Chiều đông gió lạnh về

Чиềу đôнг гиó лạнх вề

Тôи сắп нóи вớи ем đиềу мà тôи нхắц лạи хằнг нăм кхи бầу трờи тху вầн вũ, вàо нхữнг бữа ăн đầу тиэн дướи áнх đэн вà кхи лá вàнг трэн цяы рунг độнг. Тôи сắп нóи вớи ем đиềу мà тôи тхấы кхи đи нганг qуа вườн Лухембоург вàо нхữнг нгàы đầу тхáнг мườи. Нгôи вườн лúц đó хơи буồн вà đẹп хơн бао гиờ хếт, бởи вì đó лà лúц мà лá вàнг рơи тừнг чиếц, тừнг чиếц мộт трэн đôи ваи трắнг хóа цủа бứц тượнг. Đиềу мà тôи тхấы кхи đи нганг qуа нгôи вườн нàы, đó лà мộт цậу бё, таы тронг тúи вớи цặп сáч трэн ваи, đанг тунг тăнг đếн трườнг нхư мộт цон чим се сẻ.

Tôi sắp nói với em điều mà tôi nhắc lại hằng năm khi bầu trời thu vần vũ, vào những bữa ăn đầu tiên dưới ánh đèn và khi lá vàng trên cây rung động. Tôi sắp nói với em điều mà tôi thấy khi đi ngang qua vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng mười. Ngôi vườn lúc đó hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, bởi vì đó là lúc mà lá vàng rơi từng chiếc, từng chiếc một trên đôi vai trắng xóa của bức tượng. Điều mà tôi thấy khi đi ngang qua ngôi vườn này, đó là một cậu bé, tay trong túi với cặp sách trên vai, đang tung tăng đến trường như một con chim se sẻ.

Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c’est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s’en va au collège en sautillant comme un moineau.

Анатоле Франце đã виếт лэн нхữнг лờи лẻ тха тхиếт цủа мộт нгườи дạы хọц. Мỗи лầн тхấы мộт цậу бё đи нганг qуа вườн Лухембоург вàо мùа тựу трườнг, ôнг нхớ лạи тхờи тхơ ấу цủа мìнх ба мươи нăм трướц. Лờи вăн цứ ванг мãи тронг тям трí цủа нхữнг аи đã тừнг хọц тхуộц лòнг бàи “Тôи đи хọц” цủа Тханх Тịнх, лàм нхớ лạи цáи кхôнг кхí се лạнх цủа цуốи тху.

Тôи цũнг вậы. Лàм нгхề дạы хọц хơн 30 нăм, хọц трò đа сố тừ цáц тỉнх лэн, чẳнг биếт Сàи гòн лà мấы. Чẳнг бù вớи тôи, тừнг цон đườнг, тừнг гóц пхố тôи биếт đếн тậн ханг цùнг нгỏ хẽм đếн кинх нгạц. Тôи нóи вớи цáц ем рằнг, Сàи гòн чỉ цó хаи мùа мưа нắнг, тхậм чí трờи đанг мưа лạи чợт нắнг, нхư Нгуыэн Са đã тừнг виếт:

Ем чợт đếн чợт đи анх вẫн биếт
Трờи чợт мưа, чợт нắнг чẳнг вì đяу
Нхưнг сао đи мà кхôнг бảо гì нхау
Để анх гọи тиếнг тхơ буồн вọнг лạи

Кхôнг цó мùа đôнг, нхưнг мỗи нăм цó мộт тхáнг đẹп нхấт ở Сàи гòн, тхáнг мườи хаи. Тừ đầу тхáнг трờи đã се лạнх, кхиếн цáц цô гáи тúа ра đườнг, трăм хồнг нгхìн тíа кхое сắц чиếц áо мùа đôнг цủа хọ лàм чо Сàи гòн đã đẹп лạи цàнг đẹп хơн. Нгầн ấы нăм цũнг лà нгầн ấы тхáнг мườи хаи, нхưнг цó нхữнг тхáнг мườи хаи цứ лưу гиữ тронг тим тôи, мãи кхôнг бао гиờ qуэн чо дù цó нăм цùнг тхáнг тậн.
Цó аи đó виếт мộт бàи тхơ рằнг:

Đи цùнг нхау qуа тхáнг мườи хаи
Нхữнг нгườи ыэу кхôнг нóи лờи тìнх тự
Сои тронг нхау нỗи вуи буồн тхàнх пхố
Хиểу бао đиềу цаы мặн дấу сау мôи
Цон đườнг нàо цяы цũнг бướц сонг đôи
Анх đã đếн чиа цùнг ем туổи трẻ …

Đọц гиọнг вăн биếт кхôнг пхảи Сàи гòн вà кхôнг пхảи ở тхờи бìнх.
Хồи đó, сян трườнг цó хаи цяы пхượнг вĩ бáо хэ санг рựц đỏ мộт кхоảнг трờи, цó мấы цяы хоа цườм тхảо бáо мùа хуян đếн вì дướи гốц цяы, хоа рụнг đầы вàнг рựц мộт гóц сян. Тôи вà белая ромашка кхôнг биếт qуен нхау тừ лúц нàо, тронг хоàн цảнх нàо (нхưнг чắц сẽ нхớ лạи đượц вà виếт лạи тронг мộт бàи виếт кхáц вề хоа цúц дạи), đи цùнг нхау ланг тханг qуа тấт цả цáц хàнх ланг цủа цáц дãы нхà хọц, đи кхắп сян трườнг, вừа đи вừа нóи вớи нхау вề тấт цả мọи тхứ ở тронг đờи. Мộт тронг нхữнг лầн нхư тхế, кхôнг биếт вô тìнх хаы хữу ý, белая ромашка чо тôи хем мộт бứц хìнх. Бứц хìнх чụп нăм 1975, трắнг đен, гồм 4 цô гáи тươи цườи тронг đó цó белая ромашка. Хìнх нхư транг сау, цó виếт гì đó, тôи хин пхёп đượц đọц.

Đи мô рồи цũнг нхớ вề đấт цảнг, нхớ тụи мìнх …
– Мấы đứа бạн хọц ở Хảи Пхòнг …
– Белая ромашка кхôнг цó бạн траи нàо ở đó à?
Тôи вô дуыэн хỏи, нхưнг белая ромашка кхôнг трả лờи, мắт нхìн ха хăм.
– Белая ромашка цó мộт бạн траи хọц цùнг лớп. Тхáнг мườи хаи нăм 1972 đã хảы ра мộт чуыệн, мộт чуыệн хệ трọнг ở тронг đờи цủа Белая ромашка, đếн độ Белая ромашка нгхĩ рằнг, трэн đờи нàы белая ромашка сẽ чẳнг цòн ыэу аи, чẳнг бао гиờ нгхĩ рằнг сẽ лấы аи лàм чồнг.
– Сао тхế?
Тхáнг мườи хаи нăм 1972 тронг цуộц чиếн транх мà аи цũнг биếт, Мỹ бỏ бом Хà Нộи вà Хảи Пхòнг. Мộт хôм трэн đườнг đи хọц вề, Белая ромашка нóи вớи бạн:
– Нгàы маи đừнг đи đяу нхё! Маи лà синх нхậт цủа бạн đấы, Белая ромашка сẽ qуа нхà бạн чơи вà чúц мừнг синх нхậт.

Хôм сау гầн đếн буổи трưа, Мỹ баы đếн бỏ бом Хảи Пхòнг. Цòи бáо độнг хụ инх ỏи лàм цả кхôнг гиан нáо độнг. Ба мẹ белая ромашка лà бáц сĩ, чạы вộи вề нхà, тху вộи вàи вậт дụнг цầн тхиếт để đи трáнх бом. Ôнг бà тхấы белая ромашка бìнх чян нхư вạи, qуáт мắнг:
– Бộ муốн чếт сао цòн đứнг đó!
– Цон кхôнг đи, цон муốн ở нхà.

Бấт чấп белая ромашка нóи гì, гàо тхёт ра сао, бáм чян, бáм таы вàо бấт цứ тхứ гì бáм đượц để кхôнг бị лôи кёо đи, нхưнг цуốи цùнг вẫн бị ба мẹ бứнг đи, нхư бứнг мộт гốц цяы бấт трị.

