Bài thực hành LaTeX 3

Vấn đề 1: Liệt kê

Có ba chế độ liệt kê:

Liệt kê bằng cách đánh số thứ tự, liệt kê bằng cách đánh dấu bullet (viên đạn), liệt kê bằng cách mô tả ký hiệu đầu dòng.

 1. Liệt kê bằng cách đánh số: Chọn LaTeX, List Environment, begin{enumerate}, TeXmaker sẽ hiện ra:
  \begin{enumerate}
  \item
  \end{enumerate}
  Viết nội dung của dòng liệt kê thứ nhất, sau \item. Viết xong nhấn Enter xuống dòng, gõ tiếp \item hoặc nhấn Ctrl – Shift -I
 2. Liệt kê bằng cách đánh dấu bullet: Như trên nhưng chọn begin{itemize}
 3. Liệt kê bằng cách mô tả: chọn begin{description}
  \begin{description}
  \item[•]
  \end{description}
  Nội dung cần mô tả ghi ở dấu “nút ruồi”, ví dụ
  \begin{description}
  \item[a)] Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
  \item[b)] Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
  \end{description}
 4. Lưu ý: có thể có một liệt kê này nằm trong một liệt kê kia, cố gắng trình bày để dễ theo dõi code. ví dụ:
  \begin{enumerate}
  \item Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì:
  \begin{itemize}
  \item em mặc áo lụa Hà Đông
  \item em đi qua vùng trẻ chơi, ngỡ bây chim đang hót
  \item em đi qua cầu cây
  \item em đi bỏ mặc con đường, bờ xa cỏ lạ vô thường nhớ em
    \end{itemize}
  \item Tháng sáu trời mưa, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
  \item Tháng 12 ngoại thành nghe gió chướng
  \end{enumerate}


Đọc thêm:

 http://texblog.wordpress.com/2008/10/16/lists-enumerate-itemize-description-and-how-to-change-them/

Vấn đề 2: Đóng khung văn bản

Đây là vấn đề có tính trang trí, do đó không có sẵn trong các lệnh của \LaTeX do đó ta viết ra leejng này để sử dụng.

\newcommand{\khung}[2]
{
\begin{tabular}{|c|}
\hline
\parbox{#1}{#2}
\hline
\end{tabular}
}

\newcommand là một lệnh tạo macro, \khung là tên macro, [2] cho biết macro này phụ thuộc vào hai tham số. Tạo một bảng một dòng một cột, vẽ hai đường thẳng ngang và hai đường thẳng dọc. Viết văn bảng vào hộp \parbox, #1 là tham số thứ nhất nói về độ rộng của hộp, tham số thứ 2 #2 là nội dung văn bản cần đóng hộp.

Độ rộng có thể đo bằng cm. Nếu cần ta đo bằng số phần trăm của chiều rộng văn bản, \textwidth = 16cm

\khung{.8\textwidth}
{
Mai tôi đi chắc trời mưa\\
Tôi chắc trời mưa mau\\
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội\\
Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau.\\
Nguyên Sa
}

Vấn đề 3: Bổ sung: Bạn viết code sau đây vào sau \begin{document}

\AtBeginDocument{
\def\labelitemi{\normalfont\bfseries{–}}
}

Sau đó thử liệt kê \begin{itemize} xem sao!

Advertisements

204 responses to “Bài thực hành LaTeX 3

 1. Thầy ơi cho em hỏi:
  Trong Quick tabbing, mình không thể dùng TAB để nhảy được như Quick Tabular, như Quick Array mà mình phải tự click chuột tới vị trí đó rồi bắt đầu gõ chữ phải không thầy?
  Giữa 2 câu thơ Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau và câu : Ngày mai tôi đi tôi biết Paris sẽ buồn (trang 32 sách Latex của Thầy), em thấy có 1 khoảng trắng
  Thầy hướng dẫn làm trong sách là
  Nhưng chậm \>thế nào \>rồi cũng phải xa nhau \\
  \>\>\\
  Ngày mai tôi đi \> tôi biết \> Paris sẽ buồn\\
  Nhưng nếu em dùng \bigskip \\ như sau thì vẫn đươc phải không Thầy?
  Nhưng chậm \>thế nào \>rồi cũng phải xa nhau \\ \bigskip\\
  Ngày mai tôi đi \> tôi biết \> Paris sẽ buồn\\ 73
  Em đã thử làm và thấy khoảng cách giữa 2 dòng trong 2 cách làm vẫn như nhau. Vậy dùng \bigskip sẽ nhanh hơn đúng không thầy?
  Thay vì dùng lệnh \noindent để cho không bị thụt vô đầu dòng thì mình dùng dấu \\ ở cuối dòng trên liền trước là được đúng không Thầy?
  Em thấy \\ và “2 lần enter” đều có nghĩa là phải xuống hàng. Nhưng 2 \\ thì khi mình xuống hàng thì nó sẽ được viết ngay đầu dòng. Còn 2 lần enter, nó sẽ tự động thụt vô 1 tí. Vậy thì thay vì dùng lệnh \noindent để ngăn không cho thụt vô thì chỉ cần dùng dấu \\ ở câu trước là xong phải hem Thầy?

  • Dùng \>\>\\ là tạo một dòng trắng (không có nội dung) trong tabbing. Dùng \bigskip, \medskip, \smallskip nếu có kết quả chẳng qua chỉ là làm dãn dòng trên cho thưa ra. Như vậy cũng được.

   Thầy đã trả lời về việc enter (2 lần) và \\ (enter). Thầy nói thêm, việc dùng enter 2 lần làm cho code không nhiều ký tự, như vậy dễ nhìn hơn cho người mới học.

 2. Ngô Quốc Bình

  Thầy cho em hỏi: Làm sao tạo mục lục cho một quyển sách? Em không thấy thầy hướng dẫn phần tạo mục lục trong quyển LaTeX nên vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào cả. Mong thầy giải đáp!!! Em cám ơn thầy rất nhiều!!!

  • để tạo mục lục đẹp em phải chọn \documentclass là book. Khi dàn trang các em chọn \part, \chapter, \section,\subsection v.v… \LaTeX sẽ tạo ra bảng mục lục bởi lệnh sau đây đặt tại cuối sách hoặc đầu sách

   \tableofcontents

   Chúc em tạo được bảng mục lục đẹp.

 3. Ngô Quốc Bình

  Em vừa thực hành như lời thầy dạy và kết quả rất mỹ mãn! Em cám ơn thầy rất nhiều!

  • thay ui cho em hoi lenh tiep theo sau \subsection để tạo mục 1.1.1.1 là gì a

   • minh phuong

    thầy ui em thử rùi nhưng nhưng lệnh đấy lại thành chữ in đậm thầy ạ.hay tại do phần khai báo của em chưa có.(phần khai báo là em copy của bạn em lên em cũng không rõ nữa)

   • em thêm code sau đây sau \begin{document}

    \setcounter{secnumdepth}{3}

   • minh phuong

    \documentclass[14pt,a4papersize]{report}
    \setlength{\oddsidemargin}{0.38in}
    \setlength{\parskip}{0.1cm}
    \textwidth=15.5cm
    \textheight=23cm
    \setlength{\footskip}{1.25cm}
    %\setlength{\oddsidemargin}{.96cm}
    \setlength{\topmargin}{-0.72cm}
    %\setlength{\headsep}{0,3cm}
    \usepackage{amsmath,amsthm, amsxtra,amssymb,latexsym, amscd}
    \usepackage[mathscr]{eucal}
    \usepackage{array}
    \usepackage{multicol}
    \usepackage{makeidx}
    \usepackage{indentfirst}
    \usepackage{graphics, graphpap}
    \usepackage[utf8]{vietnam}
    \usepackage{latexsym}
    \usepackage[all]{xy}

    \newcommand{\R}{\mathbb R}
    \newcommand{\N}{\mathbb N}
    \newcommand{\C}{\mathbb C}
    \newcommand{\Z}{\mathbb Z}
    \newcommand{\Q}{\mathbb Q}
    \newcommand{\T}{\mathbb N}

    \newtheorem{theorem}{Định lý}
    \newtheorem{corollary}{Hệ quả}
    \newtheorem{lemma}{Bổ đề}
    \newtheorem{proposition}{Mệnh đề}
    \newtheorem{example}{Ví dụ}
    \newtheorem{cy}{Chứng minh}
    \newtheorem{notation}{Chú ý}
    \newtheorem{nx}{Nhận xét}
    \newtheorem{vd}{Ví dụ}
    \newtheorem{tc}{Tính chất}
    \theoremstyle{definition}
    \newtheorem{definition}{Định nghĩa}
    \theoremstyle{remark}
    \newtheorem{remark}{Chú ý}

    \renewcommand{\contentsname}{\centering{Mở đầu}}
    \renewcommand{\chaptername}{Chương}
    \renewcommand{\bibname}{\centering {Tài liệu tham khảo}}
    \renewcommand{\proofname}{Chứng minh}
    \renewcommand{\large}{\fontsize{14pt}{10.5pt}\selectfont} %thay doi co chu 13pt, thay doi do dan giua cong thuc và đoạn van
    \renewcommand{\thesection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.}
    \renewcommand{\thesubsection}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{subsection}.}
    \renewcommand{\thetheorem}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{theorem}}
    \renewcommand{\thedefinition}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{definition}}
    \renewcommand{\thelemma}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{lemma}}
    \renewcommand{\thenx}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{nx}}
    \renewcommand{\thetc}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{tc}}
    \renewcommand{\thenotation}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{notation}}
    \begin{document}
    thầy ui trên đấy là phần khai báo của em.em làm như thầy hướng dẫn nhưng nó lại ra cỡ chữ nhỏ hơn cỡ chữ của em và mục đó lại ko xuất hiện trong phần Mục lục ạ,mong thầy giúp em với ạ

   • Em khai báo nhiều thứ quá thầy không sửa được. Thầy chỉ diều chỉnh đôi chút:

    \documentclass[14pt,a4paper]{report}
    \setlength{\oddsidemargin}{0.38in}
    \setlength{\parskip}{0.1cm}
    \textwidth=15.5cm
    \textheight=23cm
    \setlength{\footskip}{1.25cm}
    \setlength{\topmargin}{-0.72cm}
    \usepackage{amsmath,amsthm, amsxtra,amssymb,latexsym, amscd}
    \usepackage[mathscr]{eucal}
    \usepackage{array}
    \usepackage{multicol}
    \usepackage{makeidx}
    \usepackage{indentfirst}
    \usepackage{graphics, graphpap}
    \usepackage[utf8]{vietnam}
    \usepackage{latexsym}
    \usepackage[all]{xy}
    
    \newcommand{\R}{\mathbb R}
    \newcommand{\N}{\mathbb N}
    \newcommand{\C}{\mathbb C}
    \newcommand{\Z}{\mathbb Z}
    \newcommand{\Q}{\mathbb Q}
    \newcommand{\T}{\mathbb N}
    
    \newtheorem{theorem}{Định lý}
    \newtheorem{corollary}{Hệ quả}
    \newtheorem{lemma}{Bổ đề}
    \newtheorem{proposition}{Mệnh đề}
    \newtheorem{example}{Ví dụ}
    \newtheorem{cy}{Chứng minh}
    \newtheorem{notation}{Chú ý}
    \newtheorem{nx}{Nhận xét}
    \newtheorem{vd}{Ví dụ}
    \newtheorem{tc}{Tính chất}
    \theoremstyle{definition}
    \newtheorem{definition}{Định nghĩa}
    \theoremstyle{remark}
    \newtheorem{remark}{Chú ý}
    
    \renewcommand{\contentsname}{\centering{Mở đầu}}
    \renewcommand{\chaptername}{Chương}
    \renewcommand{\bibname}{\centering {Tài liệu tham khảo}}
    \renewcommand{\proofname}{Chứng minh}
    \renewcommand{\large}{\fontsize{14pt}{10.5pt}\selectfont} %thay doi co chu 13pt, thay doi do dan giua cong thuc và đoạn van
    \renewcommand{\thedefinition}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{definition}}
    \renewcommand{\thelemma}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{lemma}}
    \renewcommand{\thenx}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{nx}}
    \renewcommand{\thetc}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{tc}}
    \renewcommand{\thenotation}{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{notation}}
    \begin{document}
    \setcounter{secnumdepth}{3}
    \setcounter{tocdepth}{3}
    \chapter{Chapter a}
    \section{Section 1.1}
    \subsection{Subsection 1.1.1}
    \subsubsection{Subsubsection 1.1.1.1}
    \subsubsection{Subsubsection 1.1.1.2}
    \tableofcontents
    \end{document}
    

    Em copy code ở trên dán vào TeXMaker và biên dịch hai lần sẽ thấy subsubsection trong Mục Lục.

    Về cỡ chữ của subsubsection tất nhiên nhỏ hơn cỡ chữ của subsection, cỡ chữ của subsection tất nhiên nhỏ hơn cỡ chữ của section v.v…

    Nếu em muốn cỡ chữ của subsubsection bằng cỡ chữ của subsection em phải am hiểu \LaTeX mới sửa đươc trong file report.cls

    Hiện tại cuối năm, thầy không giúp em sửa các nội dung mặc định trong report.cls được.

   • minh phuong

    vâng, em cảm ơn thầy nhiều ạ.
    kính chúc thầy một năm mới an khang thịnh vương

   • minh phuong

    thay ui bai cua em báo lỗi như thế này là bị sao vậy ạ?
    runaway argument ?
    contentsline {subsubsection} {\nu
    File ended while scanning use of \@writefile

    \par
    1.56 \begin{document}

    em cứ đánh được 1 lúc thì lại báo lỗi như thế, thế là em lập bản mới nhưng đươc 1 lúc cho chạy nó lại báo lỗi tương tự là sao vậy ạ?

   • Khi em đang soạn thảo văn bản hay khi em biên dịch. Nếu lỗi do biên dịch em phải sửa lỗi rồi mới biên soạn tiếp. Có thể em đang view bằng acrobat reader mà lại biên soạn và biên dịch tiếp. Khi đó em nên tắt Acrobat Reader đi.

    Nếu không thỏa đáng em có thể hỏi tiếp với nhiều thông tin hơn.

   • minh phuong

    thầy ui cho em hỏi muốn viết một kí hiệu toán học trong 1 phần mục lục nào đó thì phải dùng lệnh như thế nào ạ?

 4. Hôm nay học Latex tụi em làm thất bại nhiều quá!!!!!!!!!!! phải cố gắng lại thôi!!!!!!!!!!!!hic.will..try my best again!!!!!!!

 5. Ngô Quốc Bình

  Thầy ơi, em đang sắp phải hoàn thành một bài tiểu luận. Lần này, em quyết định áp dụng những gì thầy dạy và làm bài bằng LaTeX. Nhưng có điều em còn băn khoăn là không biết em làm như thế thì có đúng không, nên em xin hỏi ý kiến thầy. Bài LaTeX em đã làm xong, khi biên dịch ra thì thấy LaTeX dàn trang không như ý muốn của mình. Em không biết sửa thế nào cho phù hợp. Em xin gởi file LaTeX vào mail thầy, hy vọng thầy dành chút ít thời gian xem qua và cho em lời khuyên và cách xử lý. Em cảm ơn thầy…

 6. em chào thầy! em dang làm khóa luận tốt nghiệp.em định viết bằng chương trình latex. em có vài câu hỏi xin thầy chỉ dẫn dùm em. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Đầu tiên trong luận văn yêu cầu cách dòng là 1.5 nhưng em không biết điều chỉnh thế nào? em muốn trang đầu tiên không đánh số trang vậy em phải làm sao ạ? Trang bìa thường trang trí, vậy thầy có thể chỉ em cách trang trí trong latex sao cho đẹp nhất không ạ?

  • 1. Cách 1:

   Khai báo như sau:
   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   % khoảng cách dòng 1.5 lines (như trong MS Word)
   \usepackage{setspace}
   \onehalfspacing
   %—————-
   \begin{document}

   \end{document}

   Cách 2:

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   % khoảng cách dòng 1.5 lines (như trong MS Word)
   \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
   %——————–
   \begin{document}

   \end{document}

   2. Trang nào không đánh số trang, ta đến trang đó, ban hành lệnh

   \thispagestyle{empty}

   3. Em scan một bìa mẫu mà em muốn trang trí, thầy sẽ hướng dẫn dùng \LaTeX trang trí giống như vậy.

 7. Em thử nhiều cách mà không có kq đúng Thầy ak..
  \newcommand{\khung{\textwidth=10cm,textheight=7.5cm}}[2]
  {\begin{tabular}{|l|}
  \hline\rule[-2ex]{0pt}{5.5ex}
  \parbox{.75\textwidth}{Đôi khi tôi rót giọt buồn vào chiếc cốc\\
  Và ngồi ngắm vạt mây bay ngang trời\\
  Thấy những hồn nhiên hoán dụ\\
  Trên đọt cây non ướt đẫm sương\\}
  \hline
  \end{tabular}}
  Xin Thầy giúp em!!!!!!!!

  • Trên đọt cây non ướt đẫm sương\\}

   Em không để dấu \} như thế này LaTeX sẽ hiểu khác là dấu }

   phải đổi thành

   Trên đọt cây non ướt đẫm sương\\ }

   Định nghĩa một newcommand không có nội dung, chỉ có biến số, [2] chỉ hai biến số:
   1. biến số 1 là độ rộng của khung
   2. Biến số hai là nội dung trong khung.

   Do đó thầy sửa như sau:

   \newcommand{\Khung}[2]{
   \begin{tabular}{|l|}
   \hline\rule[-2ex]{0pt}{5.5ex}
   \parbox{#1}{\ \\ #2}\\
   \hline
   \end{tabular}
   }

   Muốn sử dụng newcommand này, ta viết:

   \Khung{.5\textwidth}{Đôi khi tôi rót giọt buồn vào chiếc cốc\\
   Và ngồi ngắm vạt mây bay ngang trời\\
   Thấy những hồn nhiên hoán dụ\\
   Trên đọt cây non ướt đẫm sương\\ }

   Chú ý: dấu \ \\ gồm một khỏang trắng và sau đó xuống dòng để tạo một dòng trắng.

 8. hi.. Thầy ơi, được rồi..!!!
  Em có thắc mắc tí
  \rule[-2ex]{0pt}{5.5ex} là gì vậy Thầy? Em thử bỏ đi mà cũng không thấy thay đổi gì!
  Mình muốn chèn hình từ LED vào Texmaker thì làm chính xác như thế nào vậy Thầy? Em dùng như sau 1. Vào Led xem tên ví dụ như \leftthumbsdown
  2.Vào Texmaker gõ tên \leftthumsdown vào như sau:
  \begin{description}
  \item[\leftthumbsdown] Có khi nào trên đường đời tấp nập
  \item[\leftthumbsdown] Ta vô tình đi lướt qua nhau
  Nó báo là không thể định nghĩa \leftthumbsdown.Mà hình như sau item trong description nó chỉ hiểu kí hiệu thì phải như \item[a)] , item[*]….

  • Muốn dùng các ký tự đặc biệt, ta phải sử dụng gói tương ứng. Dùng Led sẽ thấy nó nói dùng gói nào, ví dụ nó phải dùng gói dingbat thì em phải khai báo
   \usepackage{dingbat}

   \rule[-2ex]{0pt}{5.5ex} bỏ đi cũng được, nó thực chất là định nghĩa độ rộng, độ sâu của đường thẳng được vẽ bởi \hline. Em có thể thử bằng cách tăng đơn vị lên để thấy thay đổi. ví dụ, \rule[-5ex]{5pt}{10ex}

   ex là chiều cao của chữ x trong font tương ứng, ví dụ font 17pt chiều cao sẽ khác với font 12pt.

 9. Em nên tham gia vào nhóm Đại số máy tính để tiếp tục có những nghiên cứu sâu sắc về \LaTeX

  • Thực sự em rất muốn và rất thích ngay giây phút Thầy nói ra ý định đó trước lớp…nhưng em đang băn khoăn, băn khoăn rất nhiều từ suốt dọc đường về đến nhà và ngay cả lúc viết reply này….Em không biết sao chỉ sợ mình không được phép……của Thầy…
   vì em đã có những suy nghĩ nông cạn và quyết định sai lầm 2 năm về trước (em bị 1 cú sock liên quan tới sư phạm và tới ngành Toán học, em định chuyển qua ngành Luật hay Ngữ Văn Anh, những ngành chẳng hề liên quan gì tới Toán và tới ngành Sư phạm….)bây giờ cái niềm đam mê Toán lại quay về, chính xác là từ đầu năm học này, nên quyết tâm thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ, và ước mong bây giờ là em được quay lại và làm những điều mà mình đã vô tình đánh mất….
   Nếu được phép em chắc chắn sẽ tham gia vào nhóm Đại số máy tính như Thầy đã nói.
   Em cám ơn Thầy vì tất cả những reply chân thành của Thầy.

 10. Thầy đã kiểm tra và TeXaide ở đây quả là sử dụng được. Cám ơn đã báo cho thầy biết địa chỉ này.

 11. Thầy ơi…Em đang dùng gói Wallpaper

  \documentclass[12pt,a4paper]{article}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{amsmath}
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{amssymb}
  \usepackage{wallpaper}
  \begin{document}
  {\color{pink}
  \begin{turn}{45}%
  {\font\f=putb8v at 25pt\f L\hspace*{-.2em}
  \raise.3ex\hbox{\font\f=putb8v at 21pt\f A}
  \TeX- Sắp chữ – Vẽ hình và Đại số máy tính}
  \end{turn}}
  \end{document}
  Thầy ơi bị báo lỗi \begin{turn} và \end{turn}
  nhưng wiew ra vẫn được có đều có thêm số 45 nhỏ xíu ở đầu dòng, và dòng chữ không nghiêng được 45 độ.

  Khi em delete \begin{turn}{45}% và \end{turn} thì Process exited normally…
  vậy mình làm sao để cho dòng chữ nghiêng 45 độ nếu k dùng \begin{turn}{45}% và \end{turn} vậy Thầy?

  • Vẫn như lần trước, em chỉ cần thêm
   \usepackage{rotating}

   trước \begin{document}

   Chức năng này người ta hay dùng để ghi thông điệp của bản thân, tránh bị người khác sử dụng mà không được phép.

   Chúc em có một trang copyright đẹp.

   • Có một số tài liệu mà mình soạn hoặc biên dịch mà không muốn người ta sử dụng và ghi tên của họ, ta có thể thực hiện nó sao cho tất cả các trang văn bản đều có dòng chữ màu (nhạt) nói rõ, ví dụ “Đây là tài liệu của tui, tham khảo thì được, còn mạo nhận là sai” , hoặc “Đây chỉ là mẫu, không phổ biến rộng”.

    Em thực hiện như sau:

    1. Tạo một file g.pdf như đã hướng dẫn có nội dung chữ nghiêng 45^\circ, màu nhạt.
    2. Tạo một file tên là gg.tex với nội dung như sau:

    https://osshcmup.wordpress.com/2011/11/24/thử-hinh/

 12. \ThisCenterWallpaper{5}{happiness.pdf} với happiness là tên mình vừa đặt file có chứa dòng chữ nói trên phải không Thầy?
  Em đặt sau \end{document} nhưng không thấy thay đổi gì Thầy à.. còn nếu đặt \ThisCenterWallpaper{5}{happiness.pdf} ở bất kì 1 vị trí nào khác sẽ bị báo lỗi..

 13. Phan Văn Thành _ Bí thư Đoàn khoa

  thầy cho em hỏi?
  – muốn tạo header và footer trong latex được không ah?
  – trong bài tạo slide trình chiếu thì em muốn tạo file trình chiếu mà mỗi slide có một hiệu ứng khác nhau, trong mộ slide lại có những hiệu ứng khác nhau cho mỗi câu chữ xuất hiện.
  – các hiệu ứng trong sách:
  \newcommand{\slide}[2]{\begin{frame}
  \transwipe[direction=0]
  \frametitle{\utopil #1}\pause
  thì chỗ direction của các hiệu ứng trong sách là bao nhiêu

  • \LaTeX tạo Header theo tên chương, mục và tiểu mục (nếu là sách). Trong \TeX ta không tạo footer. Nếu quả thực có nhu cầu tạo footer, thầy phải dạy riêng, nhưng không giống tập quán quốc tế về \TeX.

