Viết chữ đổ bóng trong LaTeX

Các bạn download file sau đây:
shadowtext.sty

Các bạn cũng có thể copy đọan văn bản sau đây, mở một trình sọan thảo văn bản, ví dụ TeXMaker, dán vào và save thành một file tên là shadowtext.sty

Lưu file này vào một thư mục mà ta sẽ sọan file văn bản có chữ đổ bóng.

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1996/12/01]
 \ProvidesPackage{shadowtext}
 [2012/04/26 v0.2 Shadow Text]

 \RequirePackage{color}

\makeatletter

\newlength\st@shadowoffsetx 
 \newlength\st@shadowoffsety 

\st@shadowoffsetx=1pt 
 \st@shadowoffsety=1pt 

\newcommand\shadowoffset[1]{\setlength\st@shadowoffsetx{#1}\setlength\st@shadowoffsety{#1}} 
 \newcommand\shadowoffsetx[1]{\setlength\st@shadowoffsetx{#1}} 
 \newcommand\shadowoffsety[1]{\setlength\st@shadowoffsety{#1}} 
 \newcommand\shadowcolor[1]{\definecolor{st@shadowcolor}{rgb}{#1}} 

\shadowcolor{0.66,0.66,0.66} 

\newlength\@sbw 
 \newlength\@sbh 
 \newlength\@picw 
 \newlength\@pich 

\newcommand\shadowtext[1]% 
 {% 
 \settowidth{\@sbw}{#1}% 
 \settoheight{\@sbh}{#1}% 
 \setlength{\@picw}{\@sbw}% 
 \setlength{\@pich}{\@sbh}% 
 \addtolength{\@picw}{\st@shadowoffsetx}% 
 \addtolength{\@pich}{\st@shadowoffsety}% 
 % 
 \edef\num@tw{\strip@pt\@sbw}% 
 \edef\num@th{\strip@pt\@sbh}% 
 \edef\num@pw{\strip@pt\@picw}% 
 \edef\num@ph{\strip@pt\@pich}% 
 \edef\num@offsetx{\strip@pt\st@shadowoffsetx}% 
 \edef\num@offsety{\strip@pt\st@shadowoffsety}% 
 \begin{picture}(\num@pw,\num@ph)(0,0) 
 \put(\num@offsetx,0){\makebox(\num@tw,\num@th)[tl]{\color{st@shadowcolor}\def\color##1{}\ignorespaces #1}} 
 \put(0,\num@offsety){\makebox(\num@tw,\num@th)[tl]{\ignorespaces #1}} 
 \end{picture}\ignorespaces% 
 } 

\makeatother 

Sọan một văn bản với code như sau, save thành một file tex tại thư mục có chứa file shadowtext.sty

code:

 \documentclass{article} 
 \usepackage{shadowtext} 
 \usepackage[utf8]{vietnam} 
 \usepackage{utopia} 
 \begin{document} 
 \definecolor{navy}{rgb}{0,0,0.5} 
 \color{red} 
 \shadowcolor{0.8, 0.8, 1} 

 \shadowoffset{2pt} 
 \shadowtext{ 
 \fontsize{16}{16} 
 \selectfont 
 \textbf{\MakeUppercase{Nguyễn Thái Sơn}} 
 }\\ 

 \color{black} 

 \shadowoffset{3pt} 
 \shadowtext{ 
 \color{navy}% 
 \fontencoding{T5}% 
 \fontfamily{pag}% 
 \fontseries{b}% 
 \fontsize{32}{32}% 
 \selectfont% 
 \MakeUppercase{Nguyễn Thái Sơn} 
 } 

 \end{document} 

Biên dịch bằng pdflatex ta sẽ có file pdf như sau:

Advertisements

One response to “Viết chữ đổ bóng trong LaTeX

 1. Cám ơn thầy rất nhiều, vì nhiều thứ thầy tạo ra ở đây bằng LaTex ! Đúng như thầy nói: “LaTex như một trò chơi…”. Em chơi hoài nhưng càng chơi càng thích. Không biết chừng nào chán đây? 😀
  Sản phẩm của em học từ thầy: http://nt4.upanh.com/b2.s35.d1/ed9b2166180a9c2dc0c6bcc03ca46df9_51701794.tt1.jpg

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s