Một số tính năng độc đáo của LaTeX

Trong bài này chúng tôi giới thiệu một số tính năng độc đáo của \LaTeX để giúp các bạn, sau khi đã học một khóa căn bản về \LaTeX, bổ sung thêm kiến thức cho mình. Bài viết này sẽ đề cập lần lượt từng tính năng một và viết thành nhiều kỳ, mỗi kỳ chúng tôi sẽ có cách để báo cho các bạn biết có nội dung mới.

 1. Cách thực hiện một CV (Lý lịch khoa học) bằng \LaTeX

Hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu file \TeX để các bạn download về biên tập lại cho phù hợp. Nội dung file \TeX này chúng tôi sẽ post lên Blog để các bạn download. Còn hiện tại các bạn có thể tham khảo code sau đây:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{CV}
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\begin{center}
\huge{\textsc{Curriculum Vitae}}
\vspace{\baselineskip}

\Large{\textsc{Nguyen Thai Son}}
\end{center}
\vspace{1.5\baselineskip}

\section{Address}

\begin{flushleft}
280 An Duong Vuong street \\
dist 5, Ho Chi Minh City \\
Viet Nam \\
Phone: +84-8-9950259 \\
Fax:\hspace*{.5cm} +84-8-8351180 \\
Email: nthaison@math.hcmup.edu.vn; nthaison@gmail.com\\
Homepage: http://math.hcmup.edu.vn:8086\\
\end{flushleft}

\section{Personal Details}
\begin{flushleft}
Gender: Male \\
Date of birth: 08th of April, 1959 \\
Place of birth: Pleiku, Viet Nam \\
Present Citizenship: Viet Nam
\end{flushleft}

\section{Education}

\begin{CV}
\item[9/1976–09/1981] Undergraduate Studies in Mathematics at
Ho Chi Minh City University of Pedagogy, Viet Nam
\item[9/1983–09/1985] M.S. in Mathematics at the University of
Pedagogy, Ha Noi, Viet Nam

Specialization: Spaces of constant curvature.

Thesis: \emph{K-theory of Spaces of constant curvature}
\item[12/1994 — 12/1998] Ph.D. student at Ho Chi Minh City University of Pedagogy,
Viet Nam.

Project title: \emph{The Riemann-Hartogs extension of holomorphic functions and separable holomorphic functions};

Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Van Khue
\end{CV}

\section{Thesis}
\noindent\emph{The Riemann-Hartogs extension of holomorphic
functions and separable holomorphic functions.}\\ \noindent We do
the research on the extensions of holomorphic maps through
hypersurfaces and then related them to the Hartogs extension in
infinite dimension. Futhermore, we also consider Fréchet-valued
analytic functions and linear topological invariants and separately
holomorphic functions on compact sets.

\section{Career}
\begin{CV}
\item[1981-1983] Lecturer, Mathematics Department, Ho Chi Minh city
University of Pedagogy.
\item[1983-1985] Student of Master, Mathematics Department,
Hanoi University of Education.
\item[1985-1994] Lecturer, Mathematics Department, Ho Chi Minh city
University of Pedagogy.
\item[1994-1998] Student of PhD, Mathematics Department,
Ho Chi Minh city University of Pedagogy.
\item[1998-2001] Vice Dean, Mathematics Department, Ho Chi Minh city
University of Pedagogy.
\item[2001-2006] Dean, Mathematics Department, Ho Chi Minh city
University of Pedagogy.

\end{CV}
\section{Professional activities}

Member of the Board of leader of Vienamese Mathematical Society

\section{Field of interest}

Several Complex Analysis, Differential Geometry, Training and
Professional Development of Teachers for Effective Use of ICTs in
Improving Teaching and Learning Mathematics.

\section{Language Knowledge}
\begin{table}[h] %\centering
\begin{tabular}{p{2cm}>{\bfseries}p{2.5cm}p{3cm}}
& Vietnamese & native \\
& English & good
\end{tabular}
\end{table}

\section{List of Publication}

\begin{description}
\item[[ 1]] \emph{The property} (LB$^{\infty}$) \emph{of spaces
of germs of holomorphic function}, Publications of CFCA, Vol 1
(1997),115-124
\item[[ 2]] \emph{Separately holomorphic function on compact sets and the
property} (DN), Publications of CFCA, Vol 1 (1997),87-92
\item[[ 3]] \emph{Separately holomorphic function on
$\widetilde{L}-$regular compact sets and the property} (DN),
Colloque Franco-Vietnamien de mathematiques, Hochiminh Ville (du 3 au 8 Mars, 1997)
\item[[ 4]] \emph{Separately holomorphic functions on compact sets},
Acta Mathematica Vietnamica, Vol 23(1998), 207-216.
\item[[ 5]] \emph{Fréchet-valued analytic functions and linear topological
invariants}, Portugaliae Mathematica, Vol 55 fasc. 1 – 1998, 101-112
\item[[ 6]] \emph{Extensions of holomorphic maps throught hypersurfaces and relations to the Hartogs extensions in infinite
dimension}, Proceedings of the American mathematical Society, Vol.
128(1999), 745-754.
\item[[ 7]] \emph{Noguchi-type convergence-extension theorems for (n, d)-sets.}
Ann. Pol. Math. 82, No.3, 189-201 (2003).
\end{description}