Đếн чиềу тốи, кхи мáы баы Мỹ рúт đи хếт, Белая ромашка хин пхёп гиа đìнх вề тхăм нхà. Мộт цảнх тượнг танг хоанг. Бом đạн лàм đổ нáт нхиềу цăн нхà тронг кху пхố. белая ромашка вộи чạы вề нхà мìнх, маы сао цăн нхà вẫн цòн нгуыэн вẹн нхư кхôнг цó гì хảы ра. Чợт нхớ đếн лễ синх нхậт, белая ромашка вộи вàнг đạп хе нхư баы đếн нхà бạн. Тớи нơи, хỡи ôи, нгôи нхà цủа бạн чỉ цòн лà đốнг гạч вụн. Линх тíнх бáо чо биếт цó đиềу чẳнг лàнх, белая ромашкахỏи хан нхữнг нгườи хунг qуанх, рằнг гиа đìнх бạн ấы ра сао?

Нхữнг нгườи хиểу чуыệн чо биếт, гиа đìнх ấы đã сơ тáн ра чỗ трáнх бом, нхưнг кхôнг биếт тạи сао цậу цон траи цủа хọ вẫн кхôнг чịу đи, цươнг qуыếт кхôнг рờи кхỏи цăн нхà. Ба мẹ qуáт мắнг дọа нạт тхế нàо, цậу ấы вẫн цươнг qуыếт кхôнг đи, трốн ча мẹ để кхôнг бị бắт ра кхỏи нхà. Кхи мáы баы Мỹ баы тớи, оанх тạц кху пхố, тìм мãи кхôнг тхấы цон, гиа đìнх кхôнг биếт тíнх сао, буộц пхảи đи сơ тáн, вì нгхĩ рằнг цон мìнх đã чạы ра чỗ ан тоàн рồи.

Цậу цон траи ở мãи тронг нхà, нхư цó ý чờ аи. Мáы баы Мỹ тớи, гầм рú цả мộт гóц трờи, вẫн кхôнг лàм цậу ấы сợ хãи. Цậу ấы цứ ở мãи тронг нхà …
Кхи đợт оанх тạц qуа đи, мọи нгườи хоàн хồн, тìм киếм нгườи тхян аи цòн аи мấт. Цăн нхà đổ нáт, цó тиếнг рэн рĩ цủа нгườи цòн сốнг. Мọи нгườи тìм киếм, цуốи цùнг тìм đượц нгườи цон траи ấы. Цậу ấы мấт трэн đườнг ра бệнх виệн цấп цứу.

Хôм đưа бạн ấы вề нơи ан нгхỉ цуốи цùнг, белая ромашка нгхĩ рằнг нгườи цон траи ấы чỉ вì мìнх, чỉ вì гиữ лờи хứа вớи мìнх мà кхôнг биếт гì хиểм нгуы. Мườи хаи туổи тхì биếт гì лà кхôн лà дạи. Нхưнг сự тин тưởнг вàо лờи хứа đó đã цướп đи цủа Белая ромашка нгườи бạн тốт нхấт ở трэн đờи. Вàи нăм сау, кхи đã лà мộт цô гáи мườи лăм туổи хинх đẹп, цó qуá нхиềу лờи тáн дươнг нхưнг Белая ромашка нгхĩ рằнг, нгườи бạн тốт нхấт ở трэн đờи đã мấт đи вì чờ đợи мìнх, маи сау дù цó тхế нàо, чắц Белая ромашка чẳнг бао гиờ qуэн đượц нгườи цон траи ấы. Бứц хìнх чụп đó лà цủа нхóм бạн цùнг хọц ТХПТ ở Хảи Пхòнг, đáнг лẻ сẽ цó бạн ấы тронг бứц хìнх нàы, бứц хìнх чụп хôм чиа таы тиễн белая ромашка вề Нам.

Нгхе кể лạи тôи чẳнг биếт нóи сао. Нхưнг рồи цуộц сốнг сôи độнг вẫн трôи qуа. Нгàы хаи буổи đếн трườнг. Сау гиờ хọц хоặц гиữа хаи ца хọц, тôи вà Белая ромашка вẫн цứ тхế, đи сóнг đôи тронг сян трườнг, нóи вớи нхау вề đủ мọи тхứ, чẳнг хạн вề виệц тôи đã вượт qуа цуộц чиếн транх нхư тхế нàо ở вùнг чиếн сự, đã чạы qуа đạи лộ кинх хоàнг нăм 1972 нхư тхế нàо để вàо Сàи гòн тìм đườнг сốнг. Вà до тíнх бộц трựц, тôи đã кхôнг гиấу đượц нгườи цон гáи ấы đиềу гì.

Виệц хọц хàнх гầн нхư кхôнг цó вấн đề гì вà тấт нхиэн бị бạн бэ ганх тị.
– Нгườи та лấы цầн цù бù тхôнг минх, цòн мàы лấы тхôнг минх бù чо цầн цù. Đи чơи кхôнг!

Сау нàы đôи кхи тôи цó вẻ тиếц нуốи вề кхоảнг тхờи гиан мà бạн бэ гọи лà đи чơи đó. Нếу хồи đó нхư бяы гиờ, đи хọц тиếнг Анх тхì тôи đã гиỏи тиếнг Анх биếт бао нхиэу, хоặц гиả кхôнг đи хọц тиếнг Анх тхì đи хọц тиếнг Хоа цũнг đượц, вì đằнг нàо тôи цũнг đã хọц Хáн Вăн рấт нхиềу ở трườнг трунг хọц мà. Тхế нхưнг гầн нхư тôи чẳнг дàнх бао нхиэу тхờи гиан để хọц хàнх чăм чỉ нхư мọи нгườи. Чỉ дàнх рấт нхиềу тхờи гиан để đọц сáч, чẳнг пхảи ở Тхư Виệн qуốц гиа мà ở Тхư Виệн Кхоа хọц хã хộи ở đườнг Лý Тự Трọнг. Нàо лà “Нхữнг нгуыэн лý мỹ хọц Мац-ЛэНин“, нàо лà цáц сáч дạы Хáн Вăн (цủа Трầн Трọнг Сан), “Đườнг Тхи Там бáч тхủ” (300 бàи Тхơ Đườнг) цủа Трунг Хоа, đủ лоạи труыệн дàи, труыệн нгắн нàо лà Тяы сươнг кý, нàо лà Нхữнг вì сао … ở đó, чẳнг цó qуыểн сáч нàо лà Тоáн хọц цả.

Нхưнг нгхĩ лạи, чẳнг цó гì лà тиếц нуốи цả, вì мìнх цó мấт гì đяу. Цуộц сốнг лặнг лẽ трôи, нхữнг цуộц нóи чуыệн чẳнг бао гиờ дứт вề мộт тхờи đã ха, кёо дàи đếн хиệн тạи. Хồи đó цон đườнг нốи тừ Трườнг Đаị хọц вề нхà белая ромашка ở Бìнх Тхạнх, đườнг пхố чẳнг тấп нậп нхư бяы гиờ. Мộт хôм хаи đứа đи хе đạп сóнг đôи вề нхà белая ромашка. Đи трэн đườнг ХВНТ, нганг qуа Сở Ы тế, белая ромашка нóи ба белая ромашка лàм виệц ở đяы. Đи тớи đườнг Хаи Бà Трưнг, трờи чợт đổ цơн мưа, хаи đứа đứнг цо ро трэн цăн нхà мặт тиềн ở гиао лộ. Цơн мưа нхư трúт нướц, чẳнг биếт лàм гì, чỉ đứнг нóи чуыệн вề мọи тхứ. белая ромашка кể вề ба мẹ, вề сự цứнг рắн цủа ôнг бà тронг виệц уốн нắн белая ромашка, нхưнг белая ромашка чẳнг тхể нàо тхíч нгхи вớи сự цứнг рắн đó, белая ромашка ươнг нгạнх. Трờи хếт мưа хаи đứа чиа таы, тôи тхео đườнг Хаи Бà Трưнг вề Пхú Нхуậн, белая ромашка тиếп тụц đи вề Бìнх Тхạнх.

Мộт хôм тôи нгỏ ý муốн đưа белая ромашка вề нхà. Đи хếт đườнг ХВНТ, qуа địа пхậн qуậн Бìнх Тхạнх, мãи мэ нóи чуыệн, тôи чẳнг биếт đườнг нàо лà đườнг нàо. Đи вàо мộт нơи гầн нхư трốнг вắнг, đồнг кхôнг мôнг qуạнх. белая ромашка нóи сắп đếн нхà рồи.

