Máy in Canon LBP 2900 trong Ubuntu 16.04

Máy in Canon LBP2900 với ubuntu 16.04
 
Trước hết hãy đến http://support-au.canon.com.au/contents/AU/EN/0100459602.html để download driver CAPT Printer Driver for Linux Version 2.70.
 
Sau đó tuần tự theo các bước sau đây:
 
1. Giải nén vào thư mục 64-bit_Driver/Debian, chuyển vào thư mục này.
$ sudo dpkg -i cndrvcups-common_3.20-1_amd64.deb
$ sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.70-1_amd64.deb
2. Cài đặt các thư viện sau
$ sudo apt-get install libc6:i386 libpopt0:i386
3. Chạy
$ ldd /usr/bin/captfilter
 
nếu thấy thông báo
linux-gate.so.1 (0xf76eb000)
libpopt.so.0 => /usr/lib32/libpopt.so.0 (0xf76a6000)
libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf7501000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf76ec000)
 
là OK
4. Sau đó chạy
$ sudo apt-get purge system-config-printer-udev
$ sudo apt-get install libatk1.0-0:i386 libcairo2:i386 libgtk2.0-0:i386 libpango1.0-0:i386 libstdc++6:i386 libxml2:i386 libpopt0:i386
5. Tiếp tục chạy
$ sudo service cups restart
$ sudo /etc/init.d/ccpd restart
$ sudo /etc/init.d/ccpd status
 
6. Cắm cáp máy in vào chạy thử
ls -l /dev/usb
 
để lấy cổng máy in, ví dụ máy in ở cổng lp1 thì addd printer and start the Cannon Printer daemon như sau:
 
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp1
 
$ sudo service ccpd start
$ sudo service ccpd status (KHÔNG CẦN)
 
7. Cuối cùng chạy captstatusui -P LBP2900
 
nếu thông báo Printer Ready thì xong
 
8. PS. Có thể cài thêm sudo apt-get install portreserve
 
9. Mỗi lần sử dụng máy in chạy script sau:
 
#!/bin/bash
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp1
sudo service ccpd start
echo -e “\e[1;33mNếu thông báo Ready to print thì in được…\e[0;36m”
captstatusui -P LBP2900
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s