Với compa và thước kẻ thì có thể làm gì? Phần 2

Giả sử ta đã biết cách vẽ một hình ngũ giác đều. 
Bây giờ ta sẽ vẽ hình ngôi sao 5 cánh màu vàng hướng lên trên. Trước hết ta vẽ các đường chéo của hình ngũ giác. Nhắc lại, đường chéo là đoạn thẳng nối hai đỉnh không liên tiếp. Gọi giao điểm của các đường chéo này là M, N, P, Q, R như hình vẽ.
\documentclass[12pt]{article}
 \usepackage{tkz-euclide}
 \usepackage[upright]{fourier} 
 \usetkzobj{all}
\usepackage[top=0.5cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm,
paperwidth=12cm,paperheight=12cm]{geometry} 
 \begin{document}
   
  \begin{tikzpicture}
   \tkzDefPoint(0,0){O} 
   \tkzDefPoint(5,0){A}
   \tkzDefPoint(0,-5){B}
   \tkzDefPoint(-5,0){C} 
   \tkzDefPoint(0,5){D}

  
  \tkzDefMidPoint(A,O)   
  \tkzGetPoint{I}
%  \tkzDrawCircle[color=magenta,diameter](O,A) 
%  \tkzDrawLine[color=gray,add=.5 and .5](B,I)
  \tkzInterLC(I,B)(I,A)  
  \tkzGetPoints{F}{E}

%  \tkzDrawArc[angles,color=blue,style=dashed](B,E)(0,180)
%  \tkzDrawArc[angles,color=blue,style=dashed](B,F)(40,130)

   \tkzInterCC(O,C)(B,E)  \tkzGetPoints{D3}{D2}
   \tkzInterCC(O,C)(B,F)  \tkzGetPoints{D4}{D1}
   \tkzLabelPoints(D,D1,D2,D4,D3) 
   
   \tkzDrawPolygon[color=red](D,D1,D2,D3,D4) 

\tkzInterLL(D,D3)(D2,D4) \tkzGetPoint{M} 
\tkzInterLL(D,D3)(D1,D4) \tkzGetPoint{N} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D3) \tkzGetPoint{P} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D4) \tkzGetPoint{Q} 
\tkzInterLL(B,D)(D1,D3) \tkzGetPoint{R} 

 \tkzDrawSegments[color=gray](D,D2 D,D3 D1,D3 D1,D4 D4,D2)
\tkzLabelPoints(M,N,P,Q,R) 


\end{tikzpicture}
\end{document}

Ta vẽ đa giác D-N-D4-M-D3-R-D2-P-D1-Q-D bằng nét vàng

\tkzDrawPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D) 

Tô màu vàng hình đa giác này:

\tkzFillPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D)  

Xóa tât cả các lệnh Draw, Label ta được ngôi sao như sau:

Sau đây là source code của ngôi sao vàng:

\documentclass[12pt]{article}
 \usepackage{tkz-euclide}
 \usepackage[upright]{fourier} 
 \usetkzobj{all}
\usepackage[top=0.5cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm,
paperwidth=12cm,paperheight=12cm]{geometry} 
 \begin{document}
   
  \begin{tikzpicture}
   \tkzDefPoint(0,0){O} 
   \tkzDefPoint(5,0){A}
   \tkzDefPoint(0,-5){B}
   \tkzDefPoint(-5,0){C} 
   \tkzDefPoint(0,5){D}

  
  \tkzDefMidPoint(A,O)   
  \tkzGetPoint{I}
%  \tkzDrawCircle[color=magenta,diameter](O,A) 
%  \tkzDrawLine[color=gray,add=.5 and .5](B,I)
  \tkzInterLC(I,B)(I,A)  
  \tkzGetPoints{F}{E}

%  \tkzDrawArc[angles,color=blue,style=dashed](B,E)(0,180)
%  \tkzDrawArc[angles,color=blue,style=dashed](B,F)(40,130)

   \tkzInterCC(O,C)(B,E)  \tkzGetPoints{D3}{D2}
   \tkzInterCC(O,C)(B,F)  \tkzGetPoints{D4}{D1}
%   \tkzLabelPoints(D,D1,D2,D4,D3) 
   
%   \tkzDrawPolygon[color=red](D,D1,D2,D3,D4) 

\tkzInterLL(D,D3)(D2,D4) \tkzGetPoint{M} 
\tkzInterLL(D,D3)(D1,D4) \tkzGetPoint{N} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D3) \tkzGetPoint{P} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D4) \tkzGetPoint{Q} 
\tkzInterLL(B,D)(D1,D3) \tkzGetPoint{R} 

%\tkzDrawSegments[color=gray](D,D2 D,D3 D1,D3 D1,D4 D4,D2)
%\tkzLabelPoints(M,N,P,Q,R) 

\tkzDrawPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D) 
\tkzFillPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D)  
\end{tikzpicture}
\end{document}

Và cuối cùng là code của Lá cờ Việt Nam. Bây giờ đọc code chắc chắn các bạn sẽ hiểu:

\documentclass{article}
 \usepackage{tkz-euclide}
 \usetkzobj{all}
\usepackage[top=0cm,bottom=0cm,left=-.55cm,right=0cm,
paperwidth=15cm,paperheight=10.025cm]{geometry} 
 \begin{document}
   
  \begin{tikzpicture}[scale=.6]
  
   \tkzDefPoint(0,0){O} 
   \tkzDefPoint(5,0){A}
   \tkzDefPoint(0,-5){B}
   \tkzDefPoint(-5,0){C} 
   \tkzDefPoint(0,5){D}
   
     \tkzDefPoint(12.5,8.333){X}
     \tkzDefPoint(12.5,-8.333){Y}
     \tkzDefPoint(-12.5,-8.333){Z}
     \tkzDefPoint(-12.5,8.333){T}     


   \tkzDefMidPoint(A,O)   \tkzGetPoint{I}

   \tkzInterLC(I,B)(I,A)  \tkzGetPoints{F}{E}
   \tkzInterCC(O,C)(B,E)  \tkzGetPoints{D3}{D2}
   \tkzInterCC(O,C)(B,F)  \tkzGetPoints{D4}{D1}

\tkzInterLL(D,D3)(D2,D4) \tkzGetPoint{M} 
\tkzInterLL(D,D3)(D1,D4) \tkzGetPoint{N} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D3) \tkzGetPoint{P} 
\tkzInterLL(D,D2)(D1,D4) \tkzGetPoint{Q} 
\tkzInterLL(B,D)(D1,D3) \tkzGetPoint{R} 
        \tkzDrawPolygon[color=red](X,Y,Z,T)  
 \tkzFillPolygon[color=red](X,Y,Z,T)         
      \tkzDrawPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D) 
     \tkzFillPolygon[color=yellow](D,N,D4,M,D3,R,D2,P,D1,Q,D)  
\end{tikzpicture}
\end{document}

Xem file \LaTeX trên writelatex.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s