bài sắp viết: Phép vị tự tâm O tỉ số k

input macros;
verbatimtex
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
etex

beginfig(1)
vardef inversion (expr O,k,M) =
 if pair M:
  (O + k*unitvector(M-O)*abs(M-O)/28.350)
 elseif path M:
  for i=0 step length(M)/100 until length(M):
   inversion(O,k,point i of M) ..
  endfor
  cycle
 fi
enddef;


 u:=1cm;
 wi:=126; 
he:=52; 
hoehe:=he*u; 
breite:=wi*u; 

% --- Grid ---
for i=0 upto he:
draw (0, i*u)--(breite, i*u) withcolor .7white;
endfor
for j=0 upto wi:
draw (j*u, 0)--(j*u, hoehe) withcolor .7white;
endfor
% --- End Grid ---squared

path p[],A,B,C,D;
pair X,Y,Z,T,U,W,Q;
 X = (0u,25u);
 Y = (8u,25u);
  Z = inversion( X, 3u, Y );
  draw X withpen pencircle scaled 5pt withcolor black;
 draw Y withpen pencircle scaled 5pt withcolor blue;
 draw Z withpen pencircle scaled 5pt withcolor red;
 draw X--Y--Z;
 W = (4u,23u);
  A = fullcircle scaled 6u shifted W;
  B = inversion( X, 3u, A );
  Q = inversion( X, 3u, W );
   C = fullcircle scaled 4u shifted (4u,28u);
     D = inversion( X, 3u, C );
 draw W withpen pencircle scaled 5pt withcolor black;
  draw Q withpen pencircle scaled 5pt withcolor black;
 draw A withpen pencircle scaled 2pt withcolor blue;
 draw B withpen pencircle scaled 2pt withcolor red;
  draw C withpen pencircle scaled 2pt withcolor blue;
 draw D withpen pencircle scaled 2pt withcolor red;
 draw X--W--Q;
 endfig;
end
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s