Thực hành LaTeX bài 2

Vấn đề 1: Thực hành bảng

Để con trỏ ở vị trí chuẩn bị thành lập bảng. Trong TeXMaker, chọn Wizard, Quick Tabular, chọn số dòng, số cột, Horizonal Separator, Vertical Separator (vạch dọc và vạch ngang trong bảng). Bấm OK, TeXMaker sẽ chèn code tạo bảng. Mới thực hành lần đầu, các bạn chỉ cần quan tâm tới các dấu bullet (viên đạn, “nút ruồi”).

Ví dụ 1, ta tạo một bảng như sau:


\begin{tabular}{|c|c|c|c|}TeXmaker sẽ chèn code như sau:

\hline
• & • & • & • \\
\hline
• & • & • & • \\
\hline
• & • & • & • \\
\hline
\end{tabular}

Đưa con trỏ về trước nút ruồi đầu tiên, bấm phím TAB, con trỏ nhảy vào nút ruồi đầu tiên, ta gõ STT. Sau đó bấm phím TAB, con trỏ nhảy vào nút ruồi thứ hai, ta gõ Họ và Tên …

Bấm phím TAB con trỏ nhảy vào nút ruồi đầu tiên của dòng tiếp theo, ta gõ số 1, bấm phím TAB v.v…

Kết quả:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
STT & Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kỳ \\
\hline
1 & Nguyễn Thái Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009 \\
\hline
2 & Nguyễn Anh Tuấn  & Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015 \\
\hline
\end{tabular}

Biên dịch bằng PDFLaTeX, sau đó View bằng ViewPDF để đối chiếu, kết quả.

Ví dụ 2, ta tạo một bảng như cuối trang 29 Sách LaTeX Sắp chữ-Vẽ hình và Đại số máy tính của Thầy Sơn

Ta dùng Wizard, Quick Tabular tạo một bảng có 7 dòng, 4 cột. Dòng thứ nhất có 2 hàng ta chỉ thực hiện hàng thứ nhất, sau đó sẽ bổ sung sau:

Kết quả như sau:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
STT & Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kỳ\tabularnewline
\hline
1 & Nguyễn Thanh Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009\\
\hline
2 & Lê Anh Việt & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\
\hline
3 & Lê Hoàng Long & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\
\hline
4 & Phạm Thanh Danh & Phó Trưởng Khoa Toán-Tin & 2006-2009\\
\hline
5 & Nguyễn Thanh Tâm & Phó Trưởng Khoa Toán-Tin & 2010-2015\\
\hline
6 & Nguyễn Tiến Tài & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2020-2025\\
\hline
\end{tabular}

Sau đó ta đưa con rỏ về cuối dòng có đánh số 1 sau dấu \\ (xuống dòng) ta viết

\cline{3-4} (để vẽ một đoạn thẳng từ cột 3 đến cột 4)

sau đó viết một dòng mới (cột thứ nhất và cột thứ hai không có nội dung, cột thứ 3 đứng sau hai dấu &).
& & Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\

Cuối cùng ta có bảng:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
STT & Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kỳ\tabularnewline
\hline
1 & Nguyễn Thanh Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009\\
\cline{3-4}
& & Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\
\hline
2 & Lê Anh Việt & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\
\hline
3 & Lê Hoàng Long & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015\\
\hline
4 & Phạm Thanh Danh & Phó Trưởng Khoa Toán-Tin & 2006-2009\\
\hline
5 & Nguyễn Thanh Tâm & Phó Trưởng Khoa Toán-Tin & 2010-2015\\
\hline
6 & Nguyễn Tiến Tài & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2020-2025\\
\hline
\end{tabular}

Những bảng phức tạp hơn ta phải thêm công cụ, sẽ đề cập đến ở phần nâng cao.

Vấn đề 2: Thực hành mảng

Ví dụ 1, Mở cặp dấu $$, chen con trỏ ở giữa cặp dấu này để vào chế độ toán học. Chọn Wizard, Quick  Array. Chọn một mảng gồm 4 dòng và 4 cột:

$
\begin{array}{cccc}
• & • & • & • \\
• & • & • & • \\
• & • & • & • \\
• & • & • & •
\end{array}
$

Đưa con trỏ về trước nút ruồi đầu tiên, bấm phím TAB con trỏ nhảy vào nút ruồi thứ nhất, ta gõ 1, bấm phím TAB ta gõ số 2 … đến số 16 và kết quả như sau:

$
\begin{array}{cccc}
1 & 2 & 3 & 4 \\
5 & 6 & 7 & 8 \\
9 & 10 & 11 & 12 \\
13 & 14 & 15 & 16
\end{array}
$

Ứng dụng 1: ma trận

Copy code của cải mảng ở trên, điều chỉnh chỉ còn 3 dòng, 3 cột.