   Có nhiều hiệu ứng chuyển trang thầy ghi trong sách. Em xem file mẫu về việc sử dụng hiệu ứng này. Nếu mỗi slide em muốn một hiệu ứng riêng, thì khi copy sile, em edit phần có nói về hiệu ứng. Tối về nhà, thầy làm thử và hướng dẫn chi tiết hơn.

   Em mở file khaibao.tex sửa các dòng cuối của macro 2 tham số

   \newcommand{\slide}[2]{\begin{frame}
   \transwipe[direction=0]
   \frametitle{\utopil #1}\pause
   #2
   \end{frame}
   }

   thành macro 3 tham số:

   \newcommand{\slide}[3]{\begin{frame}
   #1
   \frametitle{\utopil #2}\pause
   #3
   \end{frame}
   }

   trong đó #1 em gõ tên hiệu ứng, ví dụ hiệu ứng cũ:

   \slide{\transwipe[direction=0]}{ tiêu đề frame}{nội dung frame}

 14. Phan Văn Thành _ Bí thư Đoàn khoa

  thầy soạn cho em một file có header và footer rồi gửi qua mail dùm em nha thầy.
  mọi thông số thầy tùy chọn, trong đó có thể có chú thích để em hiểu.
  em cảm ơn thầy

 15. \ \hfill\hspace*{-3cm}
  \parbox{.9\textwidth}{\begin{align} \nonumber
  y&=f(x)=\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2-x-1}\\ \nonumber
  &=\dfrac{(x^2-2x+1)-(x^2-x-1)}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}\\ \nonumber
  &=\dfrac{-x+2}{(\sqrt{x^2-2x+1})+(\sqrt{x^2-x+1})}
  \end{align}}

  \newcommand{\khung}[2]{\left\{\begin{tabular}{|c|}
  \hline \parbox{#1}{#2}
  \end{tabbular} \right.
  \hline
  \end{tabular} }

  Chừng nào Thầy rãnh Thầy chỉ lại cho em phần này nha…về \hfill( như lò xo), \hline(đường kẻ ngang). nãy giờ em làm không được..
  Thầy nói dùng parbox để kéo công thức Toán học về phía mình muốn, ví dụ như mặc định của \begin{align} là nằm bên phải, vậy dùng parbox để kéo về bên trái, nhưng sao em thấy nó vẫn nằm bên phải.. còn \hfill để làm gì vậy Thầy?
  còn \hline? để làm gì vậy Thầy?

  hfill( tuong

 16. \newcommand{\giải hệ sau}[6]{$\left\{\begin{array}{ccc}
  #1 & \text{nếu} & #2 \\
  #3 & \text{nếu} & #4 \\
  #5 & \text{nếu} & #6
  \end{array}\right.$}
  \giải hệ sau {$x+1$}{$x\eqslantless3$}{$\cosx$}{$x>3$}{$\tanx+1$}{$x=5$}
  Thầy..macro này bị lỗi gi vậy Thầy? nó báo bị lỗi undefined $ nhưng em xóa rồi vẫn vậy..

  • \newcommand{\hpt}[6]
   {
   $
   \left\{\begin{array}{ccc}
   #1 & = & #2 \\
   #3 & = & #4 \\
   #5 & = & #6
   \end{array}\right.
   $
   }

   Đã là hệ phương trình thì sử dung dấu =. Tên macro nên là tên không có dấu tiếng Việt, viết theo chuẩn DOS. Trong định nghĩa macro đã có dấu $ nên khi sử dụng không dùng dấu $ nữa. Nó báo lỗi tại chỗ này.

   \hpt{x+2y+3z}{1}
   {-2x+5y-6z}{-5}
   {5x-3y+9z}{11}

   Em sử dụng thử macro này và tìm hiểu kết quả.

 17. Em làm được rồi… Em không hỏi Thầy nữa!!!!!!!!!! Em cám ơn Thầy rất nhiều và chúc Thầy sức khỏe!
  em chào Thầy….

 18. Tối qua thầy mãi mê dịch bài Nghèo đói là trường đại học tốt nhất.

 19. Tối nay thầy sẽ viết các nội dung về:

  1. Sử dụng TeXaide để soạn công thức toán học
  2. Sử dụng Excel xuất bảng tính ra \LaTeX (cực kỳ hay)
  3. Đánh số công thức, phương trình và tham chiếu đến công thức, phương trình
  4. Sử dụng \begin{align}
  5. Sử dụng \parbox
  6. sử dụng Geogebra, xuất hình vẽ nhập vào \LaTeX. cách đánh sọc (các đường xiên) thiết diện trong hình vẽ. Phần này cực kỳ hay

  Thứ 3 và Thứ 6 thầy đi dạy xa (suốt ngày từ 7 giờ sáng đến 8g tối), dọc đường gió bụi, tạt vào quán internet vĩa hè để đọc và trả lời phản hồi.

  Thầy đã viết rất kỹ bài tạo file trình chiếu bằng beamer, các em đọc và thực hành.

 20. Chào thầy, em là SV BK HCM chứ ko phài SV của trường SP ạ nhưng em tìm mãi mới thấy có người giải đáp thắc mắc về latex,
  Hiện em đang tìm hiểu về đề tài Hướng dẫn dàn trang trong Latex, nhưng em tìm tài liệu trên mạng phần lớn là bằng các công cụ khác chứ phải Latex,
  Mong thầy giúp đỡ, hướng dẫn em về đề tài này ạ
  Em cám ơn thầy

  • Em đặt câu hỏi thầy sẽ trả lời. Nếu bắt đầu từ đầu, em trở lại trang LaTeX của blog này. Yên tâm thầy sẽ hướng dẫn khá chi tiết. Nếu mạng của ĐHBK nhanh, em download texlive 2011 từ trang tug.org.

   • Lâm Hoàng Vũ

    Em xin lỗi thầy khi hỏi câu này nhưng thật sự em ko tìm thấy chỗ gửi câu hỏi lên ở trong mục Latex, em thấy Guest chỉ có thể post bài lên qua cách trả lời các topic có sẵn ạ,

   • Blog này không chuyên về CNTT. Tuy nhiên những thắc mắc về LaTeX, em có thể viết lên phần phản hồi của mục Đặt câu hỏi. Thầy sẽ trả lời ở những vị trí thích hợp cho người hỏi. Khi câu hỏi là chung cho mọi người thầy sẽ biên tập lại thành một bài đọc hòan chỉnh.

   • Lâm Hoàng Vũ

    nếu vậy em nhờ thầy open lại topic đặt câu hỏi ạ, em thấy nó bị close rồi ạ

 21. thầy ơi ! em đang gõ luận văn thạc sỹ . Trong luận văn em dùng các kí hiệu tiêu đề là “1.1, 1.1.1”. Bây giờ em muốn thụt vào cho các tiêu đề này thì làm sao hả thầy? mong thầy hồi âm sớm giúp em. Cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy sức khỏe…

  • \LaTeX là một chương trình dàn trang tự động theo một chuẩn thống nhất toàn cầu. Chỉ có những người không thuộc thế giới \TeX (hoặc không hiểu gì về sắp chữ điện tử một quyển sách có cấu trúc) mới không hiểu và không đồng ý cách dàn trang của nó.

   Nếu em bị bắt buộc phải làm thế thì có 2 cách: cách 1, thực hiện thủ công như những người soạn thảo văn bản bằng MS Word vẫn thường làm. Lúc đó sẽ không có tham chiếu, mục lục, index, tham khảo chéo v.v…

   Cách 2, can thiệp vào code. Thầy sẽ hướng dẫn em, nói cách khác là viết lại code cho em. Chờ thầy vài phút nữa.

 22. vâng, em cũng bị bắt buộc phải thụt vào các tiêu đề mà e đã nói trên với thầy, mong thầy hướng dẫn chi tiết cho em sớm với nha. em chân thành cảm ơn thầy nhiều.

  • Thông thường lệnh \section sẽ viết tiêu đề của section sang sát lề trái. Muốn đẩy vào một đọan bằng 1cm, chẳng hạn, ta điều chỉnh như sau:

   \hspace*{1cm}\parbox{\textwidth}{ 
   \section{Sẽ kiểm tra những bài thi bất thường}
   }
   
 23. Thưa thầy, em đã làm được rồi, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Cho e hỏi thêm 1 câu nữa: e gõ trong luận văn kiểu chữ e đã khai báo 12pt, nhưng trong quá trình e gõ thì có một số chổ định lí e đánh chữ in nghiêng mà kiểu chữ nó tự động nhỏ lại, bây giờ e muốn to ra như các chữ khác đã khai báo thì làm sao hả thầy. Mong thầy giúp đỡ em. Em chân thành cảm ơn thầy. Chúc thầy Buổi tối vui vẻ !

  • Định lý em bỏ vào môi trường theorem, không nên dùng phương pháp thủ công.

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \newtheorem{theorem}{\MakeUppercase{đ}ịnh lý}[section]
   \newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
   \newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
   \newtheorem{corollary}[theorem]{Hệ quả}
   
   
      
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   \setcounter{chapter}{1}
   \setcounter{section}{1}
   \textit{Chữ nghiêng 12pt, giải phương trình:} $$\displaystyle \sqrt{4x^2+5x-12} = 1$$ 
   
   \begin{theorem}
   Chữ nghiêng 12pt, giải phương trình: $$\displaystyle \sqrt{4x^2+5x-12} = 1$$ 
   \end{theorem}
   
   \end{document}
   
 24. Thưa thầy, e làm như thầy hướng dẫn thụt vào cho các tiêu đề 1.1, 1.1.1 như sau: \hspace*{1cm}\parbox{\textwidth}{
  \section{Sẽ kiểm tra những bài thi bất thường}
  }
  nhưng đến 1.1.22 thì các tiêu đề sau bị mất khi xuất ra file pdf, trong winedit vẫn có. Mong thầy giúp e lỗi này với.em cảm ơn thầy nhiều. chúc thầy 1 ngày làm việc hiệu quả

 25. \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.17. Định lí ( Bất đẳng thức Cauchy – schwartz)). \rm {\it Nếu E là một không gian véctơ trên trường {\it $\Bbb K$} và là một nữa tích vô hướng trên E ta có }}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm {\rm {\it $|$ $|$ $\leq$ $\sqrt{ }$.$\sqrt{}$ với mọi x, y $\in$ E}}
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.18. Định nghĩa. \rm Giả sử {\it E} và {\it F} là hai không gian tuyến tính định chuẩn trên cùng một trường {\it$\Bbb K$}. Một ánh xạ {\it A}: {\it E} $\rightarrow$ $\it F$ gọi là {\it một toán tử tuyến tính liên tục} nếu nó vừa tuyến tính vừa liên tục.}}
  \par \hskip 0,6cm {\rm Một ánh xạ {\it A}: {\it E} $\rightarrow$ {\it F} gọi là {\it một phép đẳng cấu} nếu nó là một toán tử tuyến tính và là một phép đồng phôi.}
  \par \hskip 0,6cm {\rm Một ánh xạ {\it A}: {\it E} $\rightarrow$ {\it F} gọi là {\it một phép đẳng cự tuyến tính} nếu nó là một toán tử tuyến tính và {\it $\|$Ax$\|$ = $\|$x$\|$ } với mọi {\it x $\in$ E}.}
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.19. Định nghĩa . \rm Cho {\it E, F} là một không gian véc tơ trên trường {\it $\Bbb K$, A } là một ánh xạ tuyến tính từ {\it E} vào {\it F}. Khi đó tập hợp }}
  \par \hskip 0,6cm {\rm {\it Ker(A) : = N(A)} = \{{\it x} $\in$ {\it E : Ax = }0 \} được gọi là {\it hạt nhân của A}}
  \par \hskip 0,3cm {\bf Chú ý:} {\rm {\it A} là đơn ánh khi và chỉ khi {\it Ker (A)} = \{0\}.
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.20. Định lí. \rm {\it Giả sử f là một ánh xạ tuyến tính từ không gian định chuẩn E vào không gian định chuẩn F. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương :}}}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm a) {\it f là liên tục đều }
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm b) {\it f là liên tục .}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm c) {\it f liên tục tại điểm 0.}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm d) {\it f bị chặn, tức là tồn tại số k > 0 sao cho $\|$f(x)$\|$ $\leq$ k$\|$x$\|$ với mọi x $\in$ E.}
  \par \hskip 0,3cm {\rm Với mỗi ánh xạ tuyến tính liên tục {\it f : E $\rightarrow$ F} đặt }
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm{\it $\|f\|$} = $\inf$\{{\it k: $\|f(x)\|$) $\leq$ k$\|x\|$ $\forall$ x $\in$ E }\}
  \par \hskip 0,3cm Khi đó $\|.\|$ là một chuẩn trên không gian $\mathcal{L}$({\it E, F}) các ánh xạ tuyến tính liên tục từ {\it E} vào {\it F} và ta có
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm {\it $\|f(x)\|$ $\leq$ $\|f\|$$\|x\|$, $\forall$ x $\in$ E, $\forall$ f $\in$ }$\mathcal{L}$({\it E, F}).
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.21. Định lí. \rm {\it Nếu f là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ một không gian con trù mật D của không gian định chuẩn E vào không gian Banach F thì tồn tại duy nhất ánh xạ tuyến tính liên tục g từ E vào F sao cho g$|$D = f và $\|$g$\|$ = $\|$f$\|$}.}}
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.22. Định lí. \rm (Định lí đồ thị đóng ).{\it Giả sử f là một ánh xạ tuyến tính từ không gian Banach E vào không gian banach F. khi đó f liên tục khi và chỉ khi đồ thị của nó là tập đóng trong E $\times$ F.}}}
  