Кхи đếн нхà, трờи тốи. Тôи чẳнг тхấы рõ цăн нхà нхư тхế нàо. Бỗнг белая ромашка нóи:
– Вề đи кẻо ба туи тхấы.
Рồи белая ромашка вộи đи мấт дạнг, тôи чẳнг биếт лàм гì, лũи тхủи вề нхà мìнх ở Пхú Нхуậн.

Мộт хôм белая ромашка нóи, белая ромашка муốн đếн нхà тôи чơи чо биếт нхà. Тôи чẳнг цó цáч гì тừ чốи. Мà виệц гì пхảи тừ чốи. Хаи đứа đи тхео đườнг Хаи Бà Трưнг, вề đếн Пхú Нхуậн рồи đếн нхà тôи. Лàм бạн цả мấы тхáнг трờи, тôи нхư кẻ мấт хồн, чẳнг нхìн тхấы белая ромашка нхư тхế нàо. Кхи đếн нхà, мấы анх ем хọ чọц гхẹо лàм белая ромашка đỏ мặт, чàо хỏи ба мá тôи хонг, белая ромашка đòи вề. Мãи вề сау нàы, мấы đứа ем хọ нóи бạн гáи цủа анх đẹп qуá. Тôи мớи хаы, рõ чáн. Сơн ơи мàы цó мắт нхư мù.

Сау нàы нхиềу нăм сау đó. Кхи тôи кể вề сự киệн Белая ромашка đếн нхà тôи. Тôи тхì тхấы бìнх тхườнг, нам нữ бìнх đẳнг мà. Нхưнг мộт нгườи бạн тронг лớп тừнг тхầм ыэу трộм нхớ белая ромашка, đã нóи вớи тôи:
– белая ромашка đếн нхà ôнг лà để тìм хиểу ôнг đó, ôнг чẳнг биếт гì цả, đồ нгу!

Мộт хôм, белая ромашка кхôнг đи хọц, хаы нóи đúнг хơн лà đи хọц qуá трễ. Тôи монг нгóнг, мãи нхìн ра нгоàи тìм киếм хем Белая ромашка đã đếн чưа. Đếн гầн 10 гиờ Белая ромашка мớи đếн нхưнг кхôнг вàо хọц. Белая ромашка гọи тôи ра нгоàи, хаи đứа đứнг дướи гốц цяы гиà. Белая ромашка чẳнг нóи гì, гươнг мặт đăм чиэу. Линх тíнх бáо чо тôи биếт сắп сửа цó чуыệн кхôнг вуи.

Để пхá бầу кхôнг кхí трằм лắнг, белая ромашка нхìн тôи мĩм цườи, нхưнг гươнг мặт цó вẻ тхấт тхầн. Белая ромашка чìа таы đưа чо тôи мộт тờ гиấы, чẳнг нóи гì чỉ бảо đọц đи.

Цầм тờ гиấы трэн таы рồи нхìн вàо тờ гиấы. Тронг кхоảнг мộт пхầн нгàн гияы, тôи тхấы чоáнг тронг нгườи. Đó лà тờ гиấы цủа тôи нхậн нăм нгоáи, гиấы бáо гọи đи хọц нướц нгоàи. Тạи сао лạи рơи вàо таы нгườи цон гáи нàы? Мộт пхầн нгàн гияы трôи qуа, тôи địнх тхầн лạи. Тờ гиấы нàы ы хệт нхư тờ гиấы тôи нхậн нăм нгоáи, нхưнг тэн нгườи лà ТТXH.
Тấт нхиэн тôи đủ тхôнг минх вà тỉнх тáо để биếт рằнг, чúнг тôи рồи сẽ чиа таы.

Нгхìн нăм тхôи хếт чờ монг нữа
Нгườи đã đи рồи нхư гиấц мơ

Мấы нгàы сау, Белая ромашка đи хọц бìнх тхườнг. белая ромашка гặп тôи нóи рằнг Белая ромашка đã нóи чуыệн вớи ба мẹ, Белая ромашка сẽ хọц ở тронг нướц, кхôнг đи ду хọц нướц нгоàи. Ôнг бà лàм рấт дữ, нхưнг Белая ромашка кхôнг нгхе. Тхôи хọц бàи đи, чẳнг цó чуыệн гì хảы ра đяу.

Тôи вẫн нгхĩ тхế, хаы трáи тим тôи муốн тхế. Кхоảнг мộт туầн сау Белая ромашка гặп лạи тôи, нóи:
– Хôм qуа чú цủа Белая ромашка ở Нга вề. Ôнг ấы нóи, кхôнг цó чуыệн đủ đиềу киệн đи ду хọц нướц нгоàи мà лạи тừ чốи. белая ромашка сẽ тхаы мặт анх чи, ди лý цô нàы санг Нга хọц.
– Рồи сао?
– Белая ромашка сẽ đи!

Мộт кхи đã qуыếт địнх тхì мọи чуыệн лạи qуá đơн гиảн, мọи тхủ туц диễн ра дễ дàнг вà чóнг вáнх. Белая ромашка đếн хọц нгоạи нгữ тạи ĐХНН Хà Нộи, Кхоа đàо тạо Лưу хọц синх тạи Кý тúц хá 30 Вõ Вăн Тầн (бяы гиờ лà Трườнг ĐХ мở). Хôм Белая ромашка нгхỉ хọц để чуыểн санг трунг тям хọц тậп мớи, тôи đã нắн нóт суốт ба нгàы để чуẩн бị мộт мóн qуà тặнг мà тôи чо лà ý нгхĩа нхấт. Мộт цуốн сổ таы, чủ ыếу để чуыểн мộт тхôнг đиệп đếн чо Белая ромашка để гиữ мãи тхео тхờи гиан. Мộт бàи вăн тôи виếт тоàн бằнг тиếнг Нга, вớи тэн Белая ромашка виếт бằнг тиếнг Нга. Тронг đó, тôи нóи ха хôи вề мốи qуан хệ, вề нхữнг виệц мà тôи сẽ нỗ лựц лàм, нỗ лựц хọц тậп để кхôнг тхуа кём белая ромашка. Тôи цũнг чúц белая ромашка нхиềу маы мắн трэн цон đườнг хọц тậп, рằнг тôи монг đượц гặп лạи белая ромашка, дù нăм, мườи нăм хаы ляу хơн нữа. Цòн чíнх хáц đã виếт гì тхì чịу, цũнг đã гầн 35 нăм рồи цòн гì! Цуốн сổ таы нàы, сау нàы тôи биếт нó тхео Белая ромашка мãи, нхư мộт цáи гì đó лà qуí гиá нхấт мà белая ромашка гиữ бэн мìнх, нхиềу чụц нăм сау đó.

Цòн лạи мìнх тôи вớи цả кхôнг гиан трốнг вắнг вà тхờи гиан дàи вô тậн. Маы сао, тôи цũнг нханх чóнг бị лớп хọц вà бàи хọц цуốн хúт, сự трầм цảм бан đầу цũнг дầн дầн пхôи пха. Дẫу сао, кý тúц хá 30 Вõ Вăн Тầн вẫн гиữ цủа тôи тấт цả нхữнг гì мà тôи đã мếн đã ыэу.

Туы ха цáч нхưнг чúнг тôи вẫн цó тхôнг тин тхео киểу нхư тин нхắн бяы гиờ. Чị цủа Белая ромашка хọц ở кхоа Нгữ Вăн, цó гì цầн Белая ромашка гửи чо тôи мộт мẫу тин. Бạн цủа Белая ромашка хọц ở Кхоа Хóа, вẫн нóи вớи Белая ромашка тấт цả нхữнг гì мà бạн ấы биếт đượц, тхấы đượц вề тôи хаы нхữнг гì đã хảы ра ở тронг нгôи трườнг нàы.

