Boldmath

Một số giáo viên THPT nguyên là sinh viên của Khoa Toán-Tin ĐHSP TP HCM một thời học tôi \LaTeX nhân khóa học máy tính cầm tay muốn hỏi tôi về các font chữ đậm để làm file trình chiếu. Tôi giới thiệu với các bạn:

 1. File mẫu chạy bằng xetex để lấy font chữ đậm UTM Alexander và UTM Seagull. Các bạn download font UTM về sử dụng.
 2. Ký hiệu toán học đậm ta sử dụng boldmath, xem ví dụ.
\documentclass[12pt]{beamer}
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usetheme{Warsaw}
\usefonttheme[onlymath]{serif}
\usepackage{arevtext,arevmath} % điều khiển mathbf
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{amsmath}
\setsansfont{UTM Alexander}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
\newcommand{\slide}[3]{
\begin{frame}
#1
\frametitle{\color{yellow} \scriptsize #2}\pause
{\scriptsize #3}
\end{frame}
}
\newcommand{\Khoi}[2]{\begin{block}{\scriptsize #1}{\scriptsize #2}\end{block}}
\newcommand{\Cot}[2]{\column{#1}#2}
\definecolor{fluorescentpink}{rgb}{1.0, 0.08, 0.58}


\title{Giải toán Trung học phổ thông}
\subtitle{với máy tính {\textcolor[rgb]{1,1,0}{CASIO FX 570VN PLUS}}}
\author[TS. Nguyễn Thái Sơn]{\setmainfont{UTM Seagull}\fontsize{8}{6}\rm TS. Nguyễn Thái Sơn}
\institute{Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh}
\date{\scriptsize \color{fluorescentpink}Version 15.07 }

\begin{document}
\newcommand{\vd}[2]{
{\color{red} #1\quad }{\color{magenta} #2}
}
\frame{\transboxout \titlepage}
   
\section{Làm quen với bàn phím}
\subsection[Sử dụng phím trên bàn phím]{\scriptsize Sử dụng phím trên bàn phím}

\slide
{\transwipe[direction=0]}
{\scriptsize Các tính năng mới của máy tính {\color{white}CASIO} FX 570VN PLUS}
{
\begin{columns}
\Cot{.3\textwidth}{
\Khoi{ \color{white}{CASIO} \color{yellow}{FX-570VN PLUS}}{
}
}
\Cot{.7\textwidth}{
\Khoi{\color{yellow} Một số tính năng mới}{
\begin{enumerate}\pause
\item Lưu nghiệm của phương trình và hệ phương trình.
\item Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3.
\item Cực trị của hàm số bậc hai
\end{enumerate}
}
}
\end{columns}
}


\subsection[Cácphép tính thông thường]{\scriptsize Các phép tính thông thường}

\slide{\transsplitverticalout}
{Một số phép tính để làm quen với bàn phím}
{
\begin{enumerate}\scriptsize
\item Giải hệ phương trình\pause
\item Lập bảng giá trị\pause
\item Tìm nghiệm của một phương trình
\end{enumerate}
}

\subsection[Giải hệ phương trình]{\scriptsize Giải hệ phương trình}

\slide{\transwipe[direction=0]}
{Giải hệ phương trình}
{
\vd{Ví dụ 1:} {Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn:}
\begin{center}
$\mathbf{\left\{ \begin{gathered}
 {\color{blue}\mathbf{2x + 2y - z = 5}} \hfill \\
 {\color{blue}\mathbf{ 4x + 3y - z = 8}} \hfill \\
 {\color{blue}\mathbf{ 8x + 5y + 3z = 10}} \hfill \\
\end{gathered} \right.}$
\end{center}%\vspace*{-.75cm}

}

\end{document}
Advertisements

2 responses to “Boldmath

 1. Em cảm ơn thầy hướng dẫn.
  Máy em còn thiếu gói arevtext.sty ,arevmath.sty, em tìm chưa thấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s