Category Archives: Hỏi – Đáp

Các bạn có thể đặt ra ở đây các câu hỏi về TeX, LaTeX

Hỏi – Đáp về LaTeX, Ubuntu Linux và VINACAL

Câu hỏi 22: Nguyễn Thiên Phúc
phucblog@gmail.com Chào thầy, Hiện nay nghe lời thầy nên chuyển qua ubuntu dùng, vì mới dùng lần đầu nên gặp nhiều khó khăn quá. Có 2 vấn đền em sẽ hỏi:

 1. Ở phiên bản 12.04 em dùng thấy nó hay bị đứng quá, treo 1 lần là nó treo dài dài rồi chết luôn (12.10 thì đỡ hơn), nên giờ em muốn tìm trình backup nào cho dùng tốt để tạo ảnh đĩa, quậy phá khi nào hư thì chỉ cần restore lại.
 2. Về vấn đề phân quyền thư mục trong HĐH, chỉ có root mới dc phép tạo thư mục, xóa sửa trong File System. Đối với 1 số chương trình lập trình (php) nó ko tạo dc file trong trong đó ví dụ như /var/www.
 3. Ngoài ra lúc, em để mặc định project tạo ra trong ổ đĩa khác cũng không build dc chương trình, nhờ thầy chỉ em cách phân quyền cho user dc phép truy cập thêm xóa sửa thư mục hệ thống. Mong thầy trả lời

 

Câu hỏi 21:
Nguyễn Duy Uân
uannd.hus@gmail.com

 1. Thưa Thầy, em đang nghiên cứu cách soạn đề thi+đáp án của Bộ GD&ĐT ạ. Em đang gặp khó khăn trong việc biên dịch ạ. Đây là file của em ạ http://www.mediafire.com/?3e7ayemzp01v8z3
 2. Em không hiểu sao chương trình báo lỗi ở dòng \begin{document}. Rất nhiều ví dụ mẫu trên CTAN khi em test thử đều báo lỗi ở dòng \begin{document} mà em không thể giải thích được. Em sửa mãi mà không được Thầy ạ. Nhờ Thầy giúp em với. Em cảm ơn Thầy rất nhiều.

Thầy sẽ xem file em gửi, thử biên dịch và giúp em giải quyết.

Câu hỏi 20:
Nguyễn Duy Uân
uannd.hus@gmail.com

 1. Thưa Thầy, em muốn tạo một đáp án đề thi theo kiểu đáp án đề thi đại học của Bộ GD&ĐT bằng LaTeX ạ.
 2. Em đang gặp khó khăn trong việc phân chia 3 cột: Câu-Đáp Án- Điểm.
 3. Với lại, làm thế nào để khi sang một trang mới,thì hàng đầu tiên của bảng luôn là Câu-Đáp Án- Điểm ạ. Em cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Thầy sẽ xem file em gửi, thử biên dịch và giúp em giải quyết.

Với lại, làm thế nào để khi sang một trang mới,thì hàng đầu tiên của bảng luôn là Câu-Đáp Án- Điểm ạ. Em cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{longtable}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
\begin{center}
{\LARGE \textbf{Ví dụ về LongTable}}
\end{center}

\begin{longtable}{|c|c|c|c|}
\hline
\textbf{{\Large Thành lập nhóm}}&\textbf{{\Large Cách thực hiện}} &\textbf{{\Large Mục đích}}&\textbf{ {\Large Ví dụ}}\\ \hline
\endhead
\hline \multicolumn{4}{|r|}{{\textit{Xem tiếp ở trang tiếp theo}}} \\ \hline
\endfoot

\hline \hline
\endlastfoot
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
Thành lập nhóm&Cách thực hiện &Mục đích& Ví dụ\\
\end{longtable}
\end{document}
Câu hỏi 19:
Nguyễn Minh Hải
nmhai.khtn@gmail.comThưa thầy, em muốn đánh số trang kiểu: 1 of 3, 1/3,… ( số trang hiện tại và tổng số trang) thì phải làm sao ạ. Mong thầy chỉ giúp em. Em cảm ơn thầy rất nhiều.

Em save file test thành test.tex và chạy thử. Chạy PDFTEX ít nhất hai lần, LastPage mới có tác dụng. Chúc thành công.

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\cfoot{\thepage\ of \pageref{LastPage}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\usepackage[top=2cm]{geometry}
\begin{document}
\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\end{document}
Câu hỏi 18:
Bùi Xuân Quang
bxquang90@gmail.com
Kính gửi TS Nguyễn Thái Sơn!
Em là Bùi Xuân Quang – Giảng viên Khoa Toán – Trường Đại học Hải Phòng. (Em và một số sinh viên của thầy cũng tham dự Trường hè Toán học cho Sinh viên do Viện Toán tổ chức, và em cũng hay qua trang của thầy ạ).
Em viết thư này gửi thầy mong thầy bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc cho em ạ!
Em muốn gõ hệ phương trình trong TeX (theo như các hệ trong file đính kèm, em muốn gõ sao cho các biến số thẳng nhau, các bằng thẳng nhau giữa các phương trình trong hệ) những chưa làm được. Thầy giúp em thầy nhé.
Em cảm ơn thầy đã đọc email. Kính chúc thầy cũng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em mong hồi âm của thầy!Tái bút: Em phiền thầy qua email vì em muốn đính kèm file dưới kia thầy ạ.

Quan sát một hệ phương trình ta thấy:

1. Bên trái: Một cái móc, cái móc nầy cân đối và đủ dài để ôm tất cả các phương trình của hệ. Ta dùng \left\{
2. Ở giữa: Một cái mảng (ngang, dọc) để chứa các hệ số, các biến số của hệ, ta dùng array. Sau \begin{array} ta chọn một trong 3 ký tự để dóng thẳng theo cột l,c,r (left, center, right)
3. Bên phải: để trống, ta dùng \right. (có dấu chấm)

Muốn các biểu thức dóng thẳng hàng ta dùng TAB (dấu &)

Ví dụ: một hệ 4 phương trình theo 4 ẩn số (bài d ở trang 95):
\left\{ \begin{array}{rrrrrr} x_1 &+2x_2 & -3x_3& -4x_4& =& 1\\ 2x_1 & + 3x_2 & + x_3& -4x_4& =& 2\\ x_1 & + 3x_2 & - x_3& -2x_4& =& 1\\ 4x_1 & -4x_2 & - 3x_3& -3x_4& =& -7\\ \end{array} \right.

code:

$
\left\{
\begin{array}{rrrrrr}
x_1 &+2x_2 &  -3x_3&  -4x_4&  =& 1\\
2x_1 &  + 3x_2 &  + x_3&  -4x_4&  =& 2\\
 x_1 &  + 3x_2 &  - x_3&  -2x_4&  =& 1\\
 4x_1 &  -4x_2 &  - 3x_3&  -3x_4&  =& -7\\
\end{array}
\right.
$

Bây giờ nếu muốn dóng thẳng các dấu +, - phải dùng TAB cho các dấu này, code sẽ chứa quá nhiều dấu & làm cho rối mắt. Muốn thực hiện, bạn viết đoạn code như trên với 6 chữ r, sau đó copy, dán và edit bằng cách thêm 3 chữ r nữa, và trong mỗi phương trình ta thêm dấu & vào trước các dau +, - (có ba dấu, không kể dấu trừ đầu tiên nếu có)

$
\left\{
\begin{array}{rrrrrrrrr}
x_1 &+&2x_2 &  - &3x_3&  -&4x_4&  =& 1\\
2x_1 &  + &3x_2 &  + &x_3&  -& 4x_4&  =& 2\\
 x_1 &  + &3x_2 &  - &x_3&  -&2x_4&  =& 1\\
 4x_1 &  -&4x_2 &  - &3x_3&  -&3x_4&  =& -7\\
\end{array}
\right.
$

\left\{ \begin{array}{rrrrrrrrr} x_1 &+&2x_2 & - &3x_3& -&4x_4& =& 1\\ 2x_1 & + &3x_2 & + &x_3& -& 4x_4& =& 2\\ x_1 & + &3x_2 & - &x_3& -&2x_4& =& 1\\ 4x_1 & -&4x_2 & - &3x_3& -&3x_4& =& -7\\ \end{array} \right.

Câu hỏi 17:
Hải Minh
nmhaiuns@gmail.com Thưa thầy, em không phải là sinh viên của ĐHSP vậy em có thể tham gia lớp học về LaTeX của thầy được không ạ?

Tất nhiên là được. Tuy nhiên thầy chưa trao đổi công viêc này với SV Khoa Toán-Tin ĐHSP TP HCM. Khi đã bàn bạc xong, thầy sẽ thông báo trên Blog này. Tại ĐH TĐT Thầy cũng có một lớp. Tuy nhiên lớp này dành cho GV của Khoa Toán Thống Kê, do đó khó tham dự.

Câu hỏi 16:
Nguyễn Thành An
thanhansp@gmail.comEm xin chào thầy ạ! Em có một vấn đề muốn hỏi như sau: Em muốn định dạng chapter, sections, subsections….đều cạnh giữa văn bản hết thì mình phải làm sao hả thầy?

Câu hỏi này hơi ngược đời, tuy nhiên thầy trả lời như sau:

1. Đặt số chương và tiêu đề chương vào giữa văn bản.

Em tìm file book.cls trong cây thư mục của TeXLive hoặc MiKTeX, Save As file này thành một file bookcls.bak. Sau đó mở lại file book.cls này tìm đến dòng 389

\def\@makechapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
  \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
     \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
     \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \Huge \bfseries #1\par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }
}

em thêm vào như sau:

\def\@makechapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
  \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
     \begin{center}
     \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
     \end{center}
     \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \begin{center}
  \Huge \bfseries #1
  \end{center}
 \par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }
}

2. Đặt số section,subsection và tiêu đề section,subsection vào giữa văn bản.