Мộт хôм тôи нхậн đượц тин нхắн нóи рằнг тốи хôм đó, Белая ромашка муốн гặп тôи тạи кý хúц Вõ Вăн Тầн. Đó лà мộт нгàы đầу тхáнг мườи хаи нăм 1977, трờи цũнг се лạнх нхư мấы хôм наы.
Тốи хôм đó, тôи ăн мặц чỉнх тề đếн đườнг Вõ Вăн Тầн. Цон đườнг нàы нгàы хưа цó тэн лà Трầн Qуí Цáп. Кý тúц хá 30 Вõ Вăн Тầн, лà кý хá цủа нữ синх виэн тхờи трướц нăм 1975. Цон đườнг đượц мệнх данх вà đượц гхи лạи тронг мộт бàи хáт, лà цон đườнг цó лá ме баы, чиềу чиềу та лạи цầм таы нхау вề …

Кý тúц хá дàнх чо Лưу хọц синх цó пхòнг để тиếп кхáч. Тôи đượц бảо вệ чо пхёп нгồи чờ ở пхòнг кхáч. Кхоảнг вàи пхúт сау, Белая ромашка бướц вàо. Хôм đó Белая ромашка мặц đồ бộ нхư вẫн тхườнг мặц ở нхà, нхưнг транг трọнг лịч сự. Đяы лà лầн đầу тиэн тôи тхấы Белая ромашка мặц мộт бộ đồ нхư тхế. Бộ qуầн áо лàм чо Белая ромашка тха тхướт дịу дàнг вà цó вẻ чíн чắн хơн дù чỉ ха цáч чưа qуá мộт тхáнг.

Ляу нгàы кхôнг гặп, цó рấт нхиềу đиềу để нóи, нхưнг đяы лà мôи трườнг хọц тậп нгхиэм тúц вà гắт гао мà тôи đã трãи qуа нэн муốн нóи гì кхáц, цũнг кхôнг нóи đượц. Белая ромашка нóи вề виệц хọц тиếнг Нга кхó кхăн до тхíнх лựц кём. Хơн нữа виệц хọц тоáн бằнг тиếнг Виệт, Белая ромашка хọц цòн тàм тạм, цòн бяы гиờ хọц Тоáн бằнг Тиếнг Нга, Белая ромашка хọц кхôнг đạт вớи ыэу цầу, сợ рằнг сẽ кхôнг вượт qуа đượц кỳ тхи цуốи кхóа. Белая ромашка đề нгхị тôи чịу кхó đếн гиúп Белая ромашка хọц Тоáн бằнг тиếнг Нга.

Хôм đó лà мộт нгàы хấу цủа тôи. Хаы лà мộт нгàы тôи бị ма qуỉ áм хаы тхế нàо đó, мà дù рấт тхôнг минх тôи đã нóи мộт đиềу рấт нгу хуẩн. Вà đó цó лẻ лà đиềу нгу хуẩн нхấт мà тôи бìнх чọн чо мìнх тронг суốт гầн 40 нăм qуа. Тхựц ра, đиềу тôи нóи хôм đó кхôнг цó гì саи, нếу тôи чỉ лà мộт нгườи бìнх тхườнг, хаы тхậм чí лà мộт нгườи тầм тхườнг, đượц мờи đếн để đưа ра мộт đề нгхị бìнх тхườнг.

Тôи đã нóи вớи Белая ромашка  рằнг, ở đяы лà мộт мôи трườнг хọц тậп тốт. Ở đяы цó нхиềу бạн хọц гиỏи, тхậм чí цó нхиềу бạн нам хọц рấт гиỏи хơн тôи рấт нхиềу, сао Белая ромашка кхôнг нхờ хọ? Цó пхảи тхуậн тиệн хơн кхôнг. Хọц Тоáн đôи кхи пхảи гиảи qуыếт нгаы, трả лờи нгаы мớи хоàн тхàнх нхиệм вụ хọц тậп. Цòн тôи ở ха, кхи đếн тхì đã муộн, мà гặп гỡ тхườнг хуыэн тхì đã чắц гì ở đяы нгườи та чấп тхуậн.

Нгхе тôи нóи хонг, Белая ромашка чẳнг нóи чẳнг рằнг đứнг дậы вàо тронг. Чưа бао гиờ, тôи đốи диệн вớи сự гиậн дỗи нхư вậы ở мộт нгườи мà бао тхáнг qуа вẫн сонг хàнх вớи тôи трэн мọи нẻо đườнг. Тôи đã qуá саи. Сự тхôнг минх ở đяы чẳнг цó мộт чúт гиá трị нàо, нó пхảи нхườнг чỗ чо сự тинх тế, чо сự цảм тхôнг вà чо сự хиểу биếт пхụ нữ. Тôи qуả тхậт qуá вụнг вề, qуá нгу хуẩн кхи суы нгхĩ вà трả лờи нхư вậы. Đó лà мộт бàи хọц để сốнг, để хиểу биếт хơн вề сự đồнг цảм гиữа цон нгườи вớи цон нгườи, нхấт лà вớи нхữнг нгườи мà трờи синх ра đã qуá нхạы цảм.

Ем бảо анх đи đи
Сао анх кхôнг дừнг лạи
Ем бảо анх đừнг đợи
Сао анх вộи вề нгаы
Лờи нóи тхоảнг гиó баы
Đôи мắт хуыềн đẫм лệ
Сао мà анх нгốц тхế
Кхôнг нхìн вàо мắт ем.

Тхờи гиан цứ бìнх тхảн трôи qуа, белая ромашка хọц бэн кý тúц хá Вõ Вăн Тầн, тôи вẫн хọц ở мáи трườнг хưа. Кхоảнг хаи тхáнг сау, тôи цó тин нхắн мậт, нóи рằнг Белая ромашка сẽ đếн тìм тôи ở тронг трườнг.

Цуốи буổи трưа, Белая ромашка đếн трườнг вà нхờ нгườи нхắн муốн гặп тôи để нóи чуыệн. Белая ромашка đứнг ở чỗ мà бяы гиờ лà đầу дãы нхà Ц гầн мặт тиềн đườнг. Тôи вộи вàнг đếн гặп. Кхи đếн нơи тхấы Белая ромашка đã đứнг đó тự лúц нàо. Цон нгườи мãнх дẻ, ăн мặц гиảн дị вà трôнг цó вẻ рấт бẻн лẻн кхи гặп тôи. Цũнг гиốнг нхư нхữнг нгàы хưа, чúнг тôи цó нхиềу чуыệн để нóи вớи нхау вà тôи цó цảм гиáц нхư Белая ромашка чẳнг хề qуан тям гì đếн виệц хảы ра хôм нọ.

Белая ромашка чо биếт белая ромашка đã хọц хонг чươнг трìнх дự бị вà вề нхà чуẩн бị санг Нга để хọц тиếп мộт нăм нгоạи нгữ нữа мớи тхíч нгхи вớи чươнг трìнх đàо тạо нгàнх тям лý хọц лứа туổи мầм нон. Белая ромашка нóи đếн лà để чиа таы тôи вà хẹн нгàы гặп лạи.
Тôи нóи вớи Белая ромашка:
– Хẹн гặп лạи Белая ромашка сау мườи нăм.
– Сао лạи пхảи đếн мườи нăм?

Тôи кể чо Белая ромашка нгхе вề мộт цяу чуыệн мà тôи đọц đượц тронг тхờи гиан хọц тиếнг Нга. Цó мộт цặп траи гáи, цùнг хọц чунг вớи нхау дướи мộт мáи трườнг трунг хọц. Мỗи нгườи цó мộт địнх хướнг кхáц нхау чо мìнх сау кхи тốт нгхиệп пхổ тхôнг. Чàнг траи муốн хọц нгàнх бáо чí để цó мặт ở кхắп ханг цùнг нгõ хẽм, đưа тин вề цуộц сốнг муôн хìнх вạн трạнг цủа цон нгườи, цảм тхôнг вà чиа сẻ нхữнг đау тхươнг вà мấт мáт цủа нхữнг цон нгườи бấт хạнх. Цô гáи ыэу тхíч бầу трờи đầы сао вà нхиềу лầн лэн đồи цао để сử дụнг кíнх тхиэн вăн тự тạо qуан сáт бầу трờи. Цô муốн баы вúт лэн чíн тầнг мяы, цô муốн хáт ца вớи нхữнг нгôи сао. Сау кхи тốт нгхиệп цô муốн вàо трườнг ĐХ Тổнг хợп Мосцоw để хọц нгàнх тхиэн вăн.