 1. Trước \begin{array} ta gõ \left(
 2. Sau \end{array} ta gõ \right)
Kết quả

$M= \left[
\begin{array}{ccc}
1 & 2 & 3  \\
4&5 & 6 \\
7 & 8 & 9 \\
\end{array}
\right]$

biên dịch ta được:

Ứng dụng 2: Định thức

Như trên, nhưng thay dấu các [ ] thành |  |.

$D= \left|
\begin{array}{ccc}
1 & 2 & 3  \\
4&5 & 6 \\
7 & 8 & 9 \\
\end{array}
\right|$

Ứng dụng 3: Hệ phương trình

Lập một mảng như sau:

$
\begin{array}{ccc}
x+2y +3z& = & 4  \\
5x+6y+7z&= & 8 \\
9x+10y+11z & = & 2 \\
\end{array}
$

Sau đó chèn mảng vào giữa cặp lệnh \left\{ \right.

$\left\{
\begin{array}{ccc}
x+2y +3z& = & 4  \\
5x+6y+7z&= & 8 \\
9x+10y+11z & = & 2 \\
\end{array}
\right.$

Biên dịch ta được:

Ứng dụng 4: Hàm số cho bằng nhiều biểu thức:

Ta gõ cái mảng trước, sau đó \left\{ \right. và cuối cùng gõ y=f(x)

Về cái mảng nó gồm 5 dòng và 3 cột. Chữ “nếu” là văn bản mà đặt trong chế độ toán học ta đưa nó vào văn bản bởi lệnh \text{nếu}. Code của chúng như sau:

$$
y=f(x)=
\left\{
\begin{array}{ccl}
1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} & x < -3 \\
-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}&\text{nếu} &-3\leqslant x<-1 \\
1&\text{nếu} &-1\leqslant x<1 \\
\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &1\leqslant x ❤ \\
1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &3\leqslant x \end{array}
\right.
$$

BÀI TẬP TỰ THỰC HÀNH

Thực hiện các công thức trong sách, cụ thể các công thức sau đây:

Advertisements

21 responses to “Thực hành LaTeX bài 2

 1. Thầy ơi! Trong sách Latex của Thầy có đề cập đến việc “Quay bảng một góc 90 độ”
  Em làm cả 3 cách sau mà không thấy kết quả quay như ý muốn thầy à:
  cách 1:
  \begin{tabular}{|c|l|l|c|}
  \begin{sidewaystable}
  \hline STT &Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kì \\
  \hline 1& Nguyễn Thanh Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009 \\ \cline{3-4}
  &&Trưởng Khoa CNTT& 2010-2015\\
  \hline 2&lê Anh Việt & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015 \\
  \hline 3&Lê Hoàng Long & Phó Trưởng Khoa CNTT &2010-2015 \\
  \hline 4&Phạm Thành Danh & Phó trưởng Khoa CNTT & 2006-2009 \\
  \hline 5&Nguyễn Thanh Tâm & Phó trưởng Khoa Tóan – Tin & 2010-2015 \\
  \hline 6&Nguyễn Tiến Tài & Trưởng Khoa Toán – Tin & 2020-2025 \\
  \hline
  \end{tabular}
  \end{sidewaystable}

  Cách 2:
  \begin{sidewaystable}
  \begin{tabular}{|c|l|l|c|}
  \hline STT &Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kì \\
  \hline 1& Nguyễn Thanh Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009 \\ \cline{3-4}
  &&Trưởng Khoa CNTT& 2010-2015\\
  \hline 2&lê Anh Việt & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015 \\
  \hline 3&Lê Hoàng Long & Phó Trưởng Khoa CNTT &2010-2015 \\
  \hline 4&Phạm Thành Danh & Phó trưởng Khoa CNTT & 2006-2009 \\
  \hline 5&Nguyễn Thanh Tâm & Phó trưởng Khoa Tóan – Tin & 2010-2015 \\
  \hline 6&Nguyễn Tiến Tài & Trưởng Khoa Toán – Tin & 2020-2025 \\
  \hline
  \end{sidewaystable}
  \end{tabular}

  Cách 3
  \begin{tabular}{|c|l|l|c|} \begin{sidewaystable}
  \hline STT &Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm kì \\
  \hline 1& Nguyễn Thanh Sơn & Trưởng Khoa Toán-Tin & 2001-2009 \\ \cline{3-4}
  &&Trưởng Khoa CNTT& 2010-2015\\
  \hline 2&lê Anh Việt & Phó Trưởng Khoa CNTT & 2010-2015 \\
  \hline 3&Lê Hoàng Long & Phó Trưởng Khoa CNTT &2010-2015 \\
  \hline 4&Phạm Thành Danh & Phó trưởng Khoa CNTT & 2006-2009 \\
  \hline 5&Nguyễn Thanh Tâm & Phó trưởng Khoa Tóan – Tin & 2010-2015 \\
  \hline 6&Nguyễn Tiến Tài & Trưởng Khoa Toán – Tin & 2020-2025 \\
  \hline
  \end{tabular} \end{sidewaystable}

 2. Dