Tin vui cho các bạn muốn sử dụng tiếng Nga trong LaTeX

Dự án TeX Gyre đã cho phép mở rộng các font chữ trong \LaTeX sang các font chữ Postscript URW chuẩn. Sự mở rộng Cyrillic được thực hiện bởi Valek Filippov là một phần của dự án TeXGyre nhưng đã gỡ bỏ các license không tương thích.

Đoạn mẫu và code sau đây cho phép sử dụng Tiếng Nga, Tiếng Việt và Tiếng Anh trong một văn bản.

nga

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T2A,T1,T5]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam,russian,english]{babel}
\usepackage[colorlinks=true,linkcolor=blue,urlcolor=blue]{hyperref}
\usepackage[top=0.1cm,bottom=0.1cm,left=0.1cm,right=0.5cm,
paperwidth=17cm,paperheight=22cm]{geometry}
\usepackage{bookmark}

\pagestyle{empty}

% Combine "TeX Gyre" fonts for Latin and "ParaType" fonts for Cyrillic:

% 1. Load paratype font-packages to get scaled Paratype fonts
\usepackage[scaled=0.9]{PTSerif}
\usepackage[scaled=0.9]{PTSans}
\usepackage[scaled=0.87]{PTMono}

% 2. Load TeX Gyre font-packages (after Paratype to use them as default fonts)
\usepackage{tgtermes}
\usepackage[scale=.90]{tgheros}
\usepackage{tgcursor}

% 3. Set up the substitutions:
\usepackage{substitutefont}
\substitutefont{T2A}{\rmdefault}{PTSerif-TLF}
\substitutefont{T2A}{\sfdefault}{PTSans-TLF}
\substitutefont{T2A}{\ttdefault}{PTMono-TLF}

\begin{document}

\LARGE

\begin{Large}
\begin{center}
\textbf{Kết hợp các font chữ Cyrillic của Paratype\\ với các font TeX Gyre Times/Helvetica/Curier}
\end{center}
\end{Large}

Dự án \href{http://www.ctan.org/pkg/tex-gyre}{TeX Gyre} đã cho phép mở rộng các font chữ trong \LaTeX\ sang các font chữ Postscript URW chuẩn. Sự mở rộng Cyrillic được thực hiện bởi Valek Filippov là một phần của dự án TeXGyre nhưng đã gỡ bỏ các license không tương thích.

\section*{\selectlanguage{russian}Тест шрифтов}

\newcommand{\teststring}{Hello world! Xin chào thế giới!
	  \foreignlanguage{russian}{Здравствуй, мир!}}

\begin{description}
 \item [Normal:] \teststring

 \item [italic:] \textit{\teststring}

 \item [slanted:] \textsl{\teststring}%
   	   \footnote{TeX Gyre hoà lẫn các font slanted và italic}

 \item [boldface:] \textbf{\teststring}

 \item [boldface italic:] \textbf{\textit\teststring}

 \item [sans serif smallcap:] not available in Paratype % \textsc{\teststring}

 \item [bf sc:] missing % \textsc{\textbf\teststring}

 \item [sf:] \textsf{\teststring}

 \item [sf bf:] \textsf{\textbf\teststring}

 \item [sf sl:] \textsf{\textsl\teststring}

 \item [sf sc:] not available in Paratype % \textsf{\textsc\teststring}

 \item [typewriter:] . \\

 \texttt{\teststring}
\end{description}
\end{document}

Xem file PDF rõ nét chieumoscow.pdf

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T2A,T1,T5]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam,russian,english]{babel}
\usepackage[top=0.1cm,bottom=0.1cm,left=0.1cm,right=0.5cm,
paperwidth=20cm,paperheight=17cm]{geometry} 

\pagestyle{empty}

% Combine "TeX Gyre" fonts for Latin and "ParaType" fonts for Cyrillic:

% 1. Load paratype font-packages to get scaled Paratype fonts
\usepackage[scaled=0.9]{PTSerif}
\usepackage[scaled=0.9]{PTSans}
\usepackage[scaled=0.87]{PTMono}

% 2. Load TeX Gyre font-packages (after Paratype to use them as default fonts)
\usepackage{tgtermes}
\usepackage[scale=.90]{tgheros}
\usepackage{tgcursor}

% 3. Set up the substitutions:
\usepackage{substitutefont}
\substitutefont{T2A}{\rmdefault}{PTSerif-TLF}
\substitutefont{T2A}{\sfdefault}{PTSans-TLF}
\substitutefont{T2A}{\ttdefault}{PTMono-TLF}


\begin{document}
\Large 

\parbox{.5\textwidth}{
	  \foreignlanguage{russian}{
	  \begin{center}
	  {\huge Подмосковные вечера}
	  \end{center}\it 
 \noindent    Не слышны в саду даже шорохи \\  
    Всё здесь замерло до утра    \\
    Если б знали вы, как мне дороги\\    
    Подмосковные вечера.    \\
    Если б знали вы, как мне дороги    \\
    Подмосковные вечера.\\
    Речка движется и не движется,    \\
    Вся из лунного серебра.    \\
    Песня слышится и не слышится    \\
    В эти тихие вечера\\
    Песня слышится и не слышится\\
    В эти тихие вечера.\\
    Что ж ты милая, смотришь искоса,\\
    Низко голову наклоня?\\
    Трудно высказать и не высказать\\
    Bсё, что на сердце у меня.\\
    Трудно высказать и не высказать\\
    Bсё, что на сердце у меня.\\
    А рассвет уже всё заметнее\\
    Так, пожалуйста, будь добра!\\
    Hе забудь и ты эти летние\\
    Подмосковные вечера!\\
    Hе забудь и ты эти летние\\
    Подмосковные вечера!}
}\quad \parbox{.45\textwidth}{\begin{center}
{\huge Chiều ngoại ô Moskva}
\end{center}
\it 
    Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào

    Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
 
    Hỡi em! Thấu chăng tình bao lời ca trìu mến

    Mátxcơva trong chiều vắng êm đềm

    Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời

    Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi

    Vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm

    Matxcơva chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời

    Kìa em ngước nhìn ai đôi màu mắt nâu huyền

    Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên

    Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi

    Muốn chia em chung ngàn nỗi tâm tình

    Vừng đông chiếu tràn lan, mây dần sáng sương tàn

    Cầm tay nhau em nhé ta vui lên

    Hỡi em nhớ chăng mình đêm hè bao đầm ấm

    Matxcơva trong chiều vắng thanh bình

    Matxcơva trong chiều vắng thanh bình...}
\end{document}

moscow

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s