Việc này đơn giản, em dùng chuột quét toàn bộ nội dung của section hoặc subsection, ví du:

\section{Số phức dưới dạng Đại số}

rồi bấm vào biểu tượng center (trong TeXMaker) hoặc viết vào giữa cặp lệnh \begin{center} \end{center}

\begin{center}\section{Số phức dưới dạng Đại số}\end{center}

Việc đánh số không như mặc định, xem câu trả lời của Thầy với Bạn Đỗ Trọng Đoàn.

Câu hỏi 15:
Nguyễn Chí Tâm
ck.tamsptoan@gmail.comThầy thân mến! Là người bạn mới của \TeX, em gặp khá nhiều khó khăn trong cài đặt và sử dụng \TeX, vừa rồi em đã cài đặt thành công MiK\TeX, TeXMaker, … cho mình, nhưng điều không mong muốn là khi em biên dịch PDF thì báo lỗi là : ” Trying to make PK font utmr8v at 720 DPI… Running miktex-makemf.exe… miktex-makemf: The utmr8v source file could not be found. Running ttf2pk.exe… miktex-makepk: PK font utmr8v could not be created. Process exited with error(s) và dòng chữ : File not Found ” Nhờ thầy giúp em nhé! Em cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe và công tác tốt.

Xin lỗi vì đã trả lời trễ.

Em chỉ cần download và cài đặt MiK\TeX bản FULL. Sau đó em download TeXMaker 3.5. Bấy nhiêu là đủ sử dụng rồi.
Em chạy thử một file mẫu sau đây bằng cách bấm vào PDFLaTeX để dịch và bấm vào ViewPDF để xem. Các lỗi mà em nêu, chủ yếu do em đã ra lệnh sử dụng một font chữ nào đó, ví dụ utmr8v không đúng cú pháp. Thông thường em không nên dùng các font này (trừ phi bị bắt buộc). Muốn dùng font utmr8v em sử dung gói times như file mẫu dưới đây.

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
 Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
\end{document}

Trong trường hợp muốn dùng font utmr8v, em phải cài MiKTeX bản FULL, nghĩa là trong đó có tất cả các font chữ của vntex
và viết như sau mỗi khi muốn dùng font utmr8v:

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
{\font\myfont=utmr8v at 12pt
 \myfont Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.}
\end{document}
Câu hỏi 14:
nguyễn thị loan
nguyenthiloan3012@yahoo.com.vn
2012-11-08 @ 9:53:25 Sáng
Thầy ơi!con tốt nghiệp khoa toán dhsp HCM 8/8/2012. con muốn ôn thi cao học vào năm sau, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu! Thầy có thể chỉ dạy cho con hướng đi được k ạ!con cảm ơn thầy rất nhiều!

Trước hết em phải nói rõ em định thi chuyên ngành gì? Giải tích, Đại số, hình học hay PPGD.

Sau đó em download file trình chiếu PDF Ôn thi Cao học trên blog này. Em tự học, bắt đầu

1. Giải tích cơ bản (giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi …), Đại số cơ bản (Định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính …).

2. Nếu em thi chuyên ngành nào thì download file trình chiếu PDF của chuyên ngành đó về tự học: Ví dụ, thi chuyên ngành Đại số, download bài học: Nhóm, Vành, Trường của Thầy trần Huyên

3. Vào tháng 3 hằng năm, Trường tổ chức ôn tập đầu vào, em tham dự khóa ôn tập.

4. Kết hợp việc tự học và tham gia khóa ôn tập, kết quả sẽ tốt. THường xuyên đặt câu hỏi, thầy sẽ trả lời.

Câu hỏi 13:
Nguyễn Thanh Tùng
thanhtung_gv@yahoo.com
2012-11-07 @ 2:43:29 Chiều
E đang làm luận văn toán, có 3 chương, e đánh số công thức ở chương thứ 3. Nếu chạy một chương số 3 thôi thì các nhãn công thức đúng nhưng khi cho chạy toàn bộ luận văn thì các công thức ở chương thứ 3 đều cho là (3.0) hết? Xin chỉ dùm e cách khắc phục! E cảm ơn! Nếu được cho e số điện thoại để tiện liên lạc! E đang rất gấp!

0906386811

Gửi cho thầy một đoạn code về một số công thức có đánh số ở chapter 3.

Câu hỏi 12:
Đinh Anh Thi
dinhanhthimail@gmail.com
2012-10-30 @ 8:21:34 SángEm chào thầy, Em là Đinh Anh Thi, sinh viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm, lúc trước em có học 1 khóa LaTeX do thầy giảng dạy. Thầy vui lòng cho em hỏi là làm cách nào mình có thể cài TeXLive vào trong Ubuntu vậy thầy? Lúc trước em có chép DVD TeXLive từ thầy, vậy mình có thể dùng nó không thầy? Còn nếu em dùng Wine để cài ứng dụng .exe ảo được không thầy? Em cảm ơn thầy.

Ubuntu bản 12.10 đã có TeXLive 2012. Để cài TeXLive 2012 vào Ubuntu, em phải làm như sau:

1. Nếu chưa có synaptic thì cài synaptic bằng lệnh:

sudo apt-get install synpatic

2. Cài xong synaptic, em chạy synaptic

sudo synaptic

3. Khi vào màn hình synaptic, em search texlive. Search được TeXLive em sẽ thấy phiên bản 2012, em chọn TeXLive Full, check vào đây rồi apply. Ubuntu 12.10 sẽ cài TeXLive 2012 vào Ubuntu.

Nếu em thật sự muốn cài TeXLive 2012 từ DVD, thầy sẽ hướng dẫn sau.

Câu hỏi 11:
Nguyễn Thành An
thanhansp@gmail.com
115.73.166.29Thầy ơi, em cũng bị lỗi giống như anh Thạch trong phần tài liệu tham khảo. Nó chỉ xuất hiện chữ “Tài liệu” thôi. Thầy có thể gởi cho em file vncaps.tex mới nhất được không ạ! Em cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe và công tác tốt.

Em đã chọn \documentclass{article} nên phần Tài liệu nó sẽ hiện lên là Tài liệu.

Muốn hiện lên là Tài liệu Tham khảo em phải đổi \documentclass{article} thành \documentclass{book}

Tuy nhiên em lại muốn \documentclass{article} mà Tài liệu hiện lên là Tài liệu Tham khảo em chép đè file vncaps.tex sau đây lên file vncaps.tex của thư mục …/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/vntex/vncaps.tex

% Copyright 2000-2006 Werner Lemberg <wl@gnu.org> and
%           Han The Thanh <hanthethanh@gmx.net>.
% This file is part of vntex. License: LPPL, version 1.3 or newer,
% according to http://www.latex-project.org/lppl.txt

\ifx\ProvidesFile\undefined \else
 \ProvidesFile{vncaps.tex}[2006/06/07 v1.1 Captions in Vietnamese]
\fi

% Vietnamese captions; edit them in viscii/tcvn/utf8, then use
% `vntovn viscii vntex' or a similar command to convert to vntex.
%
% History
%
% ????/??/??:
%   Split off captions from vietnam.ldf.
%   Add \captionsenglish, \dateUSenglish, and \dateenglish.
%
% 2005/04/21:
%   Add copyright message.
%   Don't use `{}' but a space after macros which don't have arguments.
%
% 2006/06/07:
%   Fix bug in \indexname. Add version number.

\ifx\providecommand \undefined
 \let\providecommand \def
\fi

\providecommand\captionsvietnam{%
 \def\prefacename{L\`\ohorn i n\'oi \dj\`\acircumflex u}%
 \def\refname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%  Sơn sửa
 \def\abstractname{T\'om t\'\abreve t n\d\ocircumflex i dung}%
 \def\bibname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%
 \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
 \def\appendixname{Ph\d{u} l\d{u}c}%
 \def\contentsname{M\d{u}c l\d{u}c}%
 \def\listfigurename{Danh s\'ach h\`inh v\~e}%
 \def\listtablename{Danh s\'ach b\h{a}ng}%
 \def\indexname{Ch\h{i} m\d{u}c}%
 \def\figurename{H\`inh}%
 \def\tablename{B\h{a}ng}%
 \def\partname{Ph\`\acircumflex n}%
 \def\pagename{Trang}%
 \def\headpagename{Trang}%
 \def\seename{Xem}%
 \def\alsoname{Xem th\ecircumflex m}%
 \def\enclname{K\`em theo}%
 \def\ccname{C\`ung g\h\uhorn i}%
 \def\headtoname{G\h\uhorn i}%
 \def\proofname{Ch\'\uhorn ng minh}}

\providecommand\datevietnam{%
 \def\today{%
  Ng\`ay \number\day\space
  th\'ang \number\month\space
  n\abreve m \number\year}}

\providecommand\captionsenglish{%
 \def\prefacename{Preface}%
 \def\refname{References}%
 \def\abstractname{Abstract}%
 \def\bibname{Bibliography}%
 \def\chaptername{Chapter}%
 \def\appendixname{Appendix}%
 \def\contentsname{Contents}%
 \def\listfigurename{List of Figures}%
 \def\listtablename{List of Tables}%
 \def\indexname{Index}%
 \def\figurename{Figure}%
 \def\tablename{Table}%
 \def\partname{Part}%
 \def\enclname{encl}%
 \def\ccname{cc}%
 \def\headtoname{To}%
 \def\pagename{Page}%
 \def\headpagename{Page}%
 \def\prefacename{Preface}%
 \def\seename{see}%
 \def\alsoname{see also}}

\providecommand\dateenglish{%
 \def\today{%
  \ifcase\day\or 1st\or 2nd\or 3rd\or 4th\or 5th\or 6th\or 7th\or
  8th\or 9th\or 10th\or 11th\or 12th\or 13th\or 14th\or 15th\or
  16th\or 17th\or 18th\or 19th\or 20th\or 21st\or 22nd\or 23rd\or
  24th\or 25th\or 26th\or 27th\or 28th\or 29th\or 30th\or 31st\fi
  ~\ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
  June\or July\or August\or September\or October\or November\or
  December\fi \space
  \number\year}}

\providecommand\dateUSenglish{%
 \def\today{%
  \ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
  June\or July\or August\or September\or October\or November\or
  December\fi \space\number\day, \number\year}}

\endinput

% end of vncaps.tex
Câu hỏi 10:
dangnam2910@gmail.com
https://sites.google.com/site/iabulib/home
2012-09-13 @ 11:00:17 SángEm chào thầy, Em soạn thảo tiếng việt trong latex, và xuất ra file pdf. Nhưng khi copy từ file pdf sang một môi trường khác như word, hay ô văn bản khác thì bị lỗi font ạ. Mong thầy chỉ em cách khắc phục. Cảm ơn thầy và chúc thầy vui vẻ.