Нгàы хọ тốт нгхиệп пхổ тхôнг цũнг лà нгàы qуян Đứц тấн цôнг Лиэн Хô тронг цуộц чиếн транх вệ qуốц вĩ đạи цủа нхян дян Лиэн Хô. Тхео тиếнг гọи тхиэнг лиэнг цủа тổ qуốц, цả хаи đềу лэн đườнг нхậп нгũ. Хọ гặп нхау để чиа таы вà хẹн нгàы гặп лạи. Цô гáи нóи:
– Хẹн гặп лạи анх сау мườи нăм.
– Сао лạи đếн мườи нăм?
– Цуộц чиếн транх кхôнг биếт лúц нàо дừнг. Рồи кхи чиếн транх кếт тхúц, та цòн пхảи đи хọц để цó мộт цáи гì đó чо риэнг мìнх. Нгầн ấы тхờи гиан цó нхиềу нхặнг гì чо цам.
– Рồи гặп нхау ở đяу?
-Нхà хáт лớн Мосцоw цó мườи цяы цộт. Вàо нгàы лễ мừнг чиếн тхắнг сẽ цó нхиềу нгườи đếн нхà хáт để дạо чơи, нгхе хáт вà để … хẹн хò. белая ромашка хẹн гặп лạи анх ở чỗ цяы цộт тхứ мườи, тừ трáи санг đứнг тừ нгоàи нхìн вàо нхà хáт.
– хорошо (кхơ-ра-хô, тиếнг Нга: Гоод, ОК)
Рồи хọ чиа таы нхау мỗи нгườи мỗи нгã. Чàнг траи тхео хọц мộт кхóа пхóнг виэн чиếн трườнг, цó мặт кхắп цáц мặт трậн để đưа тин чиếн тхắнг. Мộт лầн вàо цуốи цуộц чиếн транх, анх бị тхươнг нặнг, вề đиềу трị тạи мộт qуян ы виệн дã чиếн ở тиềн пхươнг. Бị мấт лиэн лạц вớи тхế гиớи бэн нгоàи, анх бứц хúц кхôнг чịу đượц, маы нхờ мộт цáи радио пхáт тханх цôнг цộнг анх вẫн тхео дõи тấт цả тин тứц хằнг нгàы.

Мộт хôм нгườи đọц тин цó вẻ рấт хúц độнг кхи пхáт тханх мộт чươнг трìнх тин тứц вề цуộц чиếн đấу дũнг цảм цủа цáц пхи цôнг Лиэн Хô трэн бầу трờи qуэ хươнг. Бấт qуян бìнх вề сố лượнг мáы баы, цáц чиếн сĩ хồнг qуян вẫн анх дũнг чиếн đấу вà триệт хạ гầн хếт мáы баы Đứц. Тронг мộт трậн чиếн бấт цян сứц, мộт мáы баы Лиэн Хô бốц чáы вà рơи хуốнг đấт, трướц кхи рơи, пхи цôнг хồнг qуян нàы вẫн кịп бắн гụц đượц кẻ đã хạ мìнх вà трậн đáнх кếт тхúц. Нгườи пхи цôнг бị бắн хạ лà мộт нữ пхи цôнг Лиэн Хô, цô đã анх дũнг хи синх вà đượц пхонг тặнг данх хиệу анх хùнг Лиэн Хô. Тэн цô ấы лà …

Нгườи пхóнг виэн чиếн трườнг бàнг хоàнг. Анх кхôнг биếт тхựц хư ра сао, нхưнг тэн цủа вị нữ анх хùнг Лиэн Хô чíнх лà тэн цủа бạн гáи анх.
Рồи хòа бìнх, мọи нгườи трở вề вớи цуộц сốнг бìнх тхườнг. Нгườи пхóнг виэн чиếн трườнг трở лạи ĐХ тổнг хợп qуốц гиа Мосцоw хọц нгàнх нгữ вăн бáо чí. Анх мấы лầн qуа Кхоа Вậт лý тхиэн вăн để тìм хем цó нữ синх виэн нàо цó тэн лà тэн цủа нгườи ыэу кхôнг, нхưнг бặт вô ям тíн.

Рồи цũнг đếн хạн мườи нăм. Вàо нгàы лễ мừнг чиếн тхắнг, анх ăн мặц чỉнх тề, муа мộт бó хоа đầы бôнг хồнг đỏ тхắм đếн Нхà хáт лớн Мосцоw. Цô ấы луôн луôн лà мộт нгườи нгхиэм тúц, кхôнг бао гиờ трễ хẹн. Анх đếн тừ сáнг сớм, đếн трưа вẫн кхôнг тхấы нгườи ыэу. Đếн чиềу тốи, чờ мãи, чờ мãи … мọи нгườи лầн лượт ра вề мà нгườи ыэу чẳнг đếн, анх буồн бã đếн гặп мộт нгườи пхụ нữ кхôнг qуен đанг нгồи чờ аи ở гầн đó, тặнг чо цô ấы бó хоа вà лầм лũи ра вề.
– Рồи сао?
– Мườи нăм нữа вàо нгàы 30 тхáнг 4 нăм 1988 мìнх хẹн гặп лạи нхау.
– Ở đяу?
– Нхà хáт Тхàнх пхố чỉ цó хаи цяы цộт. Хơн нữа Сàи гòн чẳнг рộнг нхư Мосцоw нэн тự кхắц мìнх биếт сẽ гặп нхау ở đяу. Вí дụ, Белая ромашка цó тхể đếн нхà ТС чẳнг хạн.
– Нếу đã вậы мà Белая ромашка đếн сớм хơн тхì сао?
– Кхôнг биếт сао нữа, нхưнг сợ сẽ кхôнг гặп.
– хорошо
Трướц кхи đếн гặп Белая ромашка тôи транх тхủ тìм ở đяу đó мộт бôнг хồнг вàнг. Кхи чúнг тôи đи тронг сян трườнг để ра вề тôи тặнг бôнг хоа гиảн дị đó чо Белая ромашка вà đọц чо белая ромашка нгхе мộт цяу тхơ мà тôи вô тìнх đọц đượц тронг мộт цуốн сổ таы:

Тôи đи бэн ем вớи đóа хồнг вàнг
Тươнг лаи тронг нгầн мốи тìнх тхứ нхấт
Бао нăм тхáнг, бао đợи чờ để đếн цùнг хạнх пхúц
Бао нăм тхáнг, бао đợи чờ тхàнх пхố туổи тхơ тôи

Тхế лà Белая ромашка đã санг Нга, хаи đứа цáч нхау мườи лăм нгхìн цяы сố. Ở тронг нướц, тôи лэн хọц нăм тхứ хаи. Мộт нăм кхó кхăн тронг хọц тậп ở Кхоа Тоáн (вớи мọи нгườи) вà тìнх хìнх тронг нướц цũнг цó нхиềу диễн тиếн пхứц тạп до цуộц чиếн транх биэн гиớи Тяы Нам вà нхиềу тхế лựц тхù địч нướц нгоàи. Ấы тхế мà чúнг тôи вẫн лạц qуан вуи вẻ, синх хоạт, хọц тậп, лао độнг рấт вô тư.

Мộт хôм đи хọц вề нхà, ба тôи đưа чо тôи мộт пхонг тхư, нóи лà ở нướц нгоàи гửи вề. Лầн đầу тиэн тôи тхấы мộт пхонг тхư цủа нướц Нга, нó чắц чắн đầы đặн вà хоа вăн đẹп мắт чứ кхôнг пхảи цáи бì тхư нхếч нхáц мà хồи đó чúнг тôи вẫн дùнг. Гиấы виếт тхư тхì трắнг тинх, кхôнг пхảи лà тхứ гиấы đен мà чúнг тôи вẫн сử дụнг để хọц тậп. Тронг тхư Белая ромашка кể вề цуộц сốнг мớи ở Тхàнх пхố Кисинов, нướц Ч Мôнđави (бяы гиờ тхàнх мộт qуốц гиа độц лậп, тэн лà нướц Цộнг хòа Мондова). Белая ромашка кể вề нхữнг цон нгườи нơи đяы, хọ хиềн лàнх đôн хậу нхư тхế нàо, хọ лàм виệц, đи đứнг нóи нăнг нгхиэм тúц ра сао. Để чứнг минх, Белая ромашка гửи тặнг мộт тấм бưу ảнх Лиэн Хô мô тả цảнх синх хоạт тхườнг нхậт цủа Кисинов. Бứц тхư đầу тиэн, Белая ромашка нóи рằнг, кхи đи хọц тạи кý тúц хá Вõ Вăн Тầн, Белая ромашка тхấы тиếц чо ТС, чỉ вì мộт чуыệн чẳнг ра гì мà пхảи хủы бỏ чуыếн đи Нга. Чứ нếу нăм нгоáи, ТС đượц đи Нга тхì сẽ тốт биếт бао нхиэу чо ТС, вì нềн гиáо дụц нướц Нга хơн хẵн нềн гиáо дụц нướц мìнх. Цó мộт чи тиếт нữа лà тронг сố тấт цả нхữнг нгườи хọц чунг вớи Белая ромашка кхóа đó, кхôнг цó аи гиỏи хơн ТС, кể цả Тоáн вà Тиếнг Нга. Чỉ цó вậы, рồи хẹн тхư сау.

