Tết đến rồi đánh cờ tướng nào!

Đây là bàn cờ tướng soạn bằng LaTeX (bài soạn với LaTeX 2.09, các bạn có thể chuyển qua LaTeX2e) . Các bạn yêu LaTeX và thích cờ tướng có thể dàn ra trận, ví dụ:
Pháo đầu mã đội chống bình phong mã

\documentstyle{article}
% cchessboard.tex
%
% papier 8.5in x 11in = 21.59cm x 27.94cm
% dessin 17.6cm x 19.8cm
%\hoffset=-0.545cm% devrait etre la bonne valeur, mais...!??
\hoffset=-1.545cm
\setlength{\textwidth}{20cm}\setlength{\textheight}{22cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0cm}\setlength{\evensidemargin}{0cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}\setlength{\headheight}{0cm}
% If the font size is changed, the macro WhiteMask must also be changed
\newfont{\EchecsChinois}{cchess46}
\newcounter{piecex}\newcounter{piecey}
\special{! /WhiteMask
{
gsave
[] 0 setdash 0 setlinejoin 0 setlinecap
% the gray level could be changed to 0.95, for light gray pieces that stand out
% better on a white board. Here, it is set to full white (0.0 is full black).
1.0 setgray
% Here, the 102 was determined by trial and error. Must find an algebraic way to fix it!
% that's the radius of the masking circle.
102 dup scale
currentpoint translate newpath 0. 0. 1. 0. 360. arc closepath fill
grestore
} def }
\newcommand{\piece}[3]{% macro pour afficher une piece
\setcounter{piecex}{#1}\addtocounter{piecex}{-1}%
\setcounter{piecey}{#2}\addtocounter{piecey}{-1}%
\put(\value{piecex},\value{piecey}){\special{" grestore WhiteMask gsave}}%
\put(\value{piecex},\value{piecey})%
{\setbox0=\hbox{\EchecsChinois #3}\kern-0.5\wd0\box0}%
}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{2.2cm}%
\begin{picture}(8.1,9.1)%
\put(0,0){\framebox(8,9){}}%
\put(-0.05,-0.05){\framebox(8.1,9.1){}}%
%
\newsavebox{\Something}%
\savebox{\Something}(8,1)[bl]{%
\multiput(0,0)(1,0){8}{\framebox(1,1){}}}%
%
\multiput(0,0)(0,1){4}{\usebox{\Something}}%
\multiput(0,5)(0,1){4}{\usebox{\Something}}%
%
\newsavebox{\SW}\newsavebox{\SE}\newsavebox{\NE}\newsavebox{\NW}%
\savebox{\SW}(1,1)[bl]{%
\put(0.1,0.1){\line(1,0){0.2}}\put(0.1,0.1){\line(0,1){0.2}}}%
\savebox{\SE}(1,1)[bl]{%
\put(0.9,0.1){\line(-1,0){0.2}}\put(0.9,0.1){\line(0,1){0.2}}}%
\savebox{\NE}(1,1)[bl]{%
\put(0.9,0.9){\line(-1,0){0.2}}\put(0.9,0.9){\line(0,-1){0.2}}}%
\savebox{\NW}(1,1)[bl]{%
\put(0.1,0.9){\line(1,0){0.2}}\put(0.1,0.9){\line(0,-1){0.2}}}%
% On va commencer par faire les "croix" completes
\savebox{\Something}(2,2)[bl]{%
\put(0,0){\usebox{\NE}}\put(1,0){\usebox{\NW}}\put(1,1){\usebox{\SW}}\put(0,1){\usebox{\SE}}}%
%
\put(0,1){\usebox{\Something}}%
\put(6,1){\usebox{\Something}}%
\put(1,2){\usebox{\Something}}%
\put(3,2){\usebox{\Something}}%
\put(5,2){\usebox{\Something}}%
%
\put(0,6){\usebox{\Something}}%
\put(6,6){\usebox{\Something}}%
\put(1,5){\usebox{\Something}}%
\put(3,5){\usebox{\Something}}%
\put(5,5){\usebox{\Something}}%
% Maintenant les demi-croix gauches
\savebox{\Something}(1,2)[bl]{%
\put(0,0){\usebox{\NW}}\put(0,1){\usebox{\SW}}}%
\put(0,2){\usebox{\Something}}%
\put(0,5){\usebox{\Something}}%
% ...les demi-croix droites
\savebox{\Something}(1,2)[bl]{%
\put(0,0){\usebox{\NE}}\put(0,1){\usebox{\SE}}}%
\put(7,2){\usebox{\Something}}%
\put(7,5){\usebox{\Something}}%
%
% et pour finir, les camps des generaux:
\savebox{\Something}(2,2)[bl]{%
\put(0,0){\line(1,1){2}}% La "longueur" a fournir est celle de la projection horizontale
\put(2,0){\line(-1,1){2}}}%
\put(3,0){\usebox{\Something}}%
\put(3,7){\usebox{\Something}}%
%
\piece{1}{1}{r}\piece{9}{1}{r}%
\piece{2}{1}{n}\piece{8}{1}{n}%
\piece{3}{1}{b}\piece{7}{1}{b}%
\piece{4}{1}{g}\piece{6}{1}{g}%
\piece{2}{3}{c}\piece{8}{3}{c}%
\piece{1}{4}{p}\piece{3}{4}{p}\piece{5}{4}{p}\piece{7}{4}{p}\piece{9}{4}{p}%
\piece{5}{1}{k}%
\piece{1}{10}{R}\piece{9}{10}{R}%
\piece{2}{10}{N}\piece{8}{10}{N}%
\piece{3}{10}{B}\piece{7}{10}{B}%
\piece{4}{10}{G}\piece{6}{10}{G}%
\piece{2}{8}{C}\piece{8}{8}{C}%
\piece{1}{7}{P}\piece{3}{7}{P}\piece{5}{7}{P}\piece{7}{7}{P}\piece{9}{7}{P}%
\piece{5}{10}{K}%
%\piece{4}{5}{0}\put(3.3,4.4){\large Masque}%
\end{picture}
\end{center}
\end{document}

tuong

Lưu ý: Để có thể sử dụng được gói này các bạn download tại đây  

Advertisements

2 responses to “Tết đến rồi đánh cờ tướng nào!

  1. Đẹp quá Thầy ơi, cám ơn Thầy rât nhiều.

  2. Cám ơn Thầy đã giới thiệu gói lệnh cchess, đây là những trang sách em sưu tầm được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s