Em view bằng Acrobat Reader, sau đó copy một đọan văn bản trên file PDF và dán sẽ bị lỗi font. Em nên view bằng Evince (chạy được trên Linux và bây giờ trên Windows), copy và dán sẽ không bị lỗi này.

Câu hỏi 9: NGUYỄN TRANG
student.vn@mail.ru
2012-09-20 @ 4:26:34 ChiềuEm đã để số trang hiện lên ở header ,nhưng số trang vần hiện lên ỏ giữa cuối trang, làm thế nào để nó chỉ hiển thị ở header thôi ạ?

Trang bắt đầu một chương, sẽ không có header, footer và số trang sẽ đặt giữa cuối trang. Đó là chuẩn. Nếu em muốn trang đó cũng như các trang khác em phải thực hiện thủ công. Nếu em bị bắt buộc phải làm thế (bởi những người không am hiểu việc sắp chữ điện tử) thầy sẽ hướng dẫn sau.

Câu hỏi 8: Le Thanh Phuc
lethanhphuc25@gmail.com
2012-09-01 @ 4:11:28 ChiềuChao thay! Em xin duoc hoi thay goi cai dat them de dung duoc lenh \usepackage{graphicx} khi lay doan code tu chuong trinh ve hinh GeoGebra4 sang mot trinh soan thao LaTeX. Cam on thay, chuc thay nhieu suc khoe!

Gói graphicx được cài đặt tự động khi em cài đặt MiKTeX hoặc TeXLive bản Full.

Câu hỏi 7: Quốc Dũng
31/08/2012 @ 15:33Kính gởi Thầy,
Em vừa dự tập huấn máy tính Vinacal ở Trà Vinh ngày 30.8.2012. Sáng nay em vào địa chỉ blog thầy để nhận file bài giảng,em thấy bài giảng của thầy bằng file pdf rất đẹp . Thầy cho em hỏi soạn bằng chương trình gì? có khó không ?Thầy có thể cho em xin tài liệu hoặc link để tham khảo nha thầy. Email của em: dungcltv@gmail.com
Em cám ơn và xin chào Thầy, Chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ!
Quốc Dũng

Các File đó được tạo bẳng \LaTeX gói Beamer. \LaTeX dễ học với những người yêu thích nó. Trên Blog này chứa đựng khá nhiều thông tin về \LaTeX.

Câu hỏi 6: Nguyễn Minh Hải
17/05/2012 @ 21:45Thưa thầy! thầy cho em hỏi, em muốn làm chỉ mục (Index) như một số sách thường làm, chẳng hạn như:
A
ánh xạ
Ascoli
B
Banach
—-
Mong thầy chỉ giúp em.
Em cám ơn thầy rất nhiều.

Trả lời:

Em copy code sau đây dán vào TeXMaker, tạo thành một file ví dụ s.tex.

Bước 1: Bấm F12 để chạy makeindex, \LaTeX sẽ tạo ra một file có phần mở rộng là idx, ở đây là file s.idx.

Bước 2: Em ra giao diện dòng lệnh, chuyển đến thư mục chứa file idx để gõ

texindy s.idx

với s là tên file idx (từ file s.tex \LaTeX tạo ra file s.idx).

Nếu không muốn ra giao diên dòng lệnh, em dùng TeXMaker, mở menu User, User Commands, Edit User Commands như sau:

,

Tạo xong, em đang ở file s.tex, mở menu User – User Commands, trỏ vào command 1 để chạy texindy.
Buớc 3: Dùng Pdflatex để dịch file s.tex thành file s.pdf. Em sẽ có chỉ mục như ý muốn.

code:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{makeidx}
\makeindex

\makeatletter
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.

\usepackage{utopia}
\makeatother

\begin{document}

Chào thầy, em muốn hỏi thầy về các phương pháp dàn trang trong \LaTeX{}\index{\LaTeX{}}
và \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} hỗ trợ dàn trang như thế nào a?
\newpage
Thầy cho em hỏi , vậy khi soạn thảo trên \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} thi người dùng nên
chú trọng về nội dung hơn hình thức đúng ko ạ?
\newpage

Chào thầy, thầy cho
em hỏi, khi soạn thảo trên \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} thì người dùng thường gặp những lỗi
nào về dàn trang ạ, và có nhưng lưu ý gì cho người soạn thảo ko ạ?
\newpage

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài
viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng\index{Định dạng}
trang nhiều hơn Dàn trang\index{Dàn trang}, vậy 2 khái niệm đó có
khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?
\newpage

Chào
thầy, cho em hỏi về các ưu điểm và khuyết điểm khi dàn trang bằng
\LaTeX{}\index{\LaTeX{}} ạ?

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài
viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng\index{Định dạng}
trang nhiều hơn Dàn trang\index{Dàn trang}, vậy 2 khái niệm đó có
khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?

\printindex{}
\end{document}

Thầy không hiểu tại sao chữ Đ đựoc liệt kê ở vần S. Em tìm hiểu xem.

Câu hỏi 5: Lâm Hoàng Vũ
08/05/2012 @ 19:20Chào thầy, em muốn hỏi thầy về các phương pháp dàn trang trong Latex và Latex hỗ trợ dàn trang như thế nào a ?

Trả lời:

\LaTeX là một chương trình dàn trang tự động. Khi bạn sọan một quyển sách hay viết một bài báo khoa học, bạn chỉ cần tập trung cho chuyên môn, còn việc dàn trang (như chọn font chữ, kích cỡ font chữ, lề trái, lề phải, khỏang cách giữa các dòng, kích thước của trang giấy, tiêu đề của chương, của section, subsection, liệt kê, tham chiếu, bảng mục lục, chỉ số v.v… ) \LaTeX sẽ đảm nhiệm hầu hết. Kết quả mà nó tạo thành sẽ hết sức chuyên nghiệp như các nhà xuất bản lớn trên thế giới (Springer Verlag chẳng hạn) vẫn thường thực hiện.

Trước hết chúng ta trao đổi về việc \LaTeX thực hiện việc dàn trang một quyển sách như thế nào?

Một quyển sách là một tài liệu văn bản có cấu trúc. Quyển sách sẽ gồm các Phần (Part), mỗi phần có nhiều Chương (chapter), Mỗi Chương có nhiều Section, mỗi section có nhiều subsection và mỗi subsection có nhiều subsubsection. Như trên đã nói, tên của các phần, các chương, các section là do người sọan qui định, nhưng việc đánh số và dàn trang là do \LaTeX thực hiện. Khi ta thay đổi cấu trúc, \LaTeX sẽ tự động refresh. Ví dụ, trong văn bản bạn hướng dẫn người đọc tham chiếu vào một công thức, một trang được đánh số, một đọan văn bản hoặc một section nào đó, nhưng sau đó bạn thay đổi cấu trúc (thêm bớt công thức, section v.v…) thì \LaTeX lập tức cập nhật tham chiếu. Ai đã từng viết luận văn TNĐH, Luận văn Thạc sĩ hoặc Luận án TS sẽ thấm thía điều này khi bị phản biện phản bác là tham chiếu cẩu thả nếu các bạn thực hiện bằng một trình sọan thảo văn bản khác, MS Word chẳng hạn!

Trong khi sọan nội dung, có rất nhiều vấn đề mà người sọan sách sẽ không cần quan tâm cách thể hiện các hạng mục công việc sau đây:

 1. Liệt kê
 2. Thiết lập các bảng biểu, hình vẽ v.v…
 3. Thể hiện các công thức tóan học, đánh số các công thức này, tham chiếu vào các công thức đã được đánh số

Tất cả các công việc đó, \LaTeX sẽ làm và làm một cách chuyên nghiệp.

Có thể nói cho đến bây giờ, chưa có chương trình dàn trang nào chuyên về khoa học tự nhiên (Tóan, Vật Lý, Hóa học) thực hiện tốt hơn \LaTeX bởi \LaTeX được một cộng đồng các nhà Tóan học trên khắp thế giới hỗ trợ. Sự hỗ trợ này cũng bao gồm việc tư vấn, hướng dẫn sử dụng một cách bất vụ lợi từ các người sử dụng \TeX địa phương.

\LaTeX phát triển quá nhanh và ngày càng ưu việt, các chương trình hỗ trợ cũng lần lượt ra đời khiến cho \TeX trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ví dụ: Các chương trình vẽ hình (Hình học), các công cụ tạo ảnh động, các chương trình Đại số máy tính được tích hợp vào trong \LaTeX để giải tóan tức thời.

Các chương trình tạo file trình chiếu PDF rất đẹp, rất ấn tượng và đặc biệt không phụ thuộc độ phân giải màn hình, nhất là khi bạn đã sọan một bài báo bằng \LaTeX và chuyển thể nó thành một file trình chiếu để báo cáo tại Hội nghị. Việc chuyển thể này thực hiện dễ dàng như copy và paste.

Để thực hiện công việc dàn trang này, người muốn sử dụng \TeX phải cài đặt một bản hòan chỉnh TeXLive (của Hội Tóan học Hoa Kỳ) lên máy tính và cài đặt một trình sọan thảo văn bản hỗ trợ \TeX, ví dụ TeXMaker. Tất cả chỉ có thế.

Để thực hiện viết một cuốn sách, bạn sọan một file \TeX trên TeXMaker như sau:
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}

\end{document}

Nội dung của quyển sách sẽ được viết giữa \begin{document} và \end{document}.

Đó là lý thuyết, còn việc thực hiện công việc dàn trang sẽ không thể nói vài lời được. Đó là một quá trình luyện tập, thực hiện, biên dịch và sửa lỗi. Cách hay nhất để bắt đầu là bạn sọan một quyển sách hay đánh máy lại bài học mà các giảng viên đang giảng. Khi đó, các thắc mắc se được gửi lên Diễn Đàn và gần như được trả lời tức thì.

Thầy cho em hỏi , vậy khi soạn thảo trên Latex thi người dùng nên chú trọng về nội dung hơn hình thức đúng ko ạ?

Hình thức là do người dùng ra lệnh \LaTeX thực hiện, ví du, hãy đặt tên chương là “Nhập môn về Giải Điều hòa” bởi lệnh

\chapter{Nhập môn về Giải Điều hòa}

khi đó \LaTeX sẽ thực hiện việc đặt tên chương, số chương, hiển thị lên trang văn bản cách bố trí tên chương. Còn nội dung thì người sọan phải thực hiện.

Chào thầy, thầy cho em hỏi, khi soạn thảo trên Latex thì người dùng thường gặp những lỗi nào về dàn trang ạ, và có nhưng lưu ý gì cho người soạn thảo ko ạ?

Thông thường những lỗi do viết sai cú pháp của \LaTeX. Lưu ý \LaTeX giống như một trình biên dịch, do đó các lỗi lập trình rất hay gặp với ngưòi mới bắt đầu.

Để tránh các lỗi này, lưu ý vài chi tiết:

1. Không tự gõ các macro của \LaTeX, hãy dùng TeXMaker hoặc Led (LaTeX Editor) để hiển thị các macro này.

2. Bắt đầu một môi trường thì kết thúc ngay ngay môi trườg đó, rồi gõ nội dung vào giữa.

3. Công thức Tóan học nằm giữa cặp dấu $$ hoặc $$ $$. Các công thức phức tạp khi chưa quen có thể dùng TeXAide (bản miễn phí của Mathtype) rồi xuất code ra \LaTeX.

4. Đương nhiên khi gặp lỗi phải tìm hiểu lỗi, nguyên nhân và khắc phục để biên dịch tiếp.

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng trang nhiều hơn Dàn trang, vậy 2 khái niệm đó có khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?

Định dạng trang (format a page) là công việc định kích thước trang giấy: như paperwidth, paperheight, khung văn bản textwidth, textheight, độ dãn dòng baselineskip.

Dàn trang (page layout) là tổ hợp các công việc như thầy đã viết ở phần Hỏi-Đáp (như chọn font chữ, kích cỡ font chữ, lề trái, lề phải, khỏang cách giữa các dòng, kích thước của trang giấy, tiêu đề của chương, của section, subsection, liệt kê, tham chiếu, bảng mục lục, chỉ số v.v… ).

Nhưng cũng tùy theo quan điểm. Ví dụ, ta qui ước định dạng là các công việc đã nêu thì ta sẽ đồng nhất nó với việc dàn trang.

Chào thầy, cho em hỏi về các ưu điểm và khuyết điểm khi dàn trang bằng Latex ạ?

http://vi.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Ưu điểm

 1. Các mô hình trình bày bản in chuyên nghiệp đã có sẵn và điều này sẽ giúp cho tài liệu do bạn soạn thảo trông thật chuyên nghiệp.
 2. Việc soạn thảo các công thức toán học, kỹ thuật được hỗ trợ tối đa.
 3. Người sử dụng chỉ cần học một số lệnh dễ nhớ để xác định cấu trúc logic của tài liệu. Người dùng gần như không bao giờ cần phải suy nghĩ nhiều đến việc trình bày bản in vì công cụ sắp chữ \TeX đã làm việc này một cách tự động.
 4. Ngay cả những cấu trúc phức tạp như chú thích,tham chiếu, biểu bảng, mục lục,… cũng được tạo một cách dễ dàng.
 5. Bạn có thể sử dụng rất nhiều gói thêm vào (add-on package) miễn phí nhằm bổ sung những tính năng mà \LaTeX không hỗ trợ một cách trực tiếp. VD: các gói thêm vào có thể hỗ trợ việc đưa hình ảnh POSTSCRIPT hay hỗ trợ việc lập nên các danh mục sách tham khảo theo đúng chuẩn. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các gói thêm vào trong tài liệu The \LaTeX Companion.
 6. \LaTeX khuyến khích người soạn thảo viết những tài liệu có cấu trúc rõ ràng bởi vì đây là cơ chế làm việc của \LaTeX.
 7. Có rất nhiều công cụ miễn phí và tính linh động cao để bạn soạn thảo văn bản \LaTeX. Do đó, chương trình này sẽ chạy trên hầu hết các hệ thống phần cứng, hệ điều hành khác nhau.
 8. Mã nguồn của các tài liệu lớn có kích thước khiêm tốn.

Khuyết điểm

 1. Biên soạn những tài liệu không có cấu trúc, hoặc lộn xộn… là rất khó khăn.
 2. Bạn phải nhớ các tên lệnh
 3. Có vẻ mất thời gian hơn so với chương trình soạn thảo văn bản thông thường (ngắn, lộn xộn)
 4. Thời gian tiếp cận và nắm vững lâu hơn với kiểu soạn thảo trực tiếp như word.
Câu hỏi 4: Duong
30/04/2012 @ 22:07Chào thầy!
Thầy cho em hỏi về cách đóng khung một định lý. Khi em dùng lệnh
\begin{tabular}{|l|}
\hline
Text
\hline
\end{tabular}
thì nó báo lỗi.
Em cảm ơn thầy!

Trả lời:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Hệ quả}

\newenvironment{proof}[1][Chứng minh]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{definition}[1][Định nghĩa]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{example}[1][Ví dụ]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{remark}[1][Nhận xét]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}

\newcommand{\qed}{\nobreak \ifvmode \relax \else
\ifdim\lastskip<1.5em \hskip-\lastskip
\hskip1.5em plus0em minus0.5em \fi \nobreak
\vrule height0.75em width0.5em depth0.25em\fi}

\setcounter{section}{1}
\noindent\begin{tabular}{|l|}
\hline
\parbox{\textwidth}{\begin{theorem}
Cho $A, A$ là các không gian afin liên kết với các không gian vectơ $V, V’$ tương ứng, $M \in A$ và $M’ \in A’$. $\varphi$ là một ánh xạ tuyến tính từ $V$ vào $V’$. Khi đó tồn tại và duy nhất một ánh xạ afin $f$ từ $A$ vào $A’$ liên kết với $\varphi$ sao cho $f(M)=M’$.
\end{theorem}
}
\\
\hline
\end{tabular}

\begin{proof}
Ta xây dựng một ánh xạ $f$ từ $A$ vào $A’$ như sau:\bigskip

$\forall X \in A$ ta gọi $u= \overrightarrow{AM }$ và $u’=\varphi(u)$.

Khi đó tồn tại và duy nhất $M’\in A’$ sao cho $\overrightarrow{A’M’}=u’$.

Đặt $f(X)=X’$.
\end{proof}
\end{document}

Màu mè hơn, nếu thích:

code:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[listings,theorems]{tcolorbox}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\tcbset{noparskip}
\parindent=0pt
\begin{document}

%———————————————————-
\section{Định lý}

\newcounter{mytheorem}[section]
\def\themytheorem{\thesection.\arabic{mytheorem}}

\tcbmaketheorem{theo}{Định lý}{fonttitle=\bfseries\upshape, fontupper=\slshape,
arc=0mm, colback=blue!5,colframe=blue!75!black}{mytheorem}{theorem}

\begin{theo}{Xác định một ánh xạ afin}{summation}
Cho $A, A’$ là các không gian afin liên kết với các không gian vectơ $V, V’$ tương ứng, $M \in A$ và $M’ \in A’$. $\varphi$ là một ánh xạ tuyến tính từ $V$ vào $V’$. Khi đó tồn tại và duy nhất một ánh xạ afin $f$ từ $A$ vào $A’$ liên kết với $\varphi$ sao cho $f(M)=M’$\end{theo}

Trên đây ta đã phát biểu Định lý \ref{theorem:summation} ở trang \pageref{theorem:summation}. Sau đây ta chứng minh định lý.\bigskip

Ta xây dựng một ánh xạ $f$ từ $A$ vào $A’$ như sau:\bigskip

$\forall X \in A$ ta gọi $u= \overrightarrow{AM }$ và $u’=\varphi(u)$.

Khi đó tồn tại và duy nhất $M’\in A’$ sao cho $\overrightarrow{A’M’}=u’$.

Đặt $f(X)=X’$.