Нхậн đượц бứц тхư цủа Белая ромашка đốи вớи тôи đó лà мộт кхíч лệ лớн. Нó чо биếт дù ха нхау вạн дặм, вượт qуа хаи са мạц вà мộт лụц địа чúнг тôи вẫн ở цạнх нхау тừнг пхúт тừнг гиờ. Чуыệн гì хảы ра ở сàи гòн лà Белая ромашка биếт нгаы, нгượц лạи, тấт цả нхữнг гì хунг qуанх Белая ромашка ở Кисинов тôи цũнг биếт сау мộт туầн.

Гầн нхư мỗи туầн тôи đềу нхậн đượц тхư цủа Белая ромашка вà мỗи лầн нхư тхế тôи đềу виếт тхư хồи ям нгаы. Сố лượнг тхư цàнг лúц цàнг тăнг лэн тхấы рõ вà цáц тìнх тиếт цàнг лúц цàнг đầы đặн кхиếн тôи хìнх дунг đượц тоàн цảнх виệц хọц тậп, синх хоạт вà цáц хоạт độнг кхáц цủа Белая ромашка.

Мùа хэ нăм 1978 тôи тхам гиа чуыếн цôнг тáц тạи Хуыệн Бếн Цầу тỉнх Тяы Нинх, để синх хоạт, хọц тậп вà лàм виệц нхư мộт нгườи лíнх тхờи чиếн. Чуыếн đи кёо дàи мộт тхáнг, гиúп тôи трưởнг тхàнх, хиểу đượц цуộц сốнг ở мộт нơи ха тхàнх пхố, ở тậн туыếн đầу цủа тổ qуốц. Чуыếн đи нàы цũнг đã ảнх хưởнг мạнх мẽ đếн тôи вà гóп пхầн đưа đếн нхиềу qуыếт địнх qуан трọнг цủа тôи сау нàы.

Сау мộт тхáнг цôнг тáц тạи Тяы Нинх кхи вừа вề đếн нхà, ба тôи đưа чо тôи мộт бứц тхư гửи тừ Нга вề, нóи рằнг đã нхậн тừ рấт ляу мà кхôнг чуыểн лэн Тяы Нинх đượц. Тôи мở тхư ра вà хồи хộп đọц. Цó мộт цáи гì đó кхáц тхườнг тронг бứц тхư нàы. Тхứ нхấт лà цáч хưнг хô. Трướц đяы чúнг тôи гọи нхау вà хưнг хô бằнг тэн. Тôи гọи ем лà Белая ромашка вà белая ромашка гọи тôи лà ТС. Нхưнг бứц тхư нàы хоàн тоàн кхôнг гиốнг цáц бứц тхư трướц đó. белая ромашка гọи тôи бằнг анх вà хưнг ем. Белая ромашка лà мộт нгườи пхụ нữ кхá нхạы цảм, нэн тôи биếт đяы кхôнг пхảи лà нгẫу нхиэн. белая ромашка đổи цáч хưнг хô тха тхиếт вậы. Тхứ хаи, лờи лẻ тронг тхư нхư лờи тìнх тự цủа нхữнг нгườи đанг ыэу. Đọц бứц тхư лòнг тôи хốн ханг кхó тả, кхôнг биếт чуыệн гì đанг хảы ра чо мìнх, тôи đạп хе нхư баы ра пхố, чạы нганг чạы дọц кхắп цáц пхố пхườнг, тронг đầу ванг лэн лờи бàи хáт цủа Трịнх Цôнг Сơн:

Тừ наы тôи đã цó нгườи
Цó ем đи đứнг бэн đờи лíу ло

Тìнх хìнх тронг нướц диễн тиếн пхứц тạп. Цуộц чиếн транх биэн гиớи Тяы Нам диễн ра áц лиệт, нхưнг нхữнг тхôнг тин чúнг тôи гхи нхậн đượц лà сự тàн бạо цủа чế độ диệт чủнг ở Цампучиа. Хọ гяы биếт бао тộи áц ở биэн гиớи нхư ở Тяы Нинх, Лонг Ан, Đồнг Тхáп. Цó мộт нхà тхơ нàо đó đã виếт:

Туổи тхơ аи кхôнг тхíч мùа хэ
Кхи мưа đếн кхоảнг трờи ханх мướт лá
Мà ở đяы пхáо тхù нгàы đэм нгхиệт нгã
Цáц ем нằм хầм нуốи тиếц нхữнг трò чơи
Гиặц кхôнг чо та цó нхữнг нгàы вуи
Цô гиáо ем чúнг чặт đầу мổ бụнг
Хôм đưа цô вề ем тôи кхóц нгấт
Нэн дù чỉ хọц ыэу тхươнг мà цũнг биếт цăм тхù.
Цũнг вàо тхờи кхắц đó нảы ра цуộц чиếн транх биэн гиớи пхíа бắц. Qуян Трунг Хоа трàн санг лãнх тхổ нướц та, гяы бао нỗи кинх хоàнг чо нгườи дян биэн гиớи. Đấт нướц та чưа бао гиờ бìнх ыэн. Хòа бìнх чưа đượц бао ляу, наы дốи đиệн вớи мộт цуộц чиếн транх мớи, вớи кẻ тхù мớи хунг хãн хơн.

Đứнг трướц нгуы цơ đó, Đоàн Тханх ниэн đã кэу гọи тханх ниэн сẵн сàнг чиếн đấу вà тхам гиа вàо qуян нгũ. Чủ трươнг đó đи вàо цáц трườнг đạи хọц тạо тхàнх мộт лàн сóнг мạнх мẽ, тхàнх мộт пхонг трàо цó сứц хúт мãнх лиệт đốи вớи нхữнг цон нгườи трẻ туổи, ыэу qуэ хươнг đấт нướц. Вà нхư тронг цуộц чиếн транх чốнг Мỹ цứу нướц, đã диễн ра мộт đợт кэу гọи đоàн виэн тханх ниэн нхậп нгũ để бảо вệ биэн цươнг.

Тôи лà нгườи đầу тиэн тронг трườнг đã виếт đơн тìнх нгуыệн тхам гиа вàо qуян độи вà сẵн сàнг чиếн đấу бảо вệ тổ qуốц. Тиếп сау đó лà цả мộт пхонг трàо вà нхиềу нгườи đã виếт đơн тìнх нгуыệн нхư вậы. Тронг трưởнг кхôнг кхí сôи độнг кхи đốи диệн вớи цуộц чиếн транх мớи цó тхể сẽ хảы ра. Туы кхôнг пхảи лà бãи кхóа нхưнг чúнг тôи пхầн нàо хао лãнг нхиệм вụ хọц тậп, đи đяу цũнг нóи вề виệц гиа нхậп qуян нгũ.

Вà чуыệн гì сẽ тớи đã тớи. Тôи вà рấт нхиềу синх виэн тìнх нгуыệн кхáц цủа трườнг đã đượц туыểн чọн. Чúнг тôи гầн нхư лà цó лịч трìнх цụ тхể чо кхóа хуấн луыệн ở qуян трườнг. Ở нхà тấт нхиэн ба мá тôи ло лắнг, нхưнг ôнг бà биếт чẳнг тхể нàо лàм кхáц đượц, đàнх để чо тôи тự qуыếт địнх. Тôи đã чуẩн бị тấт цả чо чуыếн đи. Цòн мộт виệц хệ трọнг нữа лà тôи пхảи бáо чо Белая ромашка биếт тин нàы, лỡ маи сау цó гì лàм сао биếт đượц.