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.23. Định nghĩa. \rm Một không gian tôpô {\it X} được gọi là {\it $\sigma$ – compact } nếu {\it X} là hợp đếm được của các tập compact.}}
  \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{\subsection{1.1.24. Định nghĩa. \rm Một họ $\mathcal{G}$ các tập con không rỗng của tập {\it Y} được gọi là một {\it $\sigma$ – đại số}, nếu :}}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm {\rm 1) {\it Y} $\in$ $\mathcal{G}$.}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0cm {\rm 2) Nếu {\it A} $\in$ $\mathcal{G}$, thì {\it Y$\setminus$ A $\in$ $\mathcal{G}$.}}
  \par \hskip 0,6cm \hskip 0cm {\rm 3) Với mọi dãy $(A_n)_{n\in \textbf{N}}$ $\in$ $\mathcal{G}$ thì $ \bigcup_{n\in \Bbb N}$ $A_n$ $\in$ $\mathcal{G}$.}
  
  • Thứ nhất: Em dùng quá nhiều macro thừa, làm văn bản bị rối không quan sát được. Hạn chế tối đa các lệnh tạo khoảng cách thủ công như \hskip. Cực chẳng đã, phải dùng lệnh tạo khoảng cách, em nên dùng \hspace*{đvkc}.

   Thứ hai: Em nhầm lẫn đơn vị đo của VN và Mỹ. Không nên dùng \hspace*{1,5cm} mà phải viết \hspace*{1.5cm}

   Thứ ba: Font chữ, đừng can thiệp. Tất cả ký hiệu Toán học dù là chữ cái a, b đều phải nằm trong cặp dấu $ $. Khi đó \LaTeX tự động đưa vào font \mathit. Văn bản bình thường dùng font roman không khai báo gì hết. Nếu muốn dùng font italic, em nên viết \textit{văn bản}, không nên viết {\it văn bản}. Tốt nhất nên dùng TeXMaker để set font tự động.

   Thứ tư: Trừ trường hợp bất khả kháng, một công thức toán học chỉ nên viết trong một cặp dấu $$. Ví dụ không nên viết:

   Với mọi dãy $(A_n)_{n\in \textbf{N}}$ $\in$ $\mathcal{G}$ thì $ \bigcup_{n\in \Bbb N}$ $A_n$ $\in$ $\mathcal{G}$.}
   

   mà nên viết

   Với mọi dãy $(A_n)_{n\in \textbf{N}} \in \mathcal{G} \ \text{thì}\ \bigcup_{n\in \Bbb N} A_n \in \mathcal{G}$
   

   Thứ năm: \section, subsection chỉ là tiêu đề, do đó phải viết tiêu đề riêng với nội dung. Ví du: không viết

   \hspace*{0,2cm}\parbox{\textwidth}{
   \subsection{1.1.17. Định lí ( Bất đẳng thức Cauchy – schwartz)). \rm {\it Nếu E là một không gian véctơ trên trường {\it $\Bbb K$} và là một nữa tích vô hướng trên E ta có }
   }
   \par \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm \hskip 0,6cm {\rm {\it $|$ $|$ $\leq$ $\sqrt{ }$.$\sqrt{}$ với mọi x, y $\in$ E}}
   

   mà nên viết (tiêu đề nàm trọn dòng 3)

   \hspace*{0.2cm}\parbox{\textwidth}
   {
   \subsection{Định lí ( Bất đẳng thức Cauchy – schwartz).} 
   \textit{Nếu E là một không gian véctơ trên trường $\Bbb K$ và là một nữa tích vô hướng trên E ta có:}
   $||. ||\leq \sqrt{ }.\sqrt{}$ \textit{với mọi} $x, y \in E$
   }
   

   như em viết tập hợp từ

   {\it Nếu E là một không gian véctơ trên trường $\Bbb K$ và là một nữa tích vô hướng trên E ta có }
   

   nằm trong môi trường section, nên xuất ra file pdf nó sẽ rất lớn chứ không phải phần còn lại chữ nhỏ như em nói.

   Thứ sáu: đoạn code của em dòng thiếu một dấu } ở cuối dòng 2 nên \LaTeX báo lỗi. đó là lý do mất các section cuối cùng như em nói.

   Tóm lại, \LaTeX là một hệ sắp chữ thông minh, cú pháp trong sáng dễ hiểu do đó em phải tập viết chuẩn xác. Ví dụ, đã mở $ là đóng $ ngay, đã mở { là đóng móc ngay sau đó đưa con trỏ vào giữa để viết văn bản. Các góp ý trên là bài học em nên nghiên cứu để viết luận văn cho tốt, nếu có sai chuyên môn hay sai ngữ pháp \LaTeX mới sửa chữa dễ dàng được.

 26. Em cảm ơn thầy đã nhiệt tình bày vẽ cho em. Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào.

 27. Em chào thầy, thưa thầy e gõ latex 1 dòng thế này: \chapter{ Các toán tử liên hợp, tự liên hợp bị chặn trong không gian HilBert.} . Khi xuất ra file PDF được : 1. Các toán tử liên hợp, tự liên hợp bị chặn trong gian Hilbert. Bây giờ e muốn khi xuất ra pdf sẽ là :Chương 1. Các toán tử liên hợp, tự liên hợp bị chặn trong không gian Hilbert. Thì phải làm thế nào hả thầy. Mong thầy giúp đỡ em. E cảm ơn thầy rất nhiều.

  • Có thể em viết sai chính tả. Sau \chapter không có một khỏang trắng nào như ví dụ dưới đây.

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \begin{document}
   \chapter{Các toán tử liên hợp, tự liên hợp bị chặn trong không gian Hilbert}
   \end{document}
   
 28. Đỗ TRọng Đoàn

  cho e hoi chút thầy ơi, e đang viết báo cáo, để đánh đề mục thì chọn header rùi chọn part>section, nhưng chọn section thì cho kết quả ví dụ là 0.1 Khái niệm, e muốn nó hiển thị 1. Khái niệm thì làm thế nào ak?

  • em đã chọn \documentclass{book} mà không thấy chapter nào nên nó hiển thị chapter 0. Nếu em muốn hiển thị section đầu tiên là 1 thì em viết thêm trước các section lệnh sau đây:
   \setcounter{chapter}{1}

   khi đó section đầu tiên khi ra lệnh \section{abcdef} sẽ được đánh số là
   1.1 abcdef

   • Đỗ TRọng Đoàn

    e cám ơn thầy. vậy cho e hỏi muốn đánh đề mục như thế này thì làm thế nào ak?
    Chương I: mở đầu
    1. các khái niệm
    1.1 Latex
    1.1.1….
    1.2…
    ah thầy ơi, e viết “…” trực tiếp trong code lúc hiển thị cũng ra … mà ko dùng \idots có được ko ạ?

   • Em tìm file book.cls trên cây thư mục của LaTeX. Mở file này, tìm đến dòng 288

    \renewcommand \thesection {\thechapter.\@arabic\c@section}

    em thêm dấu % vào đầu dòng để vô hiệu hóa tác dụng của nó. Copy nó và dán vào dòng kế cận, sửa chữa như sau:

    %\renewcommand \thesection {\thechapter.\@arabic\c@section}
    \renewcommand \thesection {\@arabic\c@section}

    ba dấu chấm … khác với \dots em xem hình bên dưới.

    Nếu không có chuyên môn (thợ in giỏi phân biệt được cỡ 13pt nhỏ hơn cỡ 13.5pt mà người thường không phân biệt được) thì hai kết quả giống nhau.

    Nếu muốn em gõ ba dấu chấm cũng được.

   • Đỗ TRọng Đoàn

    vâng! e cám ơn thầy nhiều.

 29. Đỗ TRọng Đoàn

  để hiển thị:

  e định dùng khoảng trống-space bởi code \hspace như thế nào cho đúng đc thầy ơi?

  • khoảng trống theo chiều ngang \hspace*{}

   khoảng trống theo chiều dọc (như em muốn) dùng \vspace*{}

   Đơn vị có thể là đơn vị thật (cm) hoặc \textwidth (ngang), \textheight (dọc)

   ví dụ, giấy A4 (21×29 cm) trừ 2 lề 5cm, chiều cao còn 24cm. Muốn khoảng trống 2.4cm em viết

   \vspace*{.1\textheight}

   đo theo \textwidth và \textheight chủ động hơn, ví dụ một nửa trang văn bản theo chiều ngang (8cm), em viết

   \hspace*{.5\textwidth}

   • Đỗ TRọng Đoàn

    thầy cho e hỏi, e dùng texniccenter Alpha4 (bản mới nhất trên trang chủ) để viết code, ở góc bên phải có OUTLINE, hôm trc e code thì nó hiện những đề mục của bài báo cáo (chapter>section>subsection…) hôm nay thì lại ko thấy nó hiện nữa, giờ làm sao để hiện lại như cũ đc thầy ơi

   • Bấm CTRL ALT O

    Em download Texniccenter 2 Beta 1 mới nhất.

 30. Đỗ TRọng Đoàn

  e đang hoàn thành phần còn lại của bài báo cáo, giờ e muốn đưa phần Lời cảm ơn và Tài liệu tham khảo ra mục lục thì dùng code j đc thầy ơi?

  • ngay tại trang có lời cám ơn, em viết code:

   \addcontentsline{toc}{chapter}{Lời cám ơn}

   ngay tại trang có Tài liệu tham khảo, em viết code:

   \addcontentsline{toc}{chapter}{Tài liệu tham khảo}

   Lưu ý biên dịch hai lần sẽ có kết quả như ý. Chapter là để nó xếp lời cám ơn và TLTK vào cùng hàng với các chương

 31. Đỗ TRọng Đoàn

  vâng e cám ơn thầy… lần đầu làm báo cáo tự thấy còn nhiều thứ chưa biết quá

 32. Đỗ TRọng Đoàn

  e dùng code gạch chân \underline{văn bản} và có khai báo \usepackage{amsbsy} nhưng sao kết quả nó có gạch chân nhưng mà từ “văn bản” lại bị lỗi thầy ạ?

 33. Đỗ TRọng Đoàn

  e thử lại thấy lại đc rồi thầy ạ…hihi. cám ơn thầy ạ!

 34. Đỗ TRọng Đoàn

  e khai báo \documentclass[12pt,a4paper]{report} trong bài báo cáo, thấy nội dung của trang báo cáo khá là nhỏ-hình như cách lề trái 4cm, lề phải là 3cm,phía trên 5cm, dưới 4cm. giờ e muốn nội dung tất cả các trang báo cáo đc canh chỉnh 1 cách hợp lý nhất thì dùng lệnh j được ạ?

 35. Đỗ TRọng Đoàn

  trong bản báo cáo e dùng code: \textbackslash{raggedleft}\{Canh lề trái đoạn văn bản\} –> \doublebox{\parbox[2in]{2.5in}{\raggedleft Canh lề trái đoạn văn bản \par} }
  nhưng kết quả là cả đoạn văn bản như là đc canh phải ý thầy ạ? thầy xem giúp e với

 36. Đỗ TRọng Đoàn

  vâng e cám ơn thầy !

 37. Nguyễn Duy Uân

  Chào Thầy ạ.
  Em đọc các sách về LaTeX thì thấy tác giả thường viết code minh họa(dùng môi trường verbatim ?) rồi hiển thị kết quả cho code đó phía dưới. Thường thì trong sách có rất nhiều ví dụ kiểu như thế. Em muốn tạo một môi trường mới để sử dụng cho tiện.
  Đây là phần em làm:
  Định nghĩa môi trường mới:
  \newenvironment{lscommand}[2]
  {
  \begin{tabular}{| p{10cm}|}
  \hline
  %\begin{verbatim}
  {#1}
  %\end{verbatim}\\
  \\
  \dotfill
  \\
  {#2}\\
  \hline
  \end{tabular}
  }{}
  Sử dụng môi trường:
  \begin{lscommand}
  {Phần hiển thị code ở đây- môi trường verbatim }
  {Hiển thị kết quả tương ứng ở đây}
  \end{lscommand}
  Em muốn tạo một môi trường mới-cụ thể là cái bảng, phía trên hiển thị code, phía dưới hiển thị kết quả tương ứng. Nhưng em không hiểu sao khi dùng môi trường verbatim -để hiển thị code thì lại báo lỗi. Thầy giúp em với ạ. Em cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

 38. Nguyễn Duy Uân

  Em chào Thầy ạ. Em muốn tạo ra môi trường mới. Nhưng môi trường này chỉ áp dụng trọng phạm vi vài chương, đoạn ví dụ như số đếm chứ ko phải cho toàn văn bản thì làm thế nào ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.

 39. Thưa thầy, cho em hỏi làm sao để chèn hình vào bài mà có thể viết chữ một bên hình một bên đc ạ. Với lại khi chèn hai hình ngang nhau thì làm sao thay đổi đc khoảng cách giữa hai hình à thầy. Em chèn vào nhưng hai hình cách xa hai bên. Mong thầy giúp e với ạ, em cảm ơn thầy nhiều.

  • Đã khuya, sáng mai thầy sẽ trả lời.

  • \parbox{.4\textwidth}{\includegraphics[scale=.25]{image.jpg} }\hfill
   \parbox{.4\textwidth}{Đông đảo các bạn trẻ cùng nhiều vị nguyên lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của Đảng, Nhà nước đã đến dự.
   
   Đọc diễn văn, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định giá trị và tầm vóc của cuộc kháng chiến cứu nước\linebreak }
   
    vĩ đại của nhân dân Việt Nam với đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn mãi trường tồn. 
   

 40. Nguyễn Văn Hùng

  E chào thầy. E đang làm luận văn tốt nghiệp và sử dụng phần mềm Vietex3.0 và Miktex 2.9 để soạn thảo. Bây giờ e muốn thêm phần header và footer nhưng e không biết code phần này, vậy mong thầy hướng dẫn em phần code này. E cám ơn thầy. Chúc Thầy và gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

  • em chèn đoạn code sau đây vào trước \begin{document}

   \usepackage{fancybox}
   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \lhead{}
   \chead{}
   \rhead{\textit{Tuyển tập Đề thi Đại học Môn Toán (2002-2012)}}
   \lfoot{\textbf{Trung tâm Luyện thi Đại học Đô Thành}}
   \cfoot{}
   \rfoot{\thepage}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
   

   Sau đó em chỉnh sửa nội dung cho phù hơp.

 41. thầy ơi, em làm luận văn có sử dụng kí hiệu “không thuộc” bên kí hiệu toán nhiwng em tím không ra kí hiệu đó.thầy có thể giup e khong thay.sdt cua e là 01225516745

 42. em cám ơn thầy nhiều

 43. Em chào Thầy ạ! Thầy cho em hỏi nếu đánh Thụt vào trong lề thì phải dùng câu lệnh gì ạ? em đang làm luận văn bằng tex, để viết lời mở đầu ạ. em cảm ơn Thầy, chúc Thầy sức khỏe 🙂

 44. Thưa thầy cho em hỏi: em muốn tạo hiệu ứng trong beamer, ví dụ như có 3 mục: 1.cài đặt, 2.sử dụng 3. ứng dụng… trong một frame em muốn ẩn mục 1 và 2 (tức là nó sẽ thành màu trắng xám) và mục 3 hiện như bình thường thì phải làm như thế nào ạ?
  Em mong thầy giúp đỡ! Em cảm ơn thầy

 45. e chào Thầy, thầy cho e hỏi tý ah, tại sao khi em tạo header anh footer cho trang, khi biên dịch thì ok nhưng khi mở file pdf bằng sumatra thì cái header lại mất còn footer vẫn còn

 46. em chào thầy, thầy cho em hỏi: em đang làm khóa luận tốt nghiệp, em đã tạo được header and footer, khi biên dịch thì bình thường nhưng khi chuyển qua pdf để in ra thì header lại không hiển thị chỉ còn footer . Vậy em phải làm sao ah, Cảm ơn thầy nhiều

 47. thưa thầy, nếu muốn đánh số thứ tự 1,2,3,4.. thì dùng lệnh :
  \begin{enumerate}
  \item
  \end{enumerate}
  nhưng em muốn đánh số thứ tự 1.1, 1.2, 1.3.. thì dùng lệnh nào ạ?.
  Em cảm ơn thầy.

 48. em cảm ơn thầy ạ

 49. thưa thầy. cỡ chữ toàn bài của e đang là 13. e muốn 1 dòng có cỡ chữ là 12 thì dùng lệnh nào ạ

 50. thưa thầy. e đã thử nhưng không được ạ. dòng ấy là công thức toán ạ. e dùng lệnh đó thì không thấy cỡ chữ thay đổi gì ạ

 51. thưa thầy, dòng ấy là e viết để trình chiếu slide ạ.

 52. Nguyễn Văn Cường

  Em chào thầy , e đang làm đồ án và cần viết báo cáo bằng LaTeX , e có thắc mắc như sau ạ, khi mà e viết lệnh :
  \chapter{tên chương} thì trong file PDF sẽ hiển thị thụt xuống rất xa , thầy hướng dẫn muốn chỗ đó hiển thị như bình thường , tức là sau header sẽ hiện tên chương , chứ k phải cách dài 1 đoạn rồi mới đến tên chương , mong thầy giúp đỡ em ạ.

  • em tìm file book.cls tìm đến dòng 390 thêm dấu % vào đầu dòng để vô hiệu hóa lệnh \vspace*{50pt}.
   Tất nhiên sau khi sửa xong em phải lưu file book.cls lại.

   \def\@makechapterhead#1{%
    % \vspace*{50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
     \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
      \if@mainmatter
       \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter
       \par\nobreak
       \vskip 20\p@
      \fi
     \fi
     \interlinepenalty\@M
     \Huge \bfseries #1\par\nobreak
     \vskip 40\p@
    }
   }
   
 53. Nguyễn Văn Cường

  em cảm ơn thầy ạ

 54. Nguyễn Văn Cường

  em thưa thầy e làm như thế rồi vẫn không được , em còn xóa cả dòng ấy đi cũng không được ạ

  • \documentclass của em là gì? nếu là book, thì biên tập lại file book.cls sẽ có tác dụng.

   Nếu vẫn không được, em thực hiên tương tự cho dòng 411

   \def\@makeschapterhead#1{%
   % \vspace*{50\p@}%
    {\parindent \z@ \raggedright
     \normalfont
     \interlinepenalty\@M
     \Huge \bfseries #1\par\nobreak
     \vskip 40\p@
    }
   }
   

   Một điều nữa, là em phải save file book.cls lại, nếu em sử dụng linux, em phải có quyền admin mới save được.

   Nếu vẫn không được, em download file sach1.doc về đổi tên thành sach.cls lưu tại thư mục chứa file TeX.
   Sau đó trong file TeX em dùng \documentclass{sach} để biên dịch.

   https://osshcmup.files.wordpress.com/2013/06/sach1.doc

 55. Nguyễn Văn Cường

  em cảm ơn thầy ạ , e làm đc rồi ạ , e viết báo cáo ạ , hix , e trình bày từ trước rồi ạ, e lại cứ tưởng phải sửa ở file book , hnay e mới biết là sửa bên report .

 56. e chào thầy! e đang dùng latex đánh bằng winedt , bây giờ e muốn kẻ 1 cái bảng gồm 2 cột và 4 dòng như trong môi trường excell thì gõ cụ thể như thế nào ạ? e cảm ơn thầy. Mong được Thầy phản hồi sớm ạ.

 57. Thưa Thầy, Thầy chỉ cho em cách làm index cho 1 quyển sách được không ạ!!!!
  Em cảm ơn Thầy nhiều ạ!

 58. Thầy ơi, em đang làm luận án. Em muốn gạch chân chữ “Chương1” thì làm thế nào ạ. Em cảm ơn thầy

  • tùy theo em chọn documentclass. Nếu em chọn \documentclass{book} em mở file book.cls lưu thành sach.cls tại thư mục chứa file tex.
   Mở file sach.cls tìm đến dòng 391

   \huge\bfseries \@chapapp\space \thechapter

   edit thành

   \huge\bfseries \underline{\@chapapp\space \thechapter}

   trở lại file tex, thay \documentclass{book} thành \documentclass{sach}

   biên dịch file tex mới là xong.

   PS. Nếu \documentclass{report} thì em biên tập file report.cls thành baocao.cls lưu tại thư mục chứa file tex.

   • Thầy ơi, em đang dùng \documentclass{ report}. Em muốn nội dung của Example viết chữ thẳng đứng (chứ không in nghiêng) thì làm thế nào ạ.
    Rất mong hồi âm của Thầy. Em cảm ơn Thầy!

   • thông thường môi trường example viết chữ đứng.

    \newtheorem{theorem}{Định lý}[section]
    \newtheorem{lemma}[theorem]{Bổ đề}
    \newtheorem{proposition}[theorem]{Mệnh đề}
    \newtheorem{corollary}[theorem]{Hệ quả}
    
    \newenvironment{proof}[1][Proof]{\begin{trivlist}
    \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
    \newenvironment{definition}[1][Definition]{\begin{trivlist}
    \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
    \newenvironment{example}[1][Example]{\begin{trivlist}
    \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
    \newenvironment{remark}[1][Remark]{\begin{trivlist}
    \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
    

    Trong trường hợp em muốn đánh số example, em bỏ hai dòng

    \newenvironment{example}[1][Example]{\begin{trivlist}
    \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}

    và thay bằng dòng

    \newtheorem{example}[theorem]{Ví dụ}

    thì example sẽ được đánh số, khi đó nó có chữ nghiêng (môi trường Theorem). Muốn có chữ đứng em thêm lệnh \rm

    \begin{example} \rm 
    Tích hỗn tạp của ba vectơ không đồng phẳng $\vt{a}, \vt{b}, \vt{c}$ là một số có giá trị tuyệt đối bằng thể tích của hình hộp dựng trên ba vecơ $\vt{a}, \vt{b}, \vt{c}$. Số ấy dương nếu ba vectơ $\vt{a}, \vt{b}, \vt{c}$ lập thành một tam diện thuận và âm nếu ba vectơ lập thành một tam diện nghịch.
    \end{example} 
    
    
 59. Bùi Hải Phúc Nguyên

  Chào Thầy, em dạy ở CĐ Cộng đồng Vĩnh Long, xin hỏi Thầy về thao tác tạo center tab và right tab mô phỏng theo Word.

  Em cần làm đoạn này (dấu | chỉ mốc tab giữa trong Word) thì gõ lệnh gì?

  | |
  Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2013
  Duyệt của Khoa GV ra đề

  (tên Trưởng Khoa) Bùi Hải Phúc Nguyên

  Xin cảm ơn Thầy!

