Category Archives: CASIO

Số 1000! có bao nhiêu chữ số

Để biết n! có bao nhiêu chữ số ta tính \log (n!) (logarit thập phân). Thông thường máy tính cầm tay không tính trực tiếp được và thông báo là Math Error. Do đó để tính \log (n!) ta thực hiện trên máy  Casio FX570VN Plus  như sau, lấy ví dụ \log (1000!): Tiếp tục đọc

Advertisements

Tìm số hạng thứ n của một dãy số toán lớp 11

Tham khảo: BITEX

Bài toán: Cho dãy số:

\left\{\begin{array}{lll}u_1&=&5\\ u_{n+1}&=&u_n+3n-2\end{array}\right.

Hãy tính u_{20}.

GIẢI

 key1

 

Vấn đề là tại sao phải dùng PreAns mà không dùng Ans

Trả lời: vì BAns nên u_{n}PreAns