Một cái bảng phức tạp và cách thực hiện

b61

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{times} 
\usepackage{longtable} 
\usepackage{color} 
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm,paperheight=16cm,
tmargin=.125cm,bmargin=.125cm,
lmargin=.125cm,rmargin=.125cm}
\begin{document}
\newcommand{\gach}{\tabularnewline \hline}
\newcommand{\ma}{\vphantom{\huge A}}
\newcommand{\qui}{\vphantom{$\displaystyle\int $}}

\begin{center}
\textbf{Bảng đánh giá môi trường vật chất mang tính phát triển}
\end{center}

\begin{longtable}{|p{.06\textwidth}| p{.3\textwidth}| p{.1\textwidth}| p{.1\textwidth}| p{.1\textwidth}| p{.1\textwidth}|
}
\hline \ma \textbf{STT}&\textbf{Tiêu chí}&\multicolumn{3}{|c|}{\textbf{Mức độ biểu hiện}}&\textbf{Ghi chú} 
\tabularnewline \cline{3-5}
\ma &&{Phù hợp}&{Tương đối phù hợp}&{Không phù hợp}&
\tabularnewline \hline
\endhead
\hline 
\multicolumn{6}{|l|}{\textbf{\qui \qquad \quad Phù hợp với quy định và yêu cầu về vệ sinh}}
\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{1}&Phù hợp với yêu cầu vệ sinh&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{2}&Không cháy nổ&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{3}&Bảo đảm an toàn cho sức khỏe và cuộc sống của trẻ&&&&\tabularnewline \hline
\multicolumn{6}{|l|}{\textbf{\qui \qquad \quad Yêu cầu tâm lý giáo dục}}
\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{4}&Có sự tính toán thành phần giới tính&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{5}&Có sự tính toán đặc điểm lứa tuổi&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{6}&Có sự tính toán mức độ phát triển&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{7}&Có sự tính toán hứng thú và sở thích&&&&\tabularnewline \hline
\ma \centering \textbf{8}&Vật liệu và thiết bị vừa đủ (không thiếu và không thừa)&&&&\tabularnewline \hline
\end{longtable}
\end{document}
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s