  • Tạo một cái bảng có 3 cột, cột ở giữa để định khoảng cách của hai cột còn lại, ví dụ ở đây là 2cm.

   \begin{tabular}{ccc}
   & \hspace*{2cm}& Vĩnh Long \today \\ 
   Duyệt của Khoa & & Giáo viên ra đề \\ 
    & & \\ 
    & & \\ 
   TS Nguyễn Văn A & &Bùi Phúc Hải Nguyên \\ 
   \end{tabular} 
   

   em có thể dùng lệnh \hspace*{} đặt trước \begin{tabular} để đẩy cái bảng sang trái hay sang phải, muốn đẩy sát lề phải em dùng \hfill, muốn đưa vào giữa em bỏ cái bảng vào môi trường center

 60. Bùi Hải Phúc Nguyên

  Không hiểu sao các khoảng trắng em gõ vào đều bị mất, thôi em xin phép dùng dấu _ thay khoảng trắng nhé Thầy. Còn dấu | và vị trí em muốn đặt tab giữa.
  _____________| ______________________________|
  ____________________________Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2013
  ______Duyệt của Khoa_____________________GV ra đề

  _____(tên Trưởng Khoa)________________Bùi Hải Phúc Nguyên

 61. Bùi Hải Phúc Nguyên

  Dạ em xin cảm ơn Thầy.

 62. Thưa thầy, em muốn viết hoa chữ Mục lục và đưa nó ra giữa thì phải làm thế nào ạ? Em đang làm luận văn mà gặp rối chỗ này. Nhờ thầy giúp em với.

 63. thầy ơi cho em hỏi làm cách nào để tạo mục lục trong tex 2.9 ạ.

 64. Lê Đắc Nhường

  Thưa thầy. Em đang viết một luận văn trên Latex nhưng sử dụng các template có sẵn phát sinh ra vấn đề là trước dấu “hai chấm” xuất hiện dấu cách không đúng theo qui định Việt Nam.
  Ví dụ: Em xin hỏi thầy : câu hỏi sau?

  Em mong thầy chỉ bảo giúp để bỏ dấu cách đó đi.Em cảm ơn thầy nhiêu

  • Dấu : là một ký tự. Em để ở đâu nó sẽ nằm ở đó.

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{times}
   \begin{document}
   Ví dụ: Em xin hỏi thầy : câu hỏi sau?
   
   Ví dụ: Em xin hỏi thầy: câu hỏi sau?
   \end{document}
   
 65. Đỗ Vũ Minh Thắng

  Em chào thầy!
  Em mới hoc sử dụng LaTeX, em tìm trên mạng thì biết đến trang này của thầy ạ. Xin hỏi thầy về cách làm thế nào để mình tạo chữ nhỏ ở ngay phía dưới của dòng kẻ ngang trong câu lệnh này \underline{\hspace{5cm}}. Rất mong thầy giúp đỡ, Em xin cảm ơn.

 66. Em chào thầy. Thầy cho em hỏi một chút ạ. Trong văn bản, em có một đoạn cần lùi sâu hơn một chút sang bên phải thì em cần làm như thế nào ạ? Em xin cảm ơn thầy

 67. Thầy ơi cho em hỏi một tí, em muốn tạo một môi trường mới tương tự như môi trường picture, hai môi trường này dùng đồng thời trong một file và việc đánh số, caption độc lập với nhau thì làm như thế nào ạ.
  CHẳng hạn như tạo môi trường tên figurenew
  Khi dùng
  \begin{figure}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[height=3cm,width=4cm]{vidu1.eps}
  \caption{Ví dụ 1.}\label{fig:abc}
  \end{figure}
  Kết xuất được hình vidu1 với caption là Hình 1.1 Ví dụ 1
  Còn nếu ta dùng ,sau đó
  \begin{figurenew}[!ht]
  \centering
  \includegraphics[height=3cm,width=4cm]{vidu1.eps}
  \caption{Ví dụ 2.}\label{fig:DE}
  \end{figurenew}
  ta lại được hình Vidu1 , nhưng caption của nó lại là
  Hệ thống 1.1 Ví dụ 2.
  Xin cám ơn thầy nhiều nhiều ạ!

 68. em chào thầy ah. em là sinh viên trường sư phạm. trong dịp này em đang làm luận văn bằng latex trong nghành toán học. Trong công thức toán có kí kiệu chữ P vừa in nghiêng, vừa viết hoa thì em không biết làm như thế nào. Thầy có thể giúp em được không ah?

  • \documentclass[12pt]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{times} 
   \usepackage{calligra}
   \usepackage[left=0cm,right=0cm,top=0cm,bottom=0cm,paperwidth=16cm,paperheight=3cm]{geometry}
   \begin{document}
   
   \thispagestyle{empty}
   
   Chữ P calligra 
   
   
   {\calligra {\Huge P}}\bigskip
   
   
   
   {\calligra {\Large V\'\i \ d\d u:} {\Huge Ph\d am M\d anh H\`ung}}
   \end{document}
   

 69. thầy ơi trong môi trường theorem, em muốn đánh số định lí theo ý của mình thì em phải làm sao thầy?

 70. dạ, ví dụ như là trong mục 2.1, em muốn đánh số như sau: định lí 2.1.1, em phải làm sao thầy?

  • \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{times} 
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   \newtheorem{thm}{Định lý}[section]
   \newtheorem{lem}[thm]{Bổ đề}
   \newtheorem{proposition}[thm]{Mệnh đề}
   \newtheorem{corollary}[thm]{Hệ quả}
   \newtheorem{defi}[thm]{Định nghĩa}
   \newtheorem{ex}[thm]{Ví dụ}
   \chapter{Môi trường định lý}
   \section{Định lý cơ bản của Đại số}
   \begin{defi}
   Let $R$ be a comutative ring with a unit, a formal power 
   series over R is a symbol 
   $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}\tau^{n}$ , with $a_{n}\in R$ 
   where $\tau$ is a dummy variable. The set of all formal 
   power series can be made into a ring through the following 
   addition and multiplication laws
   $\displaystyle\sum a_{n}\tau^{n}+ \sum b_{n}\tau^{n}=\sum(a_{n}+b_{n})
   \tau^{n}
   (\sum a_{n}\tau^{n})(\sum b_{n}\tau^{n})=(\sum c_{n}
   \tau^{n}) \ \text{\rm where}\ c_{n}=\sum_{j=0}^{n}a_{j}b_{n-j} .$
   \end{defi}
   
   \begin{thm}
   Let $R$ be a comutative ring with a unit, a formal power 
   series over R is a symbol 
   $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}\tau^{n}$ , with $a_{n}\in R$ 
   where $\tau$ is a dummy variable. The set of all formal 
   power series can be made into a ring through the following 
   addition and multiplication laws
   $\displaystyle\sum a_{n}\tau^{n}+ \sum b_{n}\tau^{n}=\sum(a_{n}+b_{n})
   \tau^{n}
   (\sum a_{n}\tau^{n})(\sum b_{n}\tau^{n})=(\sum c_{n}
   \tau^{n}) \ \text{\rm where}\ c_{n}=\sum_{j=0}^{n}a_{j}b_{n-j} .$
   \end{thm}
   \end{document}
   
 71. dạ, em cám ơn thầy

 72. ôi em viết nhầm. Lỗi báo ra là ! LaTeX Error: File `fancyhdr.sty’ not found. Khắc phục lỗi này như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy nhiều.

 73. e chào thầy, hôm nay e tình cờ biết được ttang này khi search các tài liệu liên quan đễn latex. vì e đang phải hoàn thành khoá luận bawngf latex. e cảm thấy rất bất ngờ và cảm phục thấy vì sự nhiệt tình của thấy khi thấy trả lời thư rất cụ thể và chu đáo. e có câu hỏi này muốn hỏi thấy. Rất mong nhận được cự hồi âm của thấy trong thời gian sớm nhất.
  khi e đang soạn thảo và cho chạy thì thấy thông báo lỗi
  file ended ưhile scanning use of \axdblarrg

  \par
  h:/ Luanvan/ Luan*van*thac*sy*2013/ngay 9.6.tex
  hôm qua e đã thử copy tất cả và lưu vào một file khác và đặt tên khác thì chạy được nhưng hnay thì không.
  thầy có thể giúp e đc ko
  e cảm ơn thấy nhìu a
  chúc thấy sức khỏe!

  • theo thầy dự đoán em quên đóng móc } cho macrro \axdblarrg. Em search trên văn bản từ \axdblarrg rồi xem quên đóng móc ở chỗ nào. Thông thường trong texmaker em để con trỏ vào dấu mở móc { nó sẽ hiển màu vàng chỗ đóng dấu móc }.

 74. Hôm nay Thầy được nghỉ ngơi cả ngày à Thầy?

 75. Kính chào Thầy!
  E dùng Vietex. E muốn hỏi một số câu hỏi”
  1. E sử dụng lệnh “\preffacename” để làm LỜI NÓI ĐẦU nhưng bị báo lỗi: Không khai báo!!!
  2. E muốn đưa vào mục lục tự động một số phần mà ko sử dụng \chapter, \part, \section… thì phải làm như thế nào? Những phần này tương đương với \chapter.
  E cảm ơn Thầy!

  • 1. lệnh \preffacename không có sẵn trong LaTeX, em phải định nghĩa. Thầy gợi ý như sau:
   \newcommand{\preffacename}[1]{\frontmatter
   \chapter{Lời nói đầu}#1\mainmatter}

   Khi sử dụng em viết \preffacename{Nội dung của Lời nói đầu}

   Khi đó “Lời nói đầu” sẽ được đánh số i và được đưa vào Mục lục

 76. Cụ thể là e muốn đưa: Mục lục, Lời nói đầu, Danh mục ký hiệu viết tắt vào Mục lục thì e phải làm thế nào? E cảm ơn thầy!

 77. mọi người đã load rồi.

 78. Thầy ơi, muốn đóng khung đoạn văn bản mà khung sát với text thì làm thế nào ạ. Nếu em muốn đóng nhiều khung thì phải khai báo nhiều lần theo Vấn đề 2 thầy trình bày thì lâu quá ạ.
  em thấy có lệnh \\boxed và \fbox nhưng chỉ đóng được khung nếu text đó dài không quá 1 dòng thôi ạ. Còn nếu text nhiều dòng thì nó đưa hết thành 1 dòng dài dằng dặc luôn.
  Thầy giúp em với!

  • em tạo một macro như sau:

   \newcommand{\khung}[1]{\hspace*{-.6cm}					
   \begin{tabular}{|l|}
   \hline 
   \parbox{.96\textwidth}{\vphantom{\tiny i}#1\\ \vphantom{\tiny i}} \\ 
   \hline 
   \end{tabular}} 
   

   sau do e viet van ban VB vao khung bang lenh \khung{VB}

 79. Em có một vấn đề về đánh đề mục mà vẫn chưa biết xử lý thế nào. Khi em đánh chapter{tên chương}, sau đó section{Tên dề mục} thì khi biên dịch sẽ hiện ra là ”Chương 1”, ”1. Tên đề mục”, nhưng nếu không đánh chapter{tên chương} thì khi đánh section{Tên dề mục} thì khi biên dịch sẽ hiện ra là ”0.1. Tên đề mục”. Bây giờ, em muốn là không đánh chapter{tên chương} mà đánh section{Tên dề mục}, khi biên dịch vẫn hiện ra là ”1. Tên đề mục”, thì làm như thế nào? Thầy giúp cho e vấn đề này nha Thầy, em cảm ơn Thầy rất nhiều

  • cách 1: em dùng \documentclass{article} thay vì dùng \documentclass{book} như đã dùng.

   cách 2: em dùng \documentclass{book} nhứng trước \section em viết \setcounter{chapter}{1}. Lúc đó section đầu tiên sẽ đánh số 1.1

 80. Dạ vâng! Em cảm ơn Thầy nhiều! Em muốn hỏi thêm là, làm thế nào để mục con, chẳng hạn ”1.1.1 {Nội dung}” có kích thước font chữ bằng với font chữ của mục ”1.1. {Nội dung}” và đều là font chữ 13pt chẳng hạn. Em đã thử chỉnh sửa trong file book.cls nhưng vẫn chưa được, Thầy giúp em vấn đề này nha Thầy! Em cảm ơn Thầy!

