cookbooks: Cách tạo ra một cái bìa sách đơn giản

Phần này thầy có điều chỉnh lại để các bạn download đủ bộ về biên dịch thành một cái bìa hoàn chỉnh.

Đây là cái bìa đầu tiên thầy thực hiện bằng latex, như em nhận xét nó rất đơn giản, nhưng màu sắc rực rỡ nên rất bắt mắt.Theo đề nghị của em, thầy post lên và không biên tập gì hết, dù sau nầy thầy giúp nhiều người làm những cái bìa đẹp hơn. Thầy sẽ post tuần tự cho đến khi xong, gồm bìa 1, bìa 4 và gáy:

1. Biên dịch file sau đây (đặt tên là xanhduong.tex) để lấy một wallpaper màu xanh dương:

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=0cm, bottom=0cm,left=0cm,right=0cm}
\usepackage{color}
\usepackage{pagecolor} 
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\pagecolor{blue}
\color{blue}{.} % để viết một ký tự lên trang này vì sợ rằng nếu không có ký tự nào pdflatex sẽ không biên dịch.
\end{document}

2. Download cái hình oval, thầy rất thích cái oval này, nó giống như ta thao tác khoanh một vùng trên tấm bảng. Hình oval này được vẽ bằng metapost, thầy copy lại và save thành file jpg.

https://osshcmup.files.wordpress.com/2014/04/ovaly.jpg

3. code của bìa 1

bia1.tex

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{wallpaper}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=1cm, bottom=2cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
\usepackage{color}

\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\ThisCenterWallPaper{1.5}{xanhduong.pdf} 
\parindent=0pt
\textbf{\begin{large}
\begin{center}<strong>Phần này thầy có điều chỉnh lại để các bạn download đủ bộ về biên dịch thành một cái bìa hò
{\color{yellow}{\color{white}\font\s=ubkd8v at 14pt\s TS. NGUYỄN THÁI SƠN}}
\end{center}
\end{large}}


\vspace*{2.5cm}
\begin{center}


{\font\f=ugqb8v at 32pt \f {\color{yellow}Ôn luyện thi Đại học}\\ {\color{yellow}\font\f=ugqb8v at 40pt \f MÔN TOÁN}} \vspace*{3cm}
\end{center} \vspace*{0cm}

\hspace*{-11.5cm} \includegraphics[scale=.9]{ovaly.jpg} 

\vspace*{-4cm}\hspace*{1cm}\parbox{10cm}{\font\to=uhvb8v at 30pt\to \begin{center}
{\color{red}KHẢO SÁT HÀM SỐ} \\ \medskip VÀ {\color{blue}TÍCH PHÂN}
\end{center}}
\vfill

\begin{center}
\textbf{\color{white}NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM\\ TP HỒ CHÍ MINH}
\end{center}
\end{document}

4. Tương tự như bước 1tạo một wallpaper màu vàng.
5. Trước đây thầy chưa dùnng tcolor nhằm tạo ra 3 bảng màu trên một file, do đó thầy tách ra ba file và sau đó, nhập lại.

bia41.tex

 
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=12cm,top=2cm, bottom=0cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
\usepackage{color}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{wallpaper} 

\begin{document}{
\color{white}
 
\ThisCenterWallPaper{3}{xanhduong.pdf}
 \thispagestyle{empty}
\begin{center}
\textbf{\color{white}\large CÙNG TÁC GIẢ}\\ \bigskip 
\textbf{\color{yellow}Do Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh ấn hành}\medskip
\color{white}

\hrulefill

\end{center}

\begin{center}
\textbf{\color{yellow}\large ĐÃ PHÁT HÀNH}
\end{center}
\begin{enumerate}
\item \textbf{\color{white} \LaTeX\ - Sắp chữ, Vẽ hình và Đại số máy tính.}
\item \textbf{\color{white} Ôn luyện thi Đại học Môn Toán - Khảo sát hàm số và Tích phân.}
\end{enumerate}

\begin{center}
\textbf{\color{yellow}\large SẮP PHÁT HÀNH}
\end{center}
\begin{enumerate}
\item \textbf{\color{white} Học và Sử dụng Ubuntu Linux.}
\item \textbf{\color{white} Ôn luyện thi Đại học Môn Toán - Đại số và Lượng giác.}
\end{enumerate}
\end{document}

bia42.tex

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{dingbat}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=5.5cm,top=0cm, bottom=0cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
\usepackage{color}


\begin{document}{

 
\newpage
 \thispagestyle{empty}
 
\textbf{Sách có bán tại:}\bigskip \ \bigskip
 
\leftpointright \textbf{\color{magenta}NXB ĐHSP TP HCM, 280 An Dương Vương, Q5 }
 
\leftpointright \textbf{\color{blue}Hệ thống Nhà sách Nguyễn Văn Cừ}

\leftpointright \textbf{\color{blue}Nhà sách Hùng Vương, 369A Hùng Vương, Quận 5}
 