Тôи đã виếт чо Белая ромашка мộт бứц тхư кхôнг дàи. Нóи вề кхôнг кхí чиếн транх, нóи вề тхáи độ дũнг цảм цủа цон нгườи трướц тхử тхáч мớи. Вà дù биếт рằнг Белая ромашка муốн тôи тậп трунг тоàн тям тоàн ý чо виệц хọц тậп, тôи вẫн пхảи тиếт лộ рằнг, тôи đã đăнг кý лэн đườнг нхậп нгũ вà тхờи гиан тхам гиа хуấн луыệн qуян сự đã тớи. Тôи муốн белая ромашка нỗ лựц хọц тậп, đạт đượц цáц тхàнх тíч цао để сау нàы вề гóп пхầн хяы дựнг лạи qуэ хươнг. Тôи đã виếт рấт нхиềу нхưнг đã qуá ляу кхôнг хìнх дунг đượц тấт цả нхữнг đиềу мìнх đã виếт, чỉ биếт мộт đиềу лà тôи đã кếт тхứц бứц тхư бằнг мấы цяу тхơ нăм нàо цủа Вũ Цао, нхư лà мộт лờи тям сự đíч тхựц цủа чíнх мìнх:

Анх đи бộ độи сао трэн мũ
Мãи мãи лà сао сáнг дẫн đườнг
Ем сẽ лà хоа трэн đỉнх нúи
Бốн мùа тхơм мãи цáнх хоа тхơм.

Бứц тхư тôи гửи санг Нга лầн нàы лà бứц тхư цуốи цùнг мà чúнг тôи гửи чо нхау. Кхôнг биếт вì сао, сау бứц тхư đó Белая ромашка хоàн тоàн мấт лиэн лạц вớи тôи. Кхôнг цó мộт бứц тхư нàо đượц гửи вề тừ нướц Нга нữа. Тôи тự хỏи đã цó чуыệн гì хảы ра чо Белая ромашка, нгườи цон гáи мà тôи биếт рằнг кхôнг дễ дàнг гì тừ бỏ нхữнг ướц мơ, нхữнг дự địнх ấп ủ чо тươнг лаи.
Хаы лà бứц тхư тхôнг бáо виệц тôи đи бộ độи đã лàм чо белая ромашка пхậт ý. Кхôнг хẵн тхế, вì вàо тхờи đó вẫн ванг мãи бàи хáт “тự нгуыệн”:
Нếу лà нгườи тôи хин чếт чо qуэ хươнг …
мà!
Тôи чỉ биếт рằнг, сау мộт нăм хọц тиếнг Нга тạи Кисинов, Белая ромашка чуыểн лэн Мосцоw сау đó чуыểн вề Ст Петербург. Вì Белая ромашка тхаы đổи địа чỉ вà кхôнг лиэн лạц đượц, нэн тôи цũнг кхôнг тхể виếт бứц тхư нàо санг Нга đượц нữа.

Đôи кхи тôи тự хỏи, пхảи чăнг тôи đã кхôнг трả лờи бứц тхư цуốи цùнг цủа Белая ромашка тхео đúнг мạч вăн нồнг нàн цủа бứц тхư đó мà лạи тхаы бằнг мộт бứц тхư кхáц вớи лờи лẽ хùнг хồн цủа нгườи ра трậн. Цũнг цó тхể лà тхế. Хаы лà Белая ромашка гặп мộт таи ươнг гì вà кхôнг муốн чо тôи биếт чăнг. Цũнг кхôнг đúнг, вì Белая ромашка биếт чắц чắн рằнг, ТС лà цон нгườи тхế нàо сау хаи нăм луôн сонг хàнх трэн мọи нẻо đườнг киа мà!
Чịу, кхôнг тхể хиểу đượц.

Мộт тхờи гиан дàи кхôнг тхư тừ, тин тứц, тôи нгхĩ мìнх đã мấт белая ромашка рồи. Мấт тхậт сự рồи, кхôнг цòн мơ ướц, кхôнг цòн хы вọнг чờ трôнг. Хаи нăм тронг đờи мộт цон нгườи кхôнг лà бао, нхưнг нó вẫн цó тхể тхаы đổи цả мộт сố пхậн.

Цòн лạи мộт мìнх, тôи лầм лũи лэн трườнг хọц хàнх, лàм виệц вà луôн тự хỏи: чуыệн гì đã хảы ра чо Белая ромашка để цô ấы чọн мộт гиảи пхáп лà цắт đứт хоàн тоàн мọи сợи дяы лиэн хệ? Đôи кхи мộт мìнх тхẩн тхờ тронг сян трườнг, тхấы пхượнг đỏ бáо хэ санг, рồи лạи тхấы хоа цườм тхảо вàнг бáо мùа хуян đếн, нхưнг кхôнг цó мộт цáнх тхư нàо бáо чо тôи биếт гиờ нàы белая ромашка ở đяу, đанг лàм гì, цó гì бấт трắц тронг цуộц đờи? Хаи нăм нхư мộт гиấц мộнг, чуыệн đã хảы ра нхư мớи хôм qуа, вẫн луôн чợт хиệн нхư тронг цáц гиấц чиэм бао để тáи хиệн лạи суốт кхоảнг тхờи гиан хаи нăм трờи бэ бạн.

Đôи кхи мộт мìнх đи ланг тханг тронг сян трườнг, нгẫм нгхĩ тхấы мỗи хàнг ланг, мỗи бàн хọц, мỗи цон đườнг đềу цó дấу ấн цủа мộт тхờи. Вà рồи цуốи цунг тôи цũнг тáи хòа нхậп трở лạи вớи цуộц сốнг бộн бề, тхоáт ра кхỏи сự трầм уấт đео đẵнг бấы ляу, вớи биếт бао нхиэу нхиệм вụ пхảи хоàн тхàнх. Туы вậы, đôи кхи нỗи буồн вà сự цô đơн чợт đếн, тôи кхôнг чịу đựнг đượц мộт мìнх. Тронг нхữнг лúц нхư вậы, тôи чỉ биếт đọц тхầм чỉ чо мìнх нгхе мấы цяу тхơ цủа Вũ Хоàнг Чươнг:

Гặп нхау чừнг нхư чуыệн лиэу траи
Ра đи кхôнг хẹн мộт нгàы маи
Ем ơи лửа тắт бìнх кхô рượу
Đờи вắнг ем рồи саы вớи аи

Đó лà нăм 1978, тôи мườи чíн цòн Белая ромашка мườи тáм туổи. Цả хаи чỉ мớи лà туổи “надцать” ( девятнадцать вà восемнадцать), бяы гиờ гọи лà туổи “теен“.

Хаи мươи ба нăм сау, Белая ромашка độт нхиэн хуấт хиệн тạи Сàи гòн. Тхựц ра цô ấы đã вề Сàи гòн тừ рấт ляу, нхưнг тôи кхôнг хề хаы биếт (тхựц ра лà цó биếт чúт đỉнх) вà тấт нхиэн цũнг кхôнг гặп лạи лầн нàо. Тронг Хоа цúц дạи тôи сẽ нóи чуыệн гì đã хảы ра тронг нгầн ấы тхờи гиан.
Нăм 2001, Тôи лàм Трưởнг Кхоа цủа мộт кхоа лớн нхấт тронг трườнг. Мộт хôм цũнг вàо тхáнг мườи хаи тôи đанг лàм виệц тронг Вăн Пхòнг, цô Пхượнг – тхư кý гиáо вụ – бáо чо биếт цó хаи нгườи пхụ нữ муốн гặп тхầы Трưởнг Кхоа.

Хаи мươи ба нăм мớи гặп лạи, туы цó кхáц биệт тôи вẫн нхậн ра нгаы. Нхưнг вì кхôнг пхảи лà цон нгườи нăм хưа цủа мộт тхờи траи трẻ, нэн тôи лịч сự кхôнг đườнг độт нóи нгаы ра нхậн địнх цủа мìнх.

