LaTeX chào năm mới Nhâm Thìn

http://texblog.net/latex-archive/graphics/pgf-tikz/new-year/

 

Copy đoạn code sau đây save thành một file newyear.tex. Dùng pdflatex để dịch và view ta sẽ thấy một pháo hoa  như sau:

\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
\usepackage[active,tightpage]{preview}
\PreviewEnvironment{tikzpicture}
\setlength\PreviewBorder{0pt}%
\usetikzlibrary{calc,decorations.pathmorphing}
%
\pgfdeclareradialshading{someshade}{\pgfpointorigin}{%
 color(0mm)=(pgftransparent!40);color(5mm)=(pgftransparent!50);%
 color(10mm)=(pgftransparent!70);color(2cm)=(pgftransparent!100)}
\pgfdeclareradialshading{somenodeshade}{\pgfpointorigin}{%
 color(0mm)=(pgftransparent!0);color(2mm)=(pgftransparent!5);%
 color(5mm)=(pgftransparent!95);color(20mm)=(pgftransparent!100)}
\pgfdeclareradialshading{invertshade}{\pgfpointorigin}{%
 color(0mm)=(pgftransparent!100);color(6mm)=(pgftransparent!95);%
 color(10mm)=(pgftransparent!60);color(2cm)=(pgftransparent!0)}
\pgfdeclarefading{fadeit}{\pgfuseshading{someshade}}
\pgfdeclarefading{fadein}{\pgfuseshading{invertshade}}
%
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[projectile/.style={decorate,decoration={random steps,
 segment length=3pt,amplitude=0.5pt}}]
 \fill[black] (-4,-4) rectangle (6,5);

 \begin{scope}[xshift=0cm,yshift=-0.4cm,transparency group]
  \pgfsetfading{fadein}{\pgftransformshift{\pgfpointorigin}}
  \foreach \x in {0,6,..., 360}{\draw[blue!80!white,projectile,line width=1.1pt]
   (0,0) to [in=90] (10*rand+\x:rand*1mm+2cm);};
 \end{scope}

 \begin{scope}[xshift=2cm,yshift=1cm]
  \foreach \x in {0,8,..., 360}{\draw [yellow!5,thick,projectile] (0.7,0)
   to (3*rand+\x :1mm*rand+2.2cm) node[circle,inner sep=1mm,
   shade,shading=somenodeshade,opacity=0.1] {};}
  {\pgfsetfading{fadeit}{\pgftransformshift{\pgfpoint{2.5cm}{1cm}}}};
  \fill[white] (-3,-3) rectangle (3,3);
 \end{scope}

 \begin{scope}[xshift=3cm,yshift=-1cm]
  \foreach \x in {0,10,..., 360}{\def\r1{rand}\draw [yellow]
   ($(0,0)!abs{\r1}!(\x :5mm)$) to [in=90] ($(0,0)!abs{\r1}+0.2!(\x :8mm)$);}
  {\pgfsetfading{fadeit}{\pgftransformshift{\pgfpoint{3cm}{-1cm}}}};
  \fill[yellow,opacity=0.6] (-3,-3) rectangle (3,3);
 \end{scope}

 \begin{scope}[xshift=-1cm,yshift=1.5cm]
  \foreach \x in {0,12,..., 360}{\def\r2{rand}\draw [red,line width=0.5pt]
   ($(0,0)!abs{\r2}!(\x :3mm)$) -- ($(0,0)!abs{\r2}+0.1!(\x :7mm)$);}
  {\pgfsetfading{fadeit}{\pgftransformshift{\pgfpoint{-1cm}{1.5cm}}}};
  \fill[red,opacity=0.6] (-3,-3) rectangle (3,3);
 \end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}

 

Advertisements

One response to “LaTeX chào năm mới Nhâm Thìn

 1. Chào thầy!
  Thầy cho em hỏi về cách đóng khung một định lý. Khi em dùng lệnh
  \begin{tabular}{|l|}
  \hline
  Text
  \hline
  \end{tabular}
  thì nó báo lỗi.
  Em cảm ơn thầy!


  Xem trả lời ở mục Hỏi-Đáp câu hỏi 4.


  Hoặc màu mè hơn tại đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s