\end{document}

Câu hỏi 3:Duong 23/04/2012 @ 13:16
Chào thầy!
Thầy cho em hỏi làm thế nào để thay đổi cách đánh số mặc định trong \LaTeX, chẳng hạn: Định nghĩa 0.0.1. đổi thành Định nghĩa 1.1. mà vẫn không mất môi trường định nghĩa.
Em cảm ơn thầy!

Trả lời:

Em đã sử dụng
\documentclass{book} mà không sử dụng chapter (không có chapter thứ nhất) nên section đầu tiên là 0, do đó đánh số 0.. Để đánh số 1.1 em

code:

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\setcounter{chapter}{1}
\section{Phần này sẽ đánh số 1.1}
\end{document}

Câu hỏi 2:Đinh Anh Thi 16/04/2012 @ 10:52Thầy ơi, làm sao có thể chỉnh cho một trang bất kỳ về chế độ Landscape (trang ngang) vậy thầy? Nếu chỉnh cho toàn bộ document thì em làm được, còn 1 trang bất kỳ thì em không biết.
Em cảm ơn thầy.

Trả lời:

code:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lscape}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{rotating}
\begin{document}

\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}

\newpage

\begin{rotate}{270}

\includegraphics[scale=1]{dhsg.jpg}

\end{rotate}
\newpage
\hspace*{7cm}
\begin{rotate}{270}
\parbox{.9\textheight}{
\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}
}
\end{rotate}
\newpage

\begin{landscape}
\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}
\end{landscape}
\end{document}

lscape.pdf

Em save file test thành test.tex và chạy thử. Chạy PDFTEX ít nhất hai lần, LastPage mới có tác dụng. Chúc thành công.

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lastpage}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\cfoot{\thepage\ of \pageref{LastPage}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\usepackage[top=2cm]{geometry}
\begin{document}
\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\newpage text

\end{document}
Câu hỏi 18:
Bùi Xuân Quang
bxquang90@gmail.comKính gửi TS Nguyễn Thái Sơn!
Em là Bùi Xuân Quang – Giảng viên Khoa Toán – Trường Đại học Hải Phòng. (Em và một số sinh viên của thầy cũng tham dự Trường hè Toán học cho Sinh viên do Viện Toán tổ chức, và em cũng hay qua trang của thầy ạ).
Em viết thư này gửi thầy mong thầy bớt chút thời gian giải đáp thắc mắc cho em ạ!
Em muốn gõ hệ phương trình trong TeX (theo như các hệ trong file đính kèm, em muốn gõ sao cho các biến số thẳng nhau, các bằng thẳng nhau giữa các phương trình trong hệ) những chưa làm được. Thầy giúp em thầy nhé.
Em cảm ơn thầy đã đọc email. Kính chúc thầy cũng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em mong hồi âm của thầy!Tái bút: Em phiền thầy qua email vì em muốn đính kèm file dưới kia thầy ạ.

Quan sát một hệ phương trình ta thấy:

1. Bên trái: Một cái móc, cái móc nầy cân đối và đủ dài để ôm tất cả các phương trình của hệ. Ta dùng \left\{
2. Ở giữa: Một cái mảng (ngang, dọc) để chứa các hệ số, các biến số của hệ, ta dùng array. Sau \begin{array} ta chọn một trong 3 ký tự để dóng thẳng theo cột l,c,r (left, center, right)
3. Bên phải: để trống, ta dùng \right. (có dấu chấm)

Muốn các biểu thức dóng thẳng hàng ta dùng TAB (dấu &)

Ví dụ: một hệ 4 phương trình theo 4 ẩn số (bài d ở trang 95):
\left\{ \begin{array}{rrrrrr} x_1 &+2x_2 & -3x_3& -4x_4& =& 1\\ 2x_1 & + 3x_2 & + x_3& -4x_4& =& 2\\ x_1 & + 3x_2 & - x_3& -2x_4& =& 1\\ 4x_1 & -4x_2 & - 3x_3& -3x_4& =& -7\\ \end{array} \right.

code:

$
\left\{
\begin{array}{rrrrrr}
x_1 &+2x_2 &  -3x_3&  -4x_4&  =& 1\\
2x_1 &  + 3x_2 &  + x_3&  -4x_4&  =& 2\\
 x_1 &  + 3x_2 &  - x_3&  -2x_4&  =& 1\\
 4x_1 &  -4x_2 &  - 3x_3&  -3x_4&  =& -7\\
\end{array}
\right.
$

Bây giờ nếu muốn dóng thẳng các dấu +, - phải dùng TAB cho các dấu này, code sẽ chứa quá nhiều dấu & làm cho rối mắt. Muốn thực hiện, bạn viết đoạn code như trên với 6 chữ r, sau đó copy, dán và edit bằng cách thêm 3 chữ r nữa, và trong mỗi phương trình ta thêm dấu & vào trước các dau +, - (có ba dấu, không kể dấu trừ đầu tiên nếu có)

$
\left\{
\begin{array}{rrrrrrrrr}
x_1 &+&2x_2 &  - &3x_3&  -&4x_4&  =& 1\\
2x_1 &  + &3x_2 &  + &x_3&  -& 4x_4&  =& 2\\
 x_1 &  + &3x_2 &  - &x_3&  -&2x_4&  =& 1\\
 4x_1 &  -&4x_2 &  - &3x_3&  -&3x_4&  =& -7\\
\end{array}
\right.
$

\left\{ \begin{array}{rrrrrrrrr} x_1 &+&2x_2 & - &3x_3& -&4x_4& =& 1\\ 2x_1 & + &3x_2 & + &x_3& -& 4x_4& =& 2\\ x_1 & + &3x_2 & - &x_3& -&2x_4& =& 1\\ 4x_1 & -&4x_2 & - &3x_3& -&3x_4& =& -7\\ \end{array} \right.

Câu hỏi 17:
Hải Minh
nmhaiuns@gmail.com

Thưa thầy, em không phải là sinh viên của ĐHSP vậy em có thể tham gia lớp học về LaTeX của thầy được không ạ?

Tất nhiên là được. Tuy nhiên thầy chưa trao đổi công viêc này với SV Khoa Toán-Tin ĐHSP TP HCM. Khi đã bàn bạc xong, thầy sẽ thông báo trên Blog này. Tại ĐH TĐT Thầy cũng có một lớp. Tuy nhiên lớp này dành cho GV của Khoa Toán Thống Kê, do đó khó tham dự.

Câu hỏi 16:
Nguyễn Thành An
thanhansp@gmail.com

Em xin chào thầy ạ! Em có một vấn đề muốn hỏi như sau: Em muốn định dạng chapter, sections, subsections….đều cạnh giữa văn bản hết thì mình phải làm sao hả thầy?

Câu hỏi này hơi ngược đời, tuy nhiên thầy trả lời như sau:

1. Đặt số chương và tiêu đề chương vào giữa văn bản.

Em tìm file book.cls trong cây thư mục của TeXLive hoặc MiKTeX, Save As file này thành một file bookcls.bak. Sau đó mở lại file book.cls này tìm đến dòng 389

\def\@makechapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
  \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
     \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
     \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \Huge \bfseries #1\par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }
}

em thêm vào như sau:

\def\@makechapterhead#1{%
 \vspace*{50\p@}%
 {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
  \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
     \begin{center}
     \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
     \end{center}
     \par\nobreak
    \vskip 20\p@
   \fi
  \fi
  \interlinepenalty\@M
  \begin{center}
  \Huge \bfseries #1
  \end{center}
 \par\nobreak
  \vskip 40\p@
 }
}

2. Đặt số section,subsection và tiêu đề section,subsection vào giữa văn bản.

Việc này đơn giản, em dùng chuột quét toàn bộ nội dung của section hoặc subsection, ví du:

\section{Số phức dưới dạng Đại số}

rồi bấm vào biểu tượng center (trong TeXMaker) hoặc viết vào giữa cặp lệnh \begin{center} \end{center}

\begin{center}\section{Số phức dưới dạng Đại số}\end{center}

Việc đánh số không như mặc định, xem câu trả lời của Thầy với Bạn Đỗ Trọng Đoàn.

Câu hỏi 15:
Nguyễn Chí Tâm
ck.tamsptoan@gmail.com

Thầy thân mến! Là người bạn mới của \TeX, em gặp khá nhiều khó khăn trong cài đặt và sử dụng \TeX, vừa rồi em đã cài đặt thành công MiK\TeX, TeXMaker, … cho mình, nhưng điều không mong muốn là khi em biên dịch PDF thì báo lỗi là : ” Trying to make PK font utmr8v at 720 DPI… Running miktex-makemf.exe… miktex-makemf: The utmr8v source file could not be found. Running ttf2pk.exe… miktex-makepk: PK font utmr8v could not be created. Process exited with error(s) và dòng chữ : File not Found ” Nhờ thầy giúp em nhé! Em cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe và công tác tốt.

Xin lỗi vì đã trả lời trễ.

Em chỉ cần download và cài đặt MiK\TeX bản FULL. Sau đó em download TeXMaker 3.5. Bấy nhiêu là đủ sử dụng rồi.
Em chạy thử một file mẫu sau đây bằng cách bấm vào PDFLaTeX để dịch và bấm vào ViewPDF để xem. Các lỗi mà em nêu, chủ yếu do em đã ra lệnh sử dụng một font chữ nào đó, ví dụ utmr8v không đúng cú pháp. Thông thường em không nên dùng các font này (trừ phi bị bắt buộc). Muốn dùng font utmr8v em sử dung gói times như file mẫu dưới đây.