\leftpointright \textbf{\color{blue}TTBDVH - LT ĐH 60 An Sương, 60 Quốc lộ 1A Phường Tân\\ \hspace*{1.3cm} Hưng Thuận Q12}\bigskip
\end{document}

bia43.tex

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{manfnt} 
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wasysym}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=6.5cm,top=.5cm, bottom=2cm,left=1.5cm,right=1.5cm}
\usepackage{color}
\usepackage{wallpaper} 


\begin{document}
 \thispagestyle{empty}
 \ThisCenterWallPaper{9}{vang.pdf}
 
\textbf{Tổng Đại lý phát hành:}

\parbox{4cm}{\includegraphics[scale=.25]{tt.jpg}}\qquad \parbox{7cm}{\color{red}\textbf{NHÀ SÁCH TRƯỜNG THI}\\ {\color{blue}\textbf{30 đường 41 KDC Tân Qui Đông, Phường Tân Phong Quận 7}}\\
\phone: 08 22289893-0908113349} \bigskip

\ \hfill \textbf{\large GIÁ: 40.000 Đ}

\end{document}

và sau đây là bìa 4.

bia4.tex

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=16cm, paperheight=24cm,top=0cm, bottom=0cm,left=-.6cm,right=0cm}
\usepackage{wallpaper} 

\begin{document}
\includegraphics[scale=1]{bia41.pdf} 

\includegraphics[scale=1]{bia42.pdf}\vspace*{-1mm}

\includegraphics[scale=1]{bia43.pdf} 
\end{document}

6. gáy 1cm (đối với sách khoảng 200 trang giấy ford 70)

gay.tex

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{geometry}
\geometry{paperwidth=26cm, paperheight=1cm,top=0cm, bottom=0cm,left=0cm,right=0cm}
\usepackage{color}
\usepackage{pagecolor} 

\begin{document}
\pagecolor{magenta}
\begin{center}
\rotatebox{180}{\textbf{
\color{white}{TS Nguyễn Thái Sơn \qquad \qquad KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ TÍCH PHÂN\qquad \qquad NXB ĐHSP TP HCM}
}}
\end{center}
\end{document}

7. Cuối cùng đây là cái bìa:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[paperwidth=33cm,paperheight=24cm,
top=-2cm,bottom=0cm,left=-.6cm,right=0cm]{geometry}
\begin{document}

\includegraphics[scale=1]{bia4.pdf}%\hspace*{-.1cm}
\rotatebox{90}{\includegraphics[scale=1]{gay.pdf}}\hspace*{-.1cm}
 \includegraphics[scale=1]{bia1.pdf} 
\end{document}

Đem file pdf này ra trung tâm chế bản, họ sẽ tách ra 4 màu và nhà in sẽ đổ mực vào tấm kẽm sẽ in ra một cái bìa rất rực rỡ.

Advertisements

8 responses to “cookbooks: Cách tạo ra một cái bìa sách đơn giản

 1. Thầy ơi em đang sử dụng metapost để vẽ đồ thị hàm số ngon lành rồi, Tuy nhiên khi em tô miền diện tích của hình phẳng giới hạn sao cho giống sách LTĐH của thầy nhưng không được. Em cũng đã làm theo cách thầy chỉ trong sách Latex của thầy nhưng vẫn không được. Thầy có thể post code của 1 bài nào đó trong sách LTĐH của thầy lên được không ạ, em sẽ bắt chước để làm theo. Mong nhận được trả lời của thầy.

  • Thầy không dùng metapost.

   1. Dùng geogebra vẽ hai đồ thị, rất dễ thực hiện.
   2. Xuất hình vẽ sang LaTeX với đồ thị dạng PSTricks.

   \documentclass[10pt]{article}
   \usepackage{pstricks-add}
   \pagestyle{empty}
   \begin{document}
   \psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
   \begin{pspicture*}(-0.8,-2.5)(4.75,4.5)
   \psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=2,Dy=2,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.8,-2.5)(4.75,4.5)
   \psplot{1}{2}{-2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{5}{2*sqrt(x)}
   \psplot{1}{0}{-2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{5}{2*x-4}
   \psplot{0}{1}{2*x-4}
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](4,4)(0,4)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](4,4)(4,0)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](0,-2)(1,-2)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](1,-2)(1,0)
   \rput[tl](4.5,0.4){$x$}
   \rput[tl](0.2,4.5){$y$}
   \end{pspicture*}
   \end{document}
   

   thêm dòng lệnh

   \usepackage[paperwidth=6cm,paperheight=7cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry}

   dùng để định kích thước hình vẽ.

