Đường đinh ốc

Giáo trình Lý thuyết Đường và mặt

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{moreverb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}

\newcommand{\executGiac}[1]{

\immediate\write18{giac  <#1 } }

\begin{document}
\parindent=0pt

\begin{verbatimwrite}{ttt.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("ttt.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây

x1:=c*exp(mt)*cos(t);
Resultat:=cat("Cho hàm số $x_1$ ","$$x_1(t)=",latex(ans()),"$$");
x2:=c*exp(m*t)*sin(t);
Resultat:=cat(Resultat,"Cho hàm số $x_2$","$$x_2(t)=",latex(ans()),"$$");
x3:=c*exp(m*t)*cot(a);
Resultat:=cat(Resultat,"Cho hàm số $x_3$","$$x_3(t)=",latex(ans()),"$$");
dx1:=simplify(diff(x1,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm của $x_1$ là", "$$x'_1(t)=", latex(ans()),"$$");
dx2:=simplify(diff(x2,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm của $x_2$ là", "$$x'_2(t)=", latex(ans()),"$$");
dx3:=simplify(diff(x3,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm của $x_3$ là", "$$x'_3(t)=", latex(ans()),"$$");
ddx1:=simplify(diff(dx1,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 2 của $x_1$ là", "$$x''_1(t)=", latex(ans()),"$$");
ddx2:=simplify(diff(dx2,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 2 của $x_2$ là", "$$x''_2(t)=", latex(ans()),"$$");
ddx3:=simplify(diff(dx3,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 2 của $x_3$ là", "$$x''_3(t)=", latex(ans()),"$$");
dddx1:=simplify(diff(ddx1,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 3 của $x_1$ là", "$$x'''_1(t)=", latex(ans()),"$$");
dddx2:=simplify(diff(ddx2,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 3 của $x_2$ là", "$$x'''_2(t)=", latex(ans()),"$$");
dddx3:=simplify(diff(ddx3,t));
Resultat:=cat(Resultat,"đạo hàm cấp 3 của $x_3$ là", "$$x'''_3(t)=", latex(ans()),"$$");
kt:=simplify(sqrt((dx2*ddx3-dx3*ddx2)^2+(dx3*ddx1-dx1*ddx3)^2+(dx1*ddx2-ddx1*dx2)^2));
Resultat:=cat(Resultat,"mô đun của tích có hướng $[x',x'']$ là", "$$|[x',x'']|=", latex(ans()),"$$");
km:=simplify((sqrt(dx1^2+dx2^2+dx3^2))^3);
Resultat:=cat(Resultat,"lập phương mô đun của $x'$ là", "$$|x'|^3=", latex(ans()),"$$");
k:=simplify(kt/km);
Resultat:=cat(Resultat,"độ cong của đường đã cho là ", "$$k=", latex(ans()),"$$");
thh:=simplify((dx2*ddx3-dx3*ddx2)*dddx1+(dx3*ddx1-dx1*ddx3)*dddx2+(dx1*ddx2-ddx1*dx2)*dddx3);
Resultat:=cat(Resultat,"tích hỗn hợp  ", "$$(x',x'',x''')=", latex(ans()),"$$");
x:=simplify(thh/(kt^2));
Resultat:=cat(Resultat,"độ xoắn của đường đã cho là  ", "$$x=", latex(ans()),"$$");
ts:=simplify(x/k);
Resultat:=cat(Resultat,"Tỉ số giữa độ xoắn và độ cong của đường đã cho là  ", "$$q=", latex(ans()),"$$");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{ttt.in}
\input{ttt.out}

\end{document}

One response to “Đường đinh ốc

  1. Định có câu hỏi với Thầy mà viết comment xong ngủ mất tiêu không hay luôn tới sáng mới biết.
    Chúc Thầy buổi sáng tốt lành và có những ngày cuối năm Ngựa thật bình yên và hạnh phúc bên những người thân yêu nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s