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
 Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.
\end{document}

Trong trường hợp muốn dùng font utmr8v, em phải cài MiKTeX bản FULL, nghĩa là trong đó có tất cả các font chữ của vntex
và viết như sau mỗi khi muốn dùng font utmr8v:

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
{\font\myfont=utmr8v at 12pt
 \myfont Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.}
\end{document}
Câu hỏi 14:
nguyễn thị loan
nguyenthiloan3012@yahoo.com.vn
2012-11-08 @ 9:53:25 Sáng
Thầy ơi!con tốt nghiệp khoa toán dhsp HCM 8/8/2012. con muốn ôn thi cao học vào năm sau, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu! Thầy có thể chỉ dạy cho con hướng đi được k ạ!con cảm ơn thầy rất nhiều!

Trước hết em phải nói rõ em định thi chuyên ngành gì? Giải tích, Đại số, hình học hay PPGD.

Sau đó em download file trình chiếu PDF Ôn thi Cao học trên blog này. Em tự học, bắt đầu

1. Giải tích cơ bản (giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi …), Đại số cơ bản (Định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính …).

2. Nếu em thi chuyên ngành nào thì download file trình chiếu PDF của chuyên ngành đó về tự học: Ví dụ, thi chuyên ngành Đại số, download bài học: Nhóm, Vành, Trường của Thầy trần Huyên

3. Vào tháng 3 hằng năm, Trường tổ chức ôn tập đầu vào, em tham dự khóa ôn tập.

4. Kết hợp việc tự học và tham gia khóa ôn tập, kết quả sẽ tốt. THường xuyên đặt câu hỏi, thầy sẽ trả lời.

Câu hỏi 13:
Nguyễn Thanh Tùng
thanhtung_gv@yahoo.com
2012-11-07 @ 2:43:29 Chiều

E đang làm luận văn toán, có 3 chương, e đánh số công thức ở chương thứ 3. Nếu chạy một chương số 3 thôi thì các nhãn công thức đúng nhưng khi cho chạy toàn bộ luận văn thì các công thức ở chương thứ 3 đều cho là (3.0) hết? Xin chỉ dùm e cách khắc phục! E cảm ơn! Nếu được cho e số điện thoại để tiện liên lạc! E đang rất gấp!

0906386811

Gửi cho thầy một đoạn code về một số công thức có đánh số ở chapter 3.

Câu hỏi 12:
Đinh Anh Thi
dinhanhthimail@gmail.com
2012-10-30 @ 8:21:34 SángEm chào thầy, Em là Đinh Anh Thi, sinh viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm, lúc trước em có học 1 khóa LaTeX do thầy giảng dạy. Thầy vui lòng cho em hỏi là làm cách nào mình có thể cài TeXLive vào trong Ubuntu vậy thầy? Lúc trước em có chép DVD TeXLive từ thầy, vậy mình có thể dùng nó không thầy? Còn nếu em dùng Wine để cài ứng dụng .exe ảo được không thầy? Em cảm ơn thầy.

Ubuntu bản 12.10 đã có TeXLive 2012. Để cài TeXLive 2012 vào Ubuntu, em phải làm như sau:

1. Nếu chưa có synaptic thì cài synaptic bằng lệnh:

sudo apt-get install synpatic

2. Cài xong synaptic, em chạy synaptic

sudo synaptic

3. Khi vào màn hình synaptic, em search texlive. Search được TeXLive em sẽ thấy phiên bản 2012, em chọn TeXLive Full, check vào đây rồi apply. Ubuntu 12.10 sẽ cài TeXLive 2012 vào Ubuntu.

Nếu em thật sự muốn cài TeXLive 2012 từ DVD, thầy sẽ hướng dẫn sau.

Câu hỏi 11:
Nguyễn Thành An
thanhansp@gmail.com
115.73.166.29Thầy ơi, em cũng bị lỗi giống như anh Thạch trong phần tài liệu tham khảo. Nó chỉ xuất hiện chữ “Tài liệu” thôi. Thầy có thể gởi cho em file vncaps.tex mới nhất được không ạ! Em cám ơn thầy nhiều. Chúc thầy sức khỏe và công tác tốt.

Em đã chọn \documentclass{article} nên phần Tài liệu nó sẽ hiện lên là Tài liệu.

Muốn hiện lên là Tài liệu Tham khảo em phải đổi \documentclass{article} thành \documentclass{book}

Tuy nhiên em lại muốn \documentclass{article} mà Tài liệu hiện lên là Tài liệu Tham khảo em chép đè file vncaps.tex sau đây lên file vncaps.tex của thư mục …/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/vntex/vncaps.tex

% Copyright 2000-2006 Werner Lemberg <wl@gnu.org> and
%           Han The Thanh <hanthethanh@gmx.net>.
% This file is part of vntex. License: LPPL, version 1.3 or newer,
% according to http://www.latex-project.org/lppl.txt

\ifx\ProvidesFile\undefined \else
 \ProvidesFile{vncaps.tex}[2006/06/07 v1.1 Captions in Vietnamese]
\fi

% Vietnamese captions; edit them in viscii/tcvn/utf8, then use
% `vntovn viscii vntex' or a similar command to convert to vntex.
%
% History
%
% ????/??/??:
%   Split off captions from vietnam.ldf.
%   Add \captionsenglish, \dateUSenglish, and \dateenglish.
%
% 2005/04/21:
%   Add copyright message.
%   Don't use `{}' but a space after macros which don't have arguments.
%
% 2006/06/07:
%   Fix bug in \indexname. Add version number.

\ifx\providecommand \undefined
 \let\providecommand \def
\fi

\providecommand\captionsvietnam{%
 \def\prefacename{L\`\ohorn i n\'oi \dj\`\acircumflex u}%
 \def\refname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%  Sơn sửa
 \def\abstractname{T\'om t\'\abreve t n\d\ocircumflex i dung}%
 \def\bibname{T\`ai li\d\ecircumflex u tham kh\h{a}o}%
 \def\chaptername{Ch\uhorn \ohorn ng}%
 \def\appendixname{Ph\d{u} l\d{u}c}%
 \def\contentsname{M\d{u}c l\d{u}c}%
 \def\listfigurename{Danh s\'ach h\`inh v\~e}%
 \def\listtablename{Danh s\'ach b\h{a}ng}%
 \def\indexname{Ch\h{i} m\d{u}c}%
 \def\figurename{H\`inh}%
 \def\tablename{B\h{a}ng}%
 \def\partname{Ph\`\acircumflex n}%
 \def\pagename{Trang}%
 \def\headpagename{Trang}%
 \def\seename{Xem}%
 \def\alsoname{Xem th\ecircumflex m}%
 \def\enclname{K\`em theo}%
 \def\ccname{C\`ung g\h\uhorn i}%
 \def\headtoname{G\h\uhorn i}%
 \def\proofname{Ch\'\uhorn ng minh}}

\providecommand\datevietnam{%
 \def\today{%
  Ng\`ay \number\day\space
  th\'ang \number\month\space
  n\abreve m \number\year}}

\providecommand\captionsenglish{%
 \def\prefacename{Preface}%
 \def\refname{References}%
 \def\abstractname{Abstract}%
 \def\bibname{Bibliography}%
 \def\chaptername{Chapter}%
 \def\appendixname{Appendix}%
 \def\contentsname{Contents}%
 \def\listfigurename{List of Figures}%
 \def\listtablename{List of Tables}%
 \def\indexname{Index}%
 \def\figurename{Figure}%
 \def\tablename{Table}%
 \def\partname{Part}%
 \def\enclname{encl}%
 \def\ccname{cc}%
 \def\headtoname{To}%
 \def\pagename{Page}%
 \def\headpagename{Page}%
 \def\prefacename{Preface}%
 \def\seename{see}%
 \def\alsoname{see also}}

\providecommand\dateenglish{%
 \def\today{%
  \ifcase\day\or 1st\or 2nd\or 3rd\or 4th\or 5th\or 6th\or 7th\or
  8th\or 9th\or 10th\or 11th\or 12th\or 13th\or 14th\or 15th\or
  16th\or 17th\or 18th\or 19th\or 20th\or 21st\or 22nd\or 23rd\or
  24th\or 25th\or 26th\or 27th\or 28th\or 29th\or 30th\or 31st\fi
  ~\ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
  June\or July\or August\or September\or October\or November\or
  December\fi \space
  \number\year}}

\providecommand\dateUSenglish{%
 \def\today{%
  \ifcase\month\or January\or February\or March\or April\or May\or
  June\or July\or August\or September\or October\or November\or
  December\fi \space\number\day, \number\year}}

\endinput

% end of vncaps.tex
Câu hỏi 10:
dangnam2910@gmail.com
https://sites.google.com/site/iabulib/home
2012-09-13 @ 11:00:17 SángEm chào thầy, Em soạn thảo tiếng việt trong latex, và xuất ra file pdf. Nhưng khi copy từ file pdf sang một môi trường khác như word, hay ô văn bản khác thì bị lỗi font ạ. Mong thầy chỉ em cách khắc phục. Cảm ơn thầy và chúc thầy vui vẻ.

Em view bằng Acrobat Reader, sau đó copy một đọan văn bản trên file PDF và dán sẽ bị lỗi font. Em nên view bằng Evince (chạy được trên Linux và bây giờ trên Windows), copy và dán sẽ không bị lỗi này.

Câu hỏi 9: NGUYỄN TRANG
student.vn@mail.ru
2012-09-20 @ 4:26:34 ChiềuEm đã để số trang hiện lên ở header ,nhưng số trang vần hiện lên ỏ giữa cuối trang, làm thế nào để nó chỉ hiển thị ở header thôi ạ?

Trang bắt đầu một chương, sẽ không có header, footer và số trang sẽ đặt giữa cuối trang. Đó là chuẩn. Nếu em muốn trang đó cũng như các trang khác em phải thực hiện thủ công. Nếu em bị bắt buộc phải làm thế (bởi những người không am hiểu việc sắp chữ điện tử) thầy sẽ hướng dẫn sau.