   Biên dịch bằng latex -> dvips -> ps2pdf ta sẽ có hình vẽ

   3. Bây giờ ta sẽ tiến hành đánh sọc. Chèn câu lệnh sau đây vào bất cứ chỗ nào trong file TeX trước \end{pspicture*}

   \pscustom[fillstyle=vlines]{
   \psplot{0}{1}{2*sqrt(x)}
   \psplot{1}{4}{2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{1}{2*x-4}
   \psplot{1}{0}{-2*sqrt(x)}
   }

   giải thích code:

   Đánh dấu vùng sẽ đánh sọc bởi lệnh \pscustom

   a) \psplot{0}{1}{2*sqrt(x)} vẽ cung 2*sqrt(x) từ điểm có hoành độ 0 đến điểm có hoành độ 1.

   b) \psplot{1}{4}{2*sqrt(x)} vẽ cung 2*sqrt(x) từ điểm có hoành độ 1 đến điểm có hoành độ 4.

   c) \psplot{4}{1}{2*x-4} vẽ đoạn thẳng từ điểm có hoành độ 4 đến diểm có hoành độ 1.

   d) \psplot{1}{0}{-2*sqrt(x)} vẽ cung -2*sqrt(x) từ điểm có hoành độ 1 đến điểm có hoành độ 0.

   Chú ý cho hành độ chạy vòng tròn khép kín.

   Sau đây là code của hình vẽ sau khi bổ sung:

   \documentclass[10pt]{article}
   \usepackage{pstricks-add}
   \usepackage[paperwidth=6cm,paperheight=7cm,top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm]{geometry} 
   \pagestyle{empty}
   \begin{document}
   \psset{xunit=1.0cm,yunit=1.0cm,algebraic=true,dotstyle=o,dotsize=3pt 0,linewidth=0.8pt,arrowsize=3pt 2,arrowinset=0.25}
   \begin{pspicture*}(-0.8,-2.5)(4.75,4.5)
   \psaxes[labelFontSize=\scriptstyle,xAxis=true,yAxis=true,Dx=2,Dy=2,ticksize=-2pt 0,subticks=2]{->}(0,0)(-0.8,-2.5)(4.75,4.5)
   \pscustom[fillstyle=vlines]{
   \psplot{0}{1}{2*sqrt(x)}
   \psplot{1}{4}{2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{1}{2*x-4}
   \psplot{1}{0}{-2*sqrt(x)}
   }
   \psplot{1}{2}{-2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{5}{2*sqrt(x)}
   \psplot{1}{0}{-2*sqrt(x)}
   \psplot{4}{5}{2*x-4}
   \psplot{0}{1}{2*x-4}
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](4,4)(0,4)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](4,4)(4,0)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](0,-2)(1,-2)
   \psline[linestyle=dashed,dash=1pt 1pt](1,-2)(1,0)
   \rput[tl](4.5,0.4){$x$}
   \rput[tl](0.2,4.5){$y$}
   \end{pspicture*}
   \end{document}
   

   biên dịch bằng latex -> dvips ->ps2pdf

 2. Thầy ơi sao Thầy không insert thêm đồ thị 2D hay 3D màu đỏ thêm vào nhìn sẽ rực rỡ, sinh động và bắt mắt hơn nữa ấy Thầy ^^

  • thầy sẽ nghiên cứu và bổ sung. Như đã nói, đó là những cái bìa lần đầu thực hiện bằng TeX. Những cái bìa có đồ thị sẽ bắt buộc có phối trí thích hợp.

   Mấy hôm nay bận cho việc phát hành sách 10 đề cho HS (1000 HS kể cả AS) nên rất mệt. Do đó chưa viết gì mới cho các bạn đọc và học tập theo.

 3. Dạ, em vẫn chưa thấy.

 4. Em chào thầy, theo ý kiến của em thì hiện giờ nhiều người dùng kết hợp Corel Draw với Latex cho kết quả rất tốt, nhanh và đơn giản hơn chỉ dùng Latex. Cái bìa này làm bằng Corel Draw cho kết quả tương tự nhưng rất nhanh. Trình bày trong Corel có thể import các công thức phức tạp từ Latex,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s