 81. Thầy ơi, làm thế nào để mục con, chẳng hạn ”1.1.1 {Nội dung}” có kích thước font chữ bằng với font chữ của mục ”1.1. {Nội dung}” và đều là font chữ 13pt chẳng hạn. Thầy giúp em vấn đề này nha Thầy! Em cảm ơn Thầy nhiều!

 82. Chào thầy! E soạn latex bằng Texstudio, khi dịch dịch các tài liệu bình thương khác rất tốt thay ah! nhưng khi dịch tài liệu có gói Beamer thì bị lỗi. Thầy có thể cho em xin đoạn khai báo với tài liệu có dùng gói Beamer được không thầy? Em cám ơn thầy nhiều!

 83. Thầy ơi! em khai báo \newtheorem{dl}{Định lý}[section]
  khi xuất ra nó đánh số: “Định lý 2.1.1”
  Vậy có cách nào để suất ra kiểu “2.1.1 Định lý” không Thầy? Thầy giúp em! Em cám ơn Thầy nhiều ạ!

 84. Thầy có thể chỉ em cách xóa các khung màu đỏ đóng từng dòng trong phần mục lục được không ạ??

 85. Em chào Thầy,
  Trong luận văn em đã dùng câu lệnh để chạy mục lục tự động là:
  \pagenumbering{roman}
  \renewcommand{\contentsname}{\centerline {MỤC LỤC}}
  \tableofcontents
  nhưng khi chạy ra pdf, nội dung tiêu đề ở mục section của em dài nên trong mục lục bị tràn khỏi bề ngang trang giấy. Em dùng \\ thì trong luận văn tiêu đề đó rớt xuống dòng nhưng mục lục tự đông thì vẫn còn nguyên lỗi. Dùng tex đó bỏ qua máy bạn thì latex của bạn chạy ra pdf không bị lỗi như em. Thầy cho em hỏi vì vietex của em bị lỗi hay em gõ lệnh sai ạ?
  Luận văn sắp phải nộp mà mỗi lần sửa một ít nội dung lại phải nhờ bạn biên dịch pdf giúp mãi cũng khó. Nhờ Thầy hướng dẫn giúp em cách sửa lỗi với ạ.
  Em cảm ơn Thầy!

 86. Thưa thầy em đang dùng môi trường Beamer nhưng khi em đánh các ký hiệu toán học như $y=f(x)$ thì các kết quả xuất hiện là: = (). Thầy giúp em sửa lỗi này với ạ

 87. Bùi Hải Phúc Nguyên

  Thầy ơi cho em hỏi:
  Em đang soạn tập bài giảng Toán cao cấp, trong đó có cụm \displaystyle\lim và \displaystyle\int rất nhiều. Thầy cho em hỏi có cách nào để viết macro chung cho tất cả các file, sao cho những file mới tạo đều sử dụng được chúng không? Hiện giờ em chỉ có thể tạo macro trên từng file riêng lẻ chứ chưa tạo macro chung cho tất cả các file có thể gọi chúng được.

  Xin thầy giúp cho, em xin cảm ơn thầy!

 88. Thưa thầy, em đang làm khóa luận với latex và em gặp một vấn đề dánh dấu công thức toán ạ, ví dụ
  \begin{definition}
  Tôi đang học
  \end{definition}

  \begin{equation}
  $a+b=2$
  \end{equation}

  em muốn đánh số của phương trình tiếp sau của định nghĩa trên như
  Định nghĩa 1.8
  a+b=2 (1.9)
  thì em phải làm thế nào ạ?
  Em mong thầy giúp đỡ ạ!

  • Em phải cụ thể hơn, sau định nghĩa 1.8 là công thức 1.9. OK

   Vậy nếu tiếp theo là định lý 1.1 thì công thức đánh số gi?

   Lưu ý: Số thứ tự của các định nghĩa và Định lý được đánh số tự động> Nếu em muốn đánh số thủ công, ví dụ, sau định nghĩa 1.8 là công thức 1.9 tiếp theo sẽ là Định lý 1.10 thì cách đánh số thủ công như vậy không phù hợp với thông lệ quốc tế.

   Còn nếu em chỉ muốn tăng số đếm của phương trình lên 1 (hoặc nhiều) đơn vị thì rất dễ. Ví dụ:


   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{fourier}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}

   \newtheorem{defn}{Định nghĩa}[chapter]
   \newtheorem{thr}{Định lý}[chapter]

   \chapter{Các định nghĩa }
   \section{Phần thứ nhất }

   \begin{defn}
   Tôi đang học
   \end{defn}\addtocounter{equation}{+1}

   \begin{equation}
   a+b=2
   \end{equation}

   \begin{defn}
   Tôi đang học cách đánh số một phương trình.
   \end{defn}

   \begin{equation}
   a+b=2
   \end{equation}

   \begin{thr} Cho $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác vuông trong đó $a$ là cạnh huyền. Ta có:
   \begin{equation}
   a^2=b^2+c^2
   \end{equation}
   \end{thr}

   \section{Phần thứ hai}

   \begin{defn}
   Tôi đang học
   \end{defn}

   \begin{equation}
   a+b=2
   \end{equation}

   \begin{defn}
   Tôi đang học cách đánh số một phương trình.
   \end{defn}

   \begin{equation}
   a+b=2
   \end{equation}

   \begin{thr} Cho $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác vuông trong đó $a$ là cạnh huyền. Ta có:
   \begin{equation}
   a^2=b^2+c^2
   \end{equation}
   \end{thr}
   \end{document}

   Xem online

   • em thưa thầy! em khai báo và viết như này ạ

    \documentclass[12pt,a4paper]{book}
    \fontsize{14pt}{25pt}\selectfont
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage{vietnam}
    \usepackage[top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2.0cm]{geometry} % căn lề theo quy chuẩn KLTN
    \usepackage{multicol} % Chia cột đáp án
    \usepackage{amsmath,amsthm, amssymb,latexsym,amscd,amsfonts,enumerate} %gõ các công thức toán
    \theoremstyle{plain}
    \newtheorem{define}{Định nghĩa}[chapter]
    \newtheorem{lemma}[define]{Bổ đề}
    \newtheorem{exam}[define]{Ví dụ}
    \newtheorem{thm}[define]{Định lý}
    \newtheorem{corl}[define]{Hệ quả}
    \newtheorem{propo}[define]{Mệnh đề}
    \numberwithin{equation}{define}

    \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

    \begin{document}

    \newtheorem{defn}{Định nghĩa}[chapter]
    \newtheorem{thr}{Định lý}[chapter]

    \chapter{Các định nghĩa }
    \section{Phần thứ nhất }

    \begin{define}
    Tôi đang học
    \end{define}

    \begin{define}
    Tôi đang học cách đánh số một phương trình.
    \end{define}

    \begin{equation}
    a+b=2
    \end{equation}

    \begin{thm} Cho $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác vuông trong đó $a$ là cạnh huyền. Ta có:
    $$
    a^2=b^2+c^2
    $$
    \end{thm}
    \end{document}

    trong khi em không muốn đánh số như vậy mà em muốn đánh số phương trình a+b=2 là 1.3 và số định lý là 1.4. phụ thuộc vào nhau và liên tiếp nhau như vậy ạ. thưa thầy em nên khai báo thế nào ạ?

   • Cách đánh số như em muốn thầy chưa hỗ trợ được. Chắc sau hôm nay một thời gian. Vì ta phải định nghĩa lại số đếm của định nghĩa, số đếm của phương trình, số đếm của định lý, số đếm của hệ quả, số đếm của bổ đề, số đếm của mệnh đề …

 89. dạ, em cảm ơn thầy đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!

 90. Phạm Thùy Nhung

  Em chào thầy. Thầy cho em hỏi chút ạ. câu hỏi này có lẽ có bạn hỏi rồi nhưng em tìm mỏi mắt mà không thấy em xin phép hỏi thầy lại ạ.
  Em dùng bản vntex2.9 nhưng cứ gõ một lúc chạy thì máy lại báo lỗi \par
  1.95 \begin{document}. em copy toàn bộ nội dung sang bản khác lại chạy bình thường, gõ một lúc lại báo lỗi y chang vậy. Mong thầy hồi đáp.
  Em cảm ơn thầy.

 91. Thầy cho em hỏi vấn đề này. Khi em viết bài báo, phần tài liệu tham khảo em muốn viết tên tác giả Tiếng việt, sau khi em dùng \usepackage[utf8]{vietnam} (mục đích dùng package này là để viết tên của tác giả bằng Tiếng Việt) thì chữ “abstract” nó lại tự đổi thành “Tóm tắt nội dung” và ”References” nó lại tự đổi thành “Tài liệu” trong khi em vẫn muốn cả hai đều là tiếng anh. Em sửa miết mà vẫn chưa được, Thầy sửa giúp em cái này với ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều!
  Chúc Thầy và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha Thầy!

 92. Phạm Thùy Nhung

  Vâng, thưa thầy là đoạn code chủ yếu là chữ thôi ạ:
  Our Galerkin approximation must satisfy certain conditions over $X^{\mathcal{N}}$- in particular, the same conditions imposed in 2.1 on the exact formulation over $X^{e}$- on which the subsequence RB approximation and \textit{a posteriori} error estimation will depend. For the particular crime-free projection- the Galerkin formulation in fact directly inherits and even improves upon all the good properties of the exact formulation…
  \begin{center}
  $\alpha^{\mathcal{N}}(\mu) \geq \alpha^{e}(\mu), \hspace{1cm}\forall \mu \in \mathcal{D}$
  \end{center}
  Em cảm ơn thầy nhiều.

 93. Phạm Thùy Nhung

  em sử dụng MiKTeX 2.9 thầy ạ

 94. Em cảm ơn Thầy! Em có vấn đề nữa là, cái mục định lý hay mệnh đề, e chạy thì nó xuất ra là Định lý 1.1..1, có dấu ”..”, e không biết bị lỗi gì nữa, e không tìm thấy chỗ nào trong file book.cls để sửa chỗ này, nếu xóa file book.cls đi thì không bị lỗi như thế, Thầy sửa giúp em.

  Hiện tại em đang làm ncs về topo đại số, Thầy có cuốn giáo trình và bài tập nào về topo vi phân, toán tử đồng điều và đối đồng điều hay thì gửi cho e tham khảo nha Thầy!

  Em cám ơn Thầy nhiều!

  • 1. Có thể trên máy của em có hai file book.cls. Một file tại thư mục làm việc và một file trong thư mục cài đặt. File book.cls trong thư mục làm việc của em đã sửa chữa nhầm một chỗ nào đó nên đã xảy ra sai sót nói trên. Khi em xoá nó đi, LaTeX sẽ tìm file book.cls trong thư mục cài đặt và tránh được lỗi.

   Tóm lại nếu thấy xoá file book.cls mà thoát được lỗi thì em cứ xoá nó đi. Phòng khi em xoá hết các file book.cls trên máy em có thể download lại

   http://tug.ctan.org/macros/latex/unpacked/book.cls

   2. Chuyên môn của thầy là Giải tích Phức, nên tuy có dạy tôpô đại số cho SV nhưng chắc không giúp em được. Tuy nhiên khi còn học cao học, thầy có học các môn đó. Do đó nếu có gì hay và thiết thực thầy sẽ giới thiệu. Nhưng tốt nhất em vẫn phải nhờ trợ giúp của GS hướng dẫn.

   Chúc em nhiều may mắn.

 95. Dạ vâng, em cảm ơn Thầy! Nếu em xóa đi file book.cls thì những thay đổi mặc định mà em edit lại trong file book.cls trong thư mục cài đặt sẵn khi chạy trình nó vẫn ở chế độ mặc định, em đã thử chỉnh sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được, thế nên em đành phải khai báo các định lý và mệnh đề theo chapter hết, chứ khai báo theo section thì lại bị lỗi như thế.

  Em cảm ơn Thầy nhiều! Nếu Thầy có những tài liệu hay về topo vi phân, toán tử đồng điều và đối đồng điều thì Thầy chia sẻ cho em nha Thầy!

 96. Thầy ơi cho em hỏi có cách nào tạo Page Border như Word được không Thầy?

  Bên Word có cái khung mà 4 góc có hoa văn màu xanh dương mình hay dùng làm bìa tập bài giảng đấy Thầy.