\end{document}

Sau khi biên dịch xong, các bạn có file PDF sau đây:

http://ubuntuone.com/cv_nthaison.pdf

Advertisements

2 responses to “Một số tính năng độc đáo của LaTeX

 1. Thầy ơi trong đoạn code em copy của thầy bỏ vào máy chạy bị lỗi ở dòng 1:

  \documentclass{minimal}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[pdftex]{graphicx}
  \usepackage[
  a4paper,
  left=0cm,
  right=0cm,
  top=0cm,
  bottom=0cm,
  nohead,
  nofoot
  ]{geometry}
  \pagestyle{empty}
  \def\nullrule{\hrule height 0pt\relax}
  \newdimen\dimenA
  \newdimen\dimenB
  \newdimen\lineheight
  \newdimen\lineheight
  \lineheight=10bp

  \def\fontA{%
  \fontfamily{ucr}%
  \fontseries{b}%
  \fontshape{n}%
  \fontsize{12pt}{12pt}%
  \selectfont
  }

  \def\fontB{%
  \fontfamily{ucr}%
  \fontseries{b}%
  \fontshape{n}%
  \fontsize{8pt}{8pt}%
  \selectfont
  }

  \long\def\puttext#1#2#3{%
  \vbox to 0pt{
  \nullrule
  \dimenA=\paperheight
  \advance\dimenA by -\lineheight
  \advance\dimenA by -#2bp\relax
  \vskip\dimenA
  \nullrule
  \hbox to 0pt{%
  \hskip#1bp\relax
  \fontA
  \vrule width 0pt height \lineheight #3%
  \hss}%
  \vss
  }
  \nullrule
  }

  \long\def\puttextb#1#2#3{%
  \vbox to 0pt{
  \puttext{1
  \nullrule
  \dimenA=\paperheight
  \advance\dimenA by -\lineheight
  \advance\dimenA by -#2bp\relax
  \vskip\dimenA
  \nullrule
  \hbox to 0pt{%
  \hskip#1bp\relax
  \fontB
  \vrule width 0pt height \lineheight #3%
  \hss}%
  \vss
  }
  \nullrule
  }

  \def\putpage#1{
  \vbox to 0pt{
  \nullrule
  \hbox{\includegraphics[page=#1]{uyquyen.pdf}}% nhập tên file mẫu đơn
  \vss
  }
  \nullrule
  }

  \def\putpar#1#2#3{%
  \puttext{#1}{#2}{\vbox{%
  \hsize=.85\textwidth
  \raggedright
  \fontA
  \baselineskip=16bp
  #3
  \par
  }}}

  \begin{document}
  \putpage{1}
  % dòng 1
  \puttext{92}{610}{TP HCM}
  \puttext{181}{610}{04}
  \puttext{248}{610}{12}
  \puttext{301}{610}{2011}
  % dòng 2
  \puttext{192}{577}{Lê Hà Thị Thanh Trà}
  \puttext{144}{561}{35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh}
  \puttext{205}{544}{1234}
  \puttext{279}{544}{TP Hồ Chí Minh}
  \puttext{448}{544}{24/07/2003}

  \puttext{231}{513}{Quách Thu Phương}
  \puttext{141}{496}{70/2 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP Hồ Chí Minh}
  \puttext{206}{480}{4321}
  \puttext{323}{480}{10/12/2007}
  \puttext{459}{480}{TP Hồ Chí Minh}
  \puttext{149}{461}{0908237817}
  \puttext{343}{461}{0835089506}
  \puttext{154}{448}{Việt Nam}width=”960″
  \puttext{124}{399}{Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền xúc tiến}
  \puttext{124}{384}{giao dịch thương mại bán căn nhà đang ở.}
  \end{document}

  Trước đó thầy có lưu ý Download và cài đặt Ghostscript và Ghostview (dùng để xem file PDF và định vị tọa độ của từng ký tự trên file pdf), vậy xin thầy cho em địa chỉ Download nha thầy! em cảm ơn thầy!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s