Câu hỏi 8: Le Thanh Phuc
lethanhphuc25@gmail.com
2012-09-01 @ 4:11:28 ChiềuChao thay! Em xin duoc hoi thay goi cai dat them de dung duoc lenh \usepackage{graphicx} khi lay doan code tu chuong trinh ve hinh GeoGebra4 sang mot trinh soan thao LaTeX. Cam on thay, chuc thay nhieu suc khoe!

Gói graphicx được cài đặt tự động khi em cài đặt MiKTeX hoặc TeXLive bản Full.

Câu hỏi 7: Quốc Dũng
31/08/2012 @ 15:33Kính gởi Thầy,
Em vừa dự tập huấn máy tính Vinacal ở Trà Vinh ngày 30.8.2012. Sáng nay em vào địa chỉ blog thầy để nhận file bài giảng,em thấy bài giảng của thầy bằng file pdf rất đẹp . Thầy cho em hỏi soạn bằng chương trình gì? có khó không ?Thầy có thể cho em xin tài liệu hoặc link để tham khảo nha thầy. Email của em: dungcltv@gmail.com
Em cám ơn và xin chào Thầy, Chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ!
Quốc Dũng

Các File đó được tạo bẳng \LaTeX gói Beamer. \LaTeX dễ học với những người yêu thích nó. Trên Blog này chứa đựng khá nhiều thông tin về \LaTeX.

Câu hỏi 6: Nguyễn Minh Hải
17/05/2012 @ 21:45Thưa thầy! thầy cho em hỏi, em muốn làm chỉ mục (Index) như một số sách thường làm, chẳng hạn như:
A
ánh xạ
Ascoli
B
Banach
—-
Mong thầy chỉ giúp em.
Em cám ơn thầy rất nhiều.

Trả lời:

Em copy code sau đây dán vào TeXMaker, tạo thành một file ví dụ s.tex.

Bước 1: Bấm F12 để chạy makeindex, \LaTeX sẽ tạo ra một file có phần mở rộng là idx, ở đây là file s.idx.

Bước 2: Em ra giao diện dòng lệnh, chuyển đến thư mục chứa file idx để gõ

texindy s.idx

với s là tên file idx (từ file s.tex \LaTeX tạo ra file s.idx).

Nếu không muốn ra giao diên dòng lệnh, em dùng TeXMaker, mở menu User, User Commands, Edit User Commands như sau:

,

Tạo xong, em đang ở file s.tex, mở menu User – User Commands, trỏ vào command 1 để chạy texindy.
Buớc 3: Dùng Pdflatex để dịch file s.tex thành file s.pdf. Em sẽ có chỉ mục như ý muốn.

code:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{makeidx}
\makeindex

\makeatletter
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.

\usepackage{utopia}
\makeatother

\begin{document}

Chào thầy, em muốn hỏi thầy về các phương pháp dàn trang trong \LaTeX{}\index{\LaTeX{}}
và \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} hỗ trợ dàn trang như thế nào a?
\newpage
Thầy cho em hỏi , vậy khi soạn thảo trên \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} thi người dùng nên
chú trọng về nội dung hơn hình thức đúng ko ạ?
\newpage

Chào thầy, thầy cho
em hỏi, khi soạn thảo trên \LaTeX{}\index{\LaTeX{}} thì người dùng thường gặp những lỗi
nào về dàn trang ạ, và có nhưng lưu ý gì cho người soạn thảo ko ạ?
\newpage

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài
viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng\index{Định dạng}
trang nhiều hơn Dàn trang\index{Dàn trang}, vậy 2 khái niệm đó có
khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?
\newpage

Chào
thầy, cho em hỏi về các ưu điểm và khuyết điểm khi dàn trang bằng
\LaTeX{}\index{\LaTeX{}} ạ?

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài
viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng\index{Định dạng}
trang nhiều hơn Dàn trang\index{Dàn trang}, vậy 2 khái niệm đó có
khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?

\printindex{}
\end{document}

Thầy không hiểu tại sao chữ Đ đựoc liệt kê ở vần S. Em tìm hiểu xem.

Câu hỏi 5: Lâm Hoàng Vũ
08/05/2012 @ 19:20Chào thầy, em muốn hỏi thầy về các phương pháp dàn trang trong Latex và Latex hỗ trợ dàn trang như thế nào a ?

Trả lời:

\LaTeX là một chương trình dàn trang tự động. Khi bạn sọan một quyển sách hay viết một bài báo khoa học, bạn chỉ cần tập trung cho chuyên môn, còn việc dàn trang (như chọn font chữ, kích cỡ font chữ, lề trái, lề phải, khỏang cách giữa các dòng, kích thước của trang giấy, tiêu đề của chương, của section, subsection, liệt kê, tham chiếu, bảng mục lục, chỉ số v.v… ) \LaTeX sẽ đảm nhiệm hầu hết. Kết quả mà nó tạo thành sẽ hết sức chuyên nghiệp như các nhà xuất bản lớn trên thế giới (Springer Verlag chẳng hạn) vẫn thường thực hiện.

Trước hết chúng ta trao đổi về việc \LaTeX thực hiện việc dàn trang một quyển sách như thế nào?

Một quyển sách là một tài liệu văn bản có cấu trúc. Quyển sách sẽ gồm các Phần (Part), mỗi phần có nhiều Chương (chapter), Mỗi Chương có nhiều Section, mỗi section có nhiều subsection và mỗi subsection có nhiều subsubsection. Như trên đã nói, tên của các phần, các chương, các section là do người sọan qui định, nhưng việc đánh số và dàn trang là do \LaTeX thực hiện. Khi ta thay đổi cấu trúc, \LaTeX sẽ tự động refresh. Ví dụ, trong văn bản bạn hướng dẫn người đọc tham chiếu vào một công thức, một trang được đánh số, một đọan văn bản hoặc một section nào đó, nhưng sau đó bạn thay đổi cấu trúc (thêm bớt công thức, section v.v…) thì \LaTeX lập tức cập nhật tham chiếu. Ai đã từng viết luận văn TNĐH, Luận văn Thạc sĩ hoặc Luận án TS sẽ thấm thía điều này khi bị phản biện phản bác là tham chiếu cẩu thả nếu các bạn thực hiện bằng một trình sọan thảo văn bản khác, MS Word chẳng hạn!

Trong khi sọan nội dung, có rất nhiều vấn đề mà người sọan sách sẽ không cần quan tâm cách thể hiện các hạng mục công việc sau đây:

 1. Liệt kê
 2. Thiết lập các bảng biểu, hình vẽ v.v…
 3. Thể hiện các công thức tóan học, đánh số các công thức này, tham chiếu vào các công thức đã được đánh số

Tất cả các công việc đó, \LaTeX sẽ làm và làm một cách chuyên nghiệp.

Có thể nói cho đến bây giờ, chưa có chương trình dàn trang nào chuyên về khoa học tự nhiên (Tóan, Vật Lý, Hóa học) thực hiện tốt hơn \LaTeX bởi \LaTeX được một cộng đồng các nhà Tóan học trên khắp thế giới hỗ trợ. Sự hỗ trợ này cũng bao gồm việc tư vấn, hướng dẫn sử dụng một cách bất vụ lợi từ các người sử dụng \TeX địa phương.

\LaTeX phát triển quá nhanh và ngày càng ưu việt, các chương trình hỗ trợ cũng lần lượt ra đời khiến cho \TeX trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ví dụ: Các chương trình vẽ hình (Hình học), các công cụ tạo ảnh động, các chương trình Đại số máy tính được tích hợp vào trong \LaTeX để giải tóan tức thời.

Các chương trình tạo file trình chiếu PDF rất đẹp, rất ấn tượng và đặc biệt không phụ thuộc độ phân giải màn hình, nhất là khi bạn đã sọan một bài báo bằng \LaTeX và chuyển thể nó thành một file trình chiếu để báo cáo tại Hội nghị. Việc chuyển thể này thực hiện dễ dàng như copy và paste.

Để thực hiện công việc dàn trang này, người muốn sử dụng \TeX phải cài đặt một bản hòan chỉnh TeXLive (của Hội Tóan học Hoa Kỳ) lên máy tính và cài đặt một trình sọan thảo văn bản hỗ trợ \TeX, ví dụ TeXMaker. Tất cả chỉ có thế.

Để thực hiện viết một cuốn sách, bạn sọan một file \TeX trên TeXMaker như sau:
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}

\end{document}

Nội dung của quyển sách sẽ được viết giữa \begin{document} và \end{document}.

Đó là lý thuyết, còn việc thực hiện công việc dàn trang sẽ không thể nói vài lời được. Đó là một quá trình luyện tập, thực hiện, biên dịch và sửa lỗi. Cách hay nhất để bắt đầu là bạn sọan một quyển sách hay đánh máy lại bài học mà các giảng viên đang giảng. Khi đó, các thắc mắc se được gửi lên Diễn Đàn và gần như được trả lời tức thì.

Thầy cho em hỏi , vậy khi soạn thảo trên Latex thi người dùng nên chú trọng về nội dung hơn hình thức đúng ko ạ?

Hình thức là do người dùng ra lệnh \LaTeX thực hiện, ví du, hãy đặt tên chương là “Nhập môn về Giải Điều hòa” bởi lệnh

\chapter{Nhập môn về Giải Điều hòa}

khi đó \LaTeX sẽ thực hiện việc đặt tên chương, số chương, hiển thị lên trang văn bản cách bố trí tên chương. Còn nội dung thì người sọan phải thực hiện.

Chào thầy, thầy cho em hỏi, khi soạn thảo trên Latex thì người dùng thường gặp những lỗi nào về dàn trang ạ, và có nhưng lưu ý gì cho người soạn thảo ko ạ?

