Làm sáng các phần tử trong ma trận

http://texample.net/tikz/examples/highlighting-matrix/

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{fit}
\tikzset{%
highlight/.style={rectangle,rounded corners,fill=red!15,draw,fill 
opacity=0.5,thick,inner sep=0pt}
}
\newcommand{\tikzmark}[2]{\tikz[overlay,remember picture,baseline=(#1.base)] 
\node (#1) {#2};}
%
\newcommand{\Highlight}[1][submatrix]{%
\tikz[overlay,remember picture]{
\node[highlight,fit=(left.north west) (right.south east)] (#1) {};}
}
\begin{document}
\[
M = \left(\begin{array}{*5{c}}
\tikzmark{left}{1} & 2 & 3 & 4 & 5\\
6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\
11 & 12 & \tikzmark{right}{13} & 14 & 15 \\
16 & 17 & 18 & 19 & 20
\end{array}\right)
\Highlight[first]
\qquad
M^T = \left(\begin{array}{*5{c}}
\tikzmark{left}{1} & 6 & 11 & 16 \\
2 & 7 & 12 & 17 \\
3 & 8 & \tikzmark{right}{13} & 18 \\
4 & 9 & 14 & 19 \\
5 & 10 & 15 & 20
\end{array}\right)
\]
\Highlight[second]

\tikz[overlay,remember picture] {
\draw[->,thick,red,dashed] (first) -- (second) node [pos=0.66,above] {Chuyển vị};
\node[above of=first] {$N$};
\node[above of=second] {$N^T$};
}
\end{document}
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s