  • Đầu tiên em phải có một file hình chứa một cái khung đúng kích thước ví dụ tờ A4
   Thầy lấy ví dụ, thầy có file hình border.jpg

   Sau đó em dùng border này làm giấy dán tường (làm nền cho tờ giấy A4 là bìa).

   Xem file mẫu:

    
   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{fourier}
   \usepackage{times} 
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \usepackage{wallpaper} 
   \begin{document}
   \thispagestyle{empty}\ThisCenterWallPaper{1}{border.jpg}\vspace*{2cm}
   
   \begin{center}
   \textbf{TS NGUYỄN THÁI SƠN }
   \end{center}
   
   \vspace*{7cm}
   
   \begin{center}
   \textbf{{\Huge NHẬP MÔN TÔ-PÔ ĐẠI SỐ} }\medskip
   \hrule 
   
   \vspace*{2cm}
   
   \textbf{{\Large ĐỒNG LUÂN VÀ ĐỒNG ĐIỀU} }
   \end{center}
   
   \vfill 
   
   \begin{center}
   \textbf{TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ} \\ TP HỒ CHÍ MINH 2015
   \end{center}
   \end{document}
   

   Biên dịch ta được cái bìa ví dụ như sau:

   Nếu em muốn tất cả các trang đều dùng cái khung đó làm nền thì em phải định lại lề trang giấy phù hợp: top, left, right, bottom và trong file TeX trên em sử dụng lệnh
   \CenterWallPaper{1}{border.jpg}
   thay vì
   \ThisCenterWallPaper{1}{border.jpg}

 97. Dạ em xin cảm ơn Thầy nhiều!
  Kính chúc Thầy cùng gia đình năm mới vui khỏe thành công nhé!

 98. Bùi Hải Phúc Nguyên

  Dạ thưa Thầy, theo hướng dẫn của Thầy, em đã làm được cái bìa tập bài giảng rồi.

  Thầy cho em hỏi có cách nào lưu giá trị của counter vào biến để có thể tính toán khi cần không? Trường em yêu cầu ghi ở trang đề cương là: nội dung chính từ trang … đến trang …, mục lục lại để cuối cùng nên không dùng lastpage trực tiếp được.

  Em có xem trên mạng thì họ bảo dùng \regtotcounter, em dùng thử thì nó cũng hiện ra số trang ở bất kỳ vị trí nào, nhưng là text không tính toán được.

  Ví dụ: toàn tập bài giảng có 56 trang nhưng nội dung kết thúc ở trang 52, em muốn ghi “từ trang 3 đến trang 52” nhưng nó lại hiện ra là “từ trang 3 đến trang 56-4”.

  Hay Thầy có cách nào chuyển text dạng số về số không Thầy?
  Em xin cảm ơn Thầy nhiều!

  • ở trang 3 em ghi \label{begin}
   ở trang 52 em ghi \label{stop}

   ở nơi nào cần tham chiếu em ghi

   từ trang \pageref{begin} đến trang \pageref{stop}

   biên dịch bằng pdflatex hai lần mới có tác dụng.

   Chúc em làm tốt.

   • Phúc Nguyên

    Dạ em cảm ơn Thầy đã giúp em rất nhiều!
    Thầy ơi cho em hỏi về bảng trong LaTeX ạ
    1. Cách vẽ đường chéo chia ô làm đôi, ví dụ như
    \Y
    X

    Em dùng diagbox nhưng khi thay đổi chiều rộng của cột thứ nhất thì đường kẻ chéo bị lệch liền.

    2. Cách xuống dòng trong một ô, ví dụ nội dung trong ô dài quá, nếu đặt định dạng là |c| thì nó lấn những ô khác, còn nếu định dạng là |p{4cm}| thì nó xuống dòng được nhưng toàn cột bị mất canh giữa. Thưa Thầy, có cách nào wrap text mà vẫn còn canh giữa được không ạ? Em có thử dùng \begin{center} \end{center} sau khi dùng |p{4cm}| nhưng bị báo lỗi.

    3. Cách dùng itemize trong một ô. Hình như trong tabular những \begin \end lồng vô để xử lý nội dung ô đều không được phép hay gì ấy Thầy.

    4. Cách kẻ đường kẻ ngang đôi, em thấy dùng Quick Tabular thì có option cho mình chọn đường kẻ dọc cc, c|c, c||c chứ đường kẻ nganb không có.

    Cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn vui, khỏe, thành công!

   • Thầy trả lời 1.

    Đúng là em nên dùng diagbox. Nếu thay đổi độ rộng của cột thứ nhất, đường chéo bị lệch em nên điều chỉnh một cách thủ công tham số [width=] sau \diagbox.

    \documentclass{standalone}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[vietnam]{babel}
    \usepackage{times} 
    \usepackage{diagbox}
    \usepackage{makecell}
    \begin{document} 
    
    \ \begin{tabular}{|l|c|c|}\hline
    \theadfont
    \diagbox[width=9em]{Cột chéo\\thứ nhất}{Cột chéo\\thứ hai}&
    \thead{Cột thứ\\hai}&\thead{Cột thứ\\ba}\\  \hline
    Nội dung 1& Nội dung 2 & Nội dung 3 \\  \hline
    \end{tabular}\hspace*{2em}
    \vspace*{10ex}
    
    \noindent \begin{tabular}{|l|c|c|}\hline
    \theadfont
    \diagbox[width=20em]
    {Cột chéo\\ thứ nhất}{Cột chéo \\thứ hai}&
    \thead{Cột thứ\\hai}&\thead{Cột thứ\\ba}\\  \hline
    Nội dung 1 Nội dung 1 Nội dung 1& Nội dung 2 & Nội dung 3 \\  \hline
    Nội dung 4 Nội dung 5 & Nội dung 2 & Nội dung 3 \\  \hline
    Nội dung 6 Nội dung 7 & Nội dung 8 & Nội dung 9 \\  \hline
    \end{tabular} \ \
    \end{document}
    

    Ghi chú: 20em là độ rộng của dòng dài nhất trong cột thứ nhất.

   • 2. Xem mẫu.

    \documentclass{article}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[vietnam]{babel}
    \usepackage{times} 
    \usepackage[paperwidth=13.75cm,paperheight=7.5cm,
    top=.2cm,bottom=.2cm,left=.2cm,right=.2cm]{geometry}
    \usepackage{array,longtable}
    \renewcommand*{\arraystretch}{1.5}
    
    \begin{document}
      \begin{longtable}{|>{
      \centering\arraybackslash}p{4cm}|>{\centering\arraybackslash}p{4cm}|>{\centering\arraybackslash}p{4cm}|
      }
      \hline
      {\bf Thứ nhất} & {\bf Thứ nhì} & {\bf Thứ ba} \\ \hline
       Tại hội thảo, ông Phạm Quý Tỵ - nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp - cho biết nhóm nghiên cứu thuộc Ban Nội chính trung ương đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để thu hồi tài sản tham nhũng.
     & Trong đó, có đề xuất nếu đối tượng trả lại hết tài sản tham nhũng, bồi thường đầy đủ thiệt hại thì có thể xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, miễn hoặc giảm hình phạt.  & Tiếp cận từ góc độ của cơ quan lập pháp, Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho rằng đề tài nghiên cứu của Ban Nội chính trung ương nên bao hàm cả vấn đề kiểm soát thu nhập, tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng. \\ \hline
    
    
     Cân nhắc trừng trị và thu hồi tài sản
     & Đề xuất cấm lãnh đạo gửi tiền, sở hữu tài sản ở nước ngoài & “Hiện nay thông tin tương đối nhiều.”. \\ \hline  
      \end{longtable}
    \end{document}
    

   • 3.

    \documentclass{article}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[vietnam]{babel}
    \usepackage{times} 
    \usepackage[paperwidth=13.75cm,paperheight=9.25cm,
    top=.2cm,bottom=.2cm,left=.2cm,right=.2cm]{geometry}
    \usepackage{array,longtable}
    \renewcommand*{\arraystretch}{1.5}
    
    \begin{document}
      \begin{longtable}{|>{
      \centering\arraybackslash}p{4cm}|>{\centering\arraybackslash}p{4cm}|>{\centering\arraybackslash}p{4cm}|
      }
      \hline
      {\bf Thứ nhất} & {\bf Thứ nhì} & {\bf Thứ ba} \\ \hline
       Tại hội thảo, ông Phạm Quý Tỵ - nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp - cho biết:\begin{enumerate}
       \item 
       nhóm nghiên cứu thuộc Ban Nội chính trung ương 
       \item đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để thu hồi tài sản tham nhũng.
       \end{enumerate}
     & Trong đó, 
     \begin{itemize}
     \item 
    có đề xuất nếu đối tượng trả lại hết tài sản tham nhũng, 
    \item bồi thường đầy đủ thiệt hại 
    \item thì có thể xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, miễn hoặc giảm hình phạt. 
     \end{itemize}  & Tiếp cận từ góc độ của cơ quan lập pháp, Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho rằng
    \begin{description}
     \item[a)]
     đề tài nghiên cứu của Ban Nội chính trung ương 
     \item[b)] nên bao hàm cả vấn đề kiểm soát thu nhập, tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng. \end{description} \\ \hline
    
    
     Cân nhắc trừng trị và thu hồi tài sản
     & Đề xuất cấm lãnh đạo gửi tiền, sở hữu tài sản ở nước ngoài & “Hiện nay thông tin tương đối nhiều.”. \\ \hline  
      \end{longtable}
    \end{document}
    

 99. Bùi Hải Phúc Nguyên

  em cũng có thử \totvalue nhưng không biết cách xuất nó ra như \total

 100. Dạ em cảm ơn Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều! Chúc Thầy luôn vui khỏe và công tác tốt!

 101. Dạ em chào Thầy!
  Thầy ơi cho em hỏi có cách nào sử dụng font Windows trong PDFLaTeX không Thầy?
  Ví dụ:
  (font Ariston, size 14) – Đây là font Ariston rất đẹp, thường gặp trong thiệp cưới.
  (font Commerce Script, size 15) – Đây là font Commerce Script cũng rất đẹp, thường dùng trong vở rèn chữ viết.

  Em dùng Win7 64bit, đã cài 2 font nói trên.
  Em cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn vui khỏe công tác tốt

 102. Nguyễn Thị Vân

  Chào thầy, thầy cho em hỏi ạ. Khi đánh công thức toán học trong latex em có gặp một vấn đề ạ. Em đánh $\frac{a}{b}$ nhưng khi chuyển sang PDF thì cỡ chữ của phân số lại rất nhỏ ạ. Trong khi đó các công thức khác cỡ chữ đều bình thường. Em mong thầy giúp em ạ. Em cảm ơn thầy ạ!

  • em thay bằng $\displaystyle\frac{a}{b}$

   • Nguyễn Thị Vân

    Em cảm ơn thầy rất nhiều ah. Em kính chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc ạ!

  • Bạn thêm gói lệnh amsmath và thay lệnh \frac bằng \dfrac, kết quả cũng giống như cách thầy đã chỉ, nhưng lệnh thì ngắn gọn hơn. Cách của thầy thì dùng được cho nhiều trường hợp khác như dấu tích phân, tổng, tích,… còn dùng \dfrac chỉ dùng được cho phân số thôi!

 103. Thưa thầy, khi em in ra giấy A4 thì thấy có các ký hiệu (??) thay vì các nhãn (3.1), (3.2),… Thầy chỉ giúp em nguyên nhân với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều!

 104. Thưa thầy, có cách nào dùng size bất kỳ mà không dùng tới \documentclass không?

  Lý do là vì em dùng subfiles nên phải dành \documentclass[main.tex]{subfiles} rồi.

  Em cảm ơn Thầy nhiều!

 105. Em muốn tạo đường dóng nối dữ liệu của 2 bảng trong latex em phải làm sao? Em cảm ơn thầy.
  Em ví dụ: Em cho 2 bảng 1 và 2 có 2 dữ liệu liên quan nhau
  Trong bảng 1 có hằng đẳng thức A^3+B^3
  bảng 2 có: (A+B)(A^2-AB+B^2) chẳng hạn và em muốn tạo đường dóng nối chúng với nhau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s