Thông thường những lỗi do viết sai cú pháp của \LaTeX. Lưu ý \LaTeX giống như một trình biên dịch, do đó các lỗi lập trình rất hay gặp với ngưòi mới bắt đầu.

Để tránh các lỗi này, lưu ý vài chi tiết:

1. Không tự gõ các macro của \LaTeX, hãy dùng TeXMaker hoặc Led (LaTeX Editor) để hiển thị các macro này.

2. Bắt đầu một môi trường thì kết thúc ngay ngay môi trườg đó, rồi gõ nội dung vào giữa.

3. Công thức Tóan học nằm giữa cặp dấu $$ hoặc $$ $$. Các công thức phức tạp khi chưa quen có thể dùng TeXAide (bản miễn phí của Mathtype) rồi xuất code ra \LaTeX.

4. Đương nhiên khi gặp lỗi phải tìm hiểu lỗi, nguyên nhân và khắc phục để biên dịch tiếp.

Chào thầy, em tìm kiếm trên 1 số diễn đàn và trang web nước ngoài viết bằng tiếng Anh thì thấy họ nhắc đến Định dạng trang nhiều hơn Dàn trang, vậy 2 khái niệm đó có khác nhau ko ạ? Và có cái nào thuộc 1 phần của cái kia ko ạ?

Định dạng trang (format a page) là công việc định kích thước trang giấy: như paperwidth, paperheight, khung văn bản textwidth, textheight, độ dãn dòng baselineskip.

Dàn trang (page layout) là tổ hợp các công việc như thầy đã viết ở phần Hỏi-Đáp (như chọn font chữ, kích cỡ font chữ, lề trái, lề phải, khỏang cách giữa các dòng, kích thước của trang giấy, tiêu đề của chương, của section, subsection, liệt kê, tham chiếu, bảng mục lục, chỉ số v.v… ).

Nhưng cũng tùy theo quan điểm. Ví dụ, ta qui ước định dạng là các công việc đã nêu thì ta sẽ đồng nhất nó với việc dàn trang.

Chào thầy, cho em hỏi về các ưu điểm và khuyết điểm khi dàn trang bằng Latex ạ?

http://vi.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Ưu điểm

 1. Các mô hình trình bày bản in chuyên nghiệp đã có sẵn và điều này sẽ giúp cho tài liệu do bạn soạn thảo trông thật chuyên nghiệp.
 2. Việc soạn thảo các công thức toán học, kỹ thuật được hỗ trợ tối đa.
 3. Người sử dụng chỉ cần học một số lệnh dễ nhớ để xác định cấu trúc logic của tài liệu. Người dùng gần như không bao giờ cần phải suy nghĩ nhiều đến việc trình bày bản in vì công cụ sắp chữ \TeX đã làm việc này một cách tự động.
 4. Ngay cả những cấu trúc phức tạp như chú thích,tham chiếu, biểu bảng, mục lục,… cũng được tạo một cách dễ dàng.
 5. Bạn có thể sử dụng rất nhiều gói thêm vào (add-on package) miễn phí nhằm bổ sung những tính năng mà \LaTeX không hỗ trợ một cách trực tiếp. VD: các gói thêm vào có thể hỗ trợ việc đưa hình ảnh POSTSCRIPT hay hỗ trợ việc lập nên các danh mục sách tham khảo theo đúng chuẩn. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các gói thêm vào trong tài liệu The \LaTeX Companion.
 6. \LaTeX khuyến khích người soạn thảo viết những tài liệu có cấu trúc rõ ràng bởi vì đây là cơ chế làm việc của \LaTeX.
 7. Có rất nhiều công cụ miễn phí và tính linh động cao để bạn soạn thảo văn bản \LaTeX. Do đó, chương trình này sẽ chạy trên hầu hết các hệ thống phần cứng, hệ điều hành khác nhau.
 8. Mã nguồn của các tài liệu lớn có kích thước khiêm tốn.

Khuyết điểm

 1. Biên soạn những tài liệu không có cấu trúc, hoặc lộn xộn… là rất khó khăn.
 2. Bạn phải nhớ các tên lệnh
 3. Có vẻ mất thời gian hơn so với chương trình soạn thảo văn bản thông thường (ngắn, lộn xộn)
 4. Thời gian tiếp cận và nắm vững lâu hơn với kiểu soạn thảo trực tiếp như word.
Câu hỏi 4: Duong
30/04/2012 @ 22:07Chào thầy!
Thầy cho em hỏi về cách đóng khung một định lý. Khi em dùng lệnh
\begin{tabular}{|l|}
\hline
Text
\hline
\end{tabular}
thì nó báo lỗi.
Em cảm ơn thầy!

Trả lời:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
\begin{document}
\newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Hệ quả}

\newenvironment{proof}[1][Chứng minh]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{definition}[1][Định nghĩa]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{example}[1][Ví dụ]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
\newenvironment{remark}[1][Nhận xét]{\begin{trivlist}
\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}

\newcommand{\qed}{\nobreak \ifvmode \relax \else
\ifdim\lastskip<1.5em \hskip-\lastskip
\hskip1.5em plus0em minus0.5em \fi \nobreak
\vrule height0.75em width0.5em depth0.25em\fi}

\setcounter{section}{1}
\noindent\begin{tabular}{|l|}
\hline
\parbox{\textwidth}{\begin{theorem}
Cho $A, A$ là các không gian afin liên kết với các không gian vectơ $V, V’$ tương ứng, $M \in A$ và $M’ \in A’$. $\varphi$ là một ánh xạ tuyến tính từ $V$ vào $V’$. Khi đó tồn tại và duy nhất một ánh xạ afin $f$ từ $A$ vào $A’$ liên kết với $\varphi$ sao cho $f(M)=M’$.
\end{theorem}
}
\\
\hline
\end{tabular}

\begin{proof}
Ta xây dựng một ánh xạ $f$ từ $A$ vào $A’$ như sau:\bigskip

$\forall X \in A$ ta gọi $u= \overrightarrow{AM }$ và $u’=\varphi(u)$.

Khi đó tồn tại và duy nhất $M’\in A’$ sao cho $\overrightarrow{A’M’}=u’$.

Đặt $f(X)=X’$.
\end{proof}
\end{document}

Màu mè hơn, nếu thích:

code:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[listings,theorems]{tcolorbox}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\tcbset{noparskip}
\parindent=0pt
\begin{document}

%———————————————————-
\section{Định lý}

\newcounter{mytheorem}[section]
\def\themytheorem{\thesection.\arabic{mytheorem}}

\tcbmaketheorem{theo}{Định lý}{fonttitle=\bfseries\upshape, fontupper=\slshape,
arc=0mm, colback=blue!5,colframe=blue!75!black}{mytheorem}{theorem}

\begin{theo}{Xác định một ánh xạ afin}{summation}
Cho $A, A’$ là các không gian afin liên kết với các không gian vectơ $V, V’$ tương ứng, $M \in A$ và $M’ \in A’$. $\varphi$ là một ánh xạ tuyến tính từ $V$ vào $V’$. Khi đó tồn tại và duy nhất một ánh xạ afin $f$ từ $A$ vào $A’$ liên kết với $\varphi$ sao cho $f(M)=M’$\end{theo}

Trên đây ta đã phát biểu Định lý \ref{theorem:summation} ở trang \pageref{theorem:summation}. Sau đây ta chứng minh định lý.\bigskip

Ta xây dựng một ánh xạ $f$ từ $A$ vào $A’$ như sau:\bigskip

$\forall X \in A$ ta gọi $u= \overrightarrow{AM }$ và $u’=\varphi(u)$.

Khi đó tồn tại và duy nhất $M’\in A’$ sao cho $\overrightarrow{A’M’}=u’$.

Đặt $f(X)=X’$.

\end{document}

Câu hỏi 3:Duong 23/04/2012 @ 13:16
Chào thầy!
Thầy cho em hỏi làm thế nào để thay đổi cách đánh số mặc định trong \LaTeX, chẳng hạn: Định nghĩa 0.0.1. đổi thành Định nghĩa 1.1. mà vẫn không mất môi trường định nghĩa.
Em cảm ơn thầy!

Trả lời:

Em đã sử dụng
\documentclass{book} mà không sử dụng chapter (không có chapter thứ nhất) nên section đầu tiên là 0, do đó đánh số 0.. Để đánh số 1.1 em

code:

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\setcounter{chapter}{1}
\section{Phần này sẽ đánh số 1.1}
\end{document}

Câu hỏi 2:Đinh Anh Thi 16/04/2012 @ 10:52Thầy ơi, làm sao có thể chỉnh cho một trang bất kỳ về chế độ Landscape (trang ngang) vậy thầy? Nếu chỉnh cho toàn bộ document thì em làm được, còn 1 trang bất kỳ thì em không biết.
Em cảm ơn thầy.

Trả lời:

code:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lscape}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{rotating}
\begin{document}

\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}

\newpage

\begin{rotate}{270}

\includegraphics[scale=1]{dhsg.jpg}

\end{rotate}
\newpage
\hspace*{7cm}
\begin{rotate}{270}
\parbox{.9\textheight}{
\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}
}
\end{rotate}
\newpage

\begin{landscape}
\begin{enumerate}
\item Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, nhạc, được tuyển thẳng vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.

\item Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012), sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn do bộ quy định trở lên, không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển đại học vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải.

Nếu có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển cao đẳng vào các ngành tương ứng của các môn thí sinh đoạt giải, khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, nhạc; đã dự thi môn văn hóa theo đề chung của Bộ GD-ĐT và không bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành thanh nhạc hoặc sư phạm âm nhạc.
\end{enumerate}
\end{landscape}
\end{document}

lscape.pdf

Advertisements