Tại sao nên sử dụng XeTeX?

Đa số chúng ta khi tiếp xúc với TeX/LaTeX đều thích dùng Pdftex/PdfLaTeX. Tuy nhiên vì nhiều lý do ta cũng nên thử dùng XeTeX xem sao.

  1. Lý do thứ nhất: XeTeX cũng là LaTeX với động cơ định dạng xelatex.
  2. Lý do thứ hai: XeTeX sử dụng được tất cả các font chữ có trên máy tính của bạn mà không cần phải cài đặt gì hết. Ví dụ các font chữ bàn phím của máy tính cầm tay casio.
  3. Lý do thứ ba: Code pstricks có thể nhúng vào pdftex phải sử dụng hai gói
    \usepackage{pstricks-add}
    \usepackage{auto-pst-pdf}nhưng lại nhúng được vào xetex chỉ cần gói \usepackage{pstricks-add}.

Một file xetex sẽ có khai báo như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=4.25cm,right=4.25cm,top=4.85cm,bottom=4.85cm]{geometry}
\usepackage{color}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\usepackage{longtable}
\renewcommand{\textup}{\MakeUppercase}

\begin{document}
\fancyhf{}
\lhead{Header}
\chead{}
\rhead{}
\cfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\textbf{} }{ }}
\rfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\thepage}{}}
\lfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{}{\thepage}}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

\setmainfont{Times New Roman}
\fontsize{12}{12}\selectfont

VĂN BẢN
\end{document}

Chúng tôi đưa vào một số gói cần thiết và một vài macro hữu ích.

Các bạn thử đưa vào một code pstricks và biên dịch bằng xelatex bạn sẽ rất ấn tượng là code pstrick được biên dịch song hành với văn bản.

% !TEX TS-program = xelatex
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utopia]{mathdesign}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=4.25cm,right=4.25cm,top=4.85cm,bottom=4.85cm]{geometry}
\usepackage{color}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\usepackage{longtable}
\renewcommand{\textup}{\MakeUppercase}

%------------------------------------------------------------------
\begin{document}
\fancyhf{}
\lhead{Code pstricks được nhúng vào văn bản.
}
\chead{}
\rhead{}
\cfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\textbf{
} }{ }}
\rfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{\thepage}{}}
\lfoot{\ifthenelse{\isodd{\thepage}}{}{\thepage}}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
%----------------------------------------------------------------

\setmainfont{Times New Roman}
 \fontsize{12}{12}\selectfont
 {\setmainfont{Arial}
 \fontsize{12}{12}\selectfont

TTO - Báo Financial Times, Mỹ hôm nay có bài viết "Mỹ ngăn chặn sự tiến tới của Trung Quốc ở biển Đông",  cho rằng Lầu Năm Góc đang phát triển các chiến thuật quân sự mới nhằm ngăn chặn chiến lược "những bước tiến chậm mà chắc" của Trung Quốc ở biển Đông.}\bigskip 

\begin{pspicture*}(-2,-2)(5,5)
\psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dimen=middle,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
%\multips(0,-2)(0,1.0){8}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(-2,0)(5,0)}
%\multips(-1,0)(1.0,0){8}{\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=lightgray]{c-c}(0,-2)(0,5)}
{\tiny \psaxes[xAxis=true,yAxis=true,Dx=1,Dy=1]{->}(0,0)(-2,-2)(5,5)}
\psplot{-2}{5}{-1*x+4}
\psplot{-1}{5}{x^2-4*x+3}
\pscustom[fillstyle=hlines]{
\psplot{-0.3}{3.3}{-1*x--4}
\psplot{3.3}{-.3}{x^2-4*x+3}
}
\psdot(0,0)
\rput[tl](0.1,-0.1){$O$}
\rput[tl](4.7,0.3){$x$}
\rput[tl](.2,5){$y$}
\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=black]{c-c}(3.3,0)(3.3,0.7)
\rput(3.3,-.3){$\frac{3+\sqrt{13}}{2}$}
\psline[linestyle=dashed,linecap=1,dash=1.5pt 1.5pt,linewidth=0.4pt,linecolor=black]{c-c}(-0.3,0)(-0.3,4.3)
\rput[r](-0.1,-.3){$\frac{3-\sqrt{13}}{2}$}
 \end{pspicture*}

 Bài báo cho rằng Washington đang xem xét lại các chiến thuật trong bối cảnh Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt cuộc xâm nhập ở "cấp thấp" hòng làm thay đổi hiện trạng của biển Đông. Trong đó, có cả việc Mỹ sử dụng máy bay do thám và hiện diện quân sự tại các điểm gần các khu vực tranh chấp. \bigskip

{\setmainfont{ES03} abcdefghijklm

nopqrstuvxyzw }
\end{document}

save thành file test.tex sau đó biên dịch băng xelatex test

ta có file pdf

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s