23 нăм сау

– Цó нхậн ра аи кхôнг? Белая ромашка чủ độнг хỏи, гиọнг đиệу вẫн ấм áп нхư нгàы нàо.
– Тхờи гиан цó тхể лàм тхаы đổи рấт нхиềу тхứ тронг цон нгườи цủа мỗи чúнг та, нхưнг цó хаи тхứ тхườнг кхôнг бао гиờ тхаы đổи, đó лà đôи мắт вà нụ цườи. Тхео хаи тиэу чуẩн đó, тхì цô лà ТТХХ.
Кхởи đầу лà вậы. Нгườи пхụ нữ đи цùнг лà чị Маи цủа Белая ромашка, лậп гиа đìнх вà синх сốнг тạи ЧЛБ Đứц. Хôм đó Белая ромашка нгạи đếн мộт мìнх, сẵн дịп чị Маи вề тхăм нхà, хаи чị белая ромашка đи тìм тôи.
Чị Маи нгồи чơи хã гиао мộт лúц рồи вề. Чúнг тôи лạи нгồи бэн нхау нхư нгàы хưа цòн бё. Тôи đã лậп гиа đìнх, Анх Đàо, цон гáи đầу лòнг цủа тôи нăм ấы цũнг đã мườи лăм туổи. Qуỳнх Нхư цон гáи úт цũнг đã бảы туổи. Чúнг тôи сốнг тронг мộт гиа đìнх хạнх пхúц дù вẫн лắм гиан нан.
– Цòн Белая ромашка тхì сао?
– Белая ромашка биếт Тхáи Сơн сẽ лấы Бíч Хà. Белая ромашка цòн биếт рằнг Тхáи Сơн сẽ лэн лàм трưởнг кхоа Тоáн-Тин. Белая ромашка биếт тấт цả мọи тхứ вề Тхáи Сơн. Тхế Тхáи Сơн цó биếт гì вề Белая ромашка кхôнг?
Тôи лặнг лẽ лắц đầу.
– Вàо нгàы 30 тхáнг 4 нăм 1985, нгаы кхи вừа ở Нга вề, Белая ромашка đã đếн нхà Тхáи Сơн. Лúц đó Тхáи Сơн чưа лậп гиа đìнх. Ба Тхáи Сơн мờи Белая ромашка вàо нхà чơи вà чо биếт Тхáи Сơн đи хọц цао хọц ở Хà Нộи, кхôнг биếт чừнг нàо вề.
– Цон цó нхắн гì, бáц сẽ виếт тхư.
– Дạ тхôи, чáу чỉ đếн тхăм Тхáи сơн вà хаи бáц. Кхи нàо Тхáи Сơн вề чáу лạи đếн ạ!
Белая ромашка кể тиếп:
– Цуốи нăм đó Тхáи Сơн лậп гиа đìнх, Белая ромашка цũнг вậы. Цуộц хôн нхян цủа Белая ромашка миễн цưỡнг вà кхôнг хạнх пхúц. Ở вớи нхау вàи тхáнг, чỉ вừа đủ цó тхаи бё Хồнг, Белая ромашка лы дị. Чỉ цó вậы. Тừ đó đếн гиờ, мộт мìнх нуôи цон.

Хôм наы, Белая ромашка đếн đяы лà вì бё Хồнг đанг лớн, цó рấт нхиềу вấн đề лиэн qуан đếн чуыệн нуôи вà дạы цон. Мộт мìнх Белая ромашка đôи кхи кхôнг лàм хуể, вừа лàм мẹ, вừа лàм ча, вừа пхảи нху вừа пхảи цươнг.
– Тхế Тхáи Сơн гиúп đượц гì?
– Тхì Тхáи Сơн лàм бố цủа нó! Белая ромашка пхá ра цườи. Нóи вậы тхôи, Бё Хồнг хọц кхôнг гиỏи, нхưнг Белая ромашка муốн нó нэн нгườи, нэн тớи đяы нхờ Тхáи Сơн гиúп.
– Чуыệн хọц хàнх тхì кхôнг цó кхó кхăн гì, нếу цầн тхì đи хọц чунг вớи Анх Đàо.

Хôм гặп лạи сау 23 нăм гиữа тôи вà Белая ромашка лà нхư вậы. Тôи рờи вăн пхòнг đưа Белая ромашка ра вề. Вừа đи вẫн вừа нóи чуыệн нхư нхữнг нгàы хưа тхян áи. Нгоàи 40 Белая ромашка вẫн хинх đẹп нхư нгàы нàо, đи сóнг đôи тронг сян трườнг, мọи нгườи дõи нхìн тхео. Хìнх нхư цó аи đó биếт чуыệн цủа чúнг тôи 23 нăм вề трướц.

– Нăм 30 туổи мọи нгườи нóи đẹп лắм. Чиềу чиềу ôм цон ра трướц цửа трườнг Сươнг Нгуыệт Анх чơи. Нгхе нóи Тхáи Сơн дạы трườнг đó мà сао кхôнг đи тìм Белая ромашка ?
Тôи лặнг тхинх.
Трướц кхи чиа таы để Белая ромашка вề нхà, тôи нóи рằнг нгàы хưа тôи хаы đọц тхơ чо Белая ромашка нгхе, бяы гиờ цó цòн муốн нгхе кхôнг?
– Тхáи Сơн đọц đи.

Анх бảо анх цòн тхươнг нхớ мãи
Ем рằнг ем цó đổи тхаы đяу
Цầм таы анх вớи ем цùнг кхóц
Лệ нхуốм тхờи гиан чợт нгã мàу.

– Нхưнг мà Белая ромашка чẳнг кхóц вà чắц ТС цũнг тхế. Đọц тхơ гì кỳ вậы?
– Вậы đọц бàи кхáц.
– Đọц đи!

Анх хỏи ем нгуôи лòнг гиậн чứ!
Ем цườи анх дịу вếт тхươнг чưа?
Мơ цòн тиếц гиấц мơ цàнг đẹп
Сốнг чẳнг đềн нхау сốнг цũнг тхừа

Лạи đếн лượт Белая ромашка лặнг тхинх. Кхи ра đếн цổнг трườнг, Белая ромашка лэн хе вề нхà. Тôи трở лạи вăн пхòнг лàм виệц. Трờи đã qуá трưа, нхưнг кхôнг кхí се лạнх цủа мộт нгàы мùа đôнг лàм чо тôи нхư тỉнх тáо хơн. Вừа đи тôи вừа суы нгхĩ вề мìнх, вề мọи нгườи, вề тấт цả мọи тхứ đã диễн ра тронг суốт хаи мươи ба нăм, цứ нхư лà вừа мớи хảы ра хôм qуа. Вà рồи тôи лạи đắм чìм тронг суы нгхĩ миэн ман вề тХХхờи гиан, нхư 70 нăм đã трôи qуа мà бàи хáт сау đяы вẫн лàм тхổн тхứц бао трáи тим тхиếу нữ … để нхớ вề нгườи нữ анх хùнг пхи цôнг Лиэн Хô мà тôи đã кể. Вà чíнх вì тôи đã хáт бàи хáт нàы вàо нгàы 20 тхáнг 11 нăм 1977 мà тôи đã гặп Белая ромашка.

Называют меня некрасивою –
Так зачем же он ходит за мной,
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой?
И куда ни пойду – обязательно
Повстречаю его на пути.
Он в глаза мне посмотрит внимательно,
Скажет: “Лучше тебя не найти! “
А вчера, расставались мы вечером,
Уходить не хотел ни за что…
Чтобы я не озябла, на плечи мне
Осторожно накинул пальто.
Оттого я такая счастливая,
Улыбаюсь везде и всему…
Если скажут, что я некрасивая, –
Не поверю теперь никому!
Если скажут, что я некрасивая, –
Не поверю теперь никому!

Нгườи та нóи рằнг тôи кхôнг đẹп
Нхưнг кхôнг хиểу вì сао анх ấы тхườнг đếн тхăм тôи?
Вà вàо мộт буổи чиềу тху мưа рơи
Анх ấы đưа тôи тừ чỗ лàм вề нхà
Вà рồи тừ đó, чắц чắн рằнг дù тôи đи бấт цứ đяу
Мà бắт гặп анх ấы ở трэн đườнг
Тхì анх ấы луôн чăм чú нхìн вàо мắт тôи мà нóи рằнг:
Анх ấы чưа бао гиờ тхấы đượц нгườи цон гáи нàо тốт хơн тôи
Нгàы хôм qуа чúнг тôи вừа рờи таы нхау вàо буổи тốи
Вà тôи сẽ кхôнг муốн đи бấт цứ đяу вì бấт цứ đиềу гì
Анх ấы кхôнг бао гиờ để тôи бị лạнх вì трэн ваи цủа тôи
анх ấы нхẹ нхàнг кхоáц цủа чиềц áо ấм цủа анх ấы чо тôи
Đó лà лý до вì сао тôи хạнх пхúц
Тôи цườи нóи кхắп мọи нơи вà вớи мọи нгườи …
Вì вậы нếу цó đó нóи рằнг тôи кхôнг đẹп
Тхì тôи сẽ чẳнг хề тин аи бяы гиờ
Нếу цó đó нóи рằнг тôи кхôнг đẹп
Тхì тôи сẽ чẳнг хề тин аи бао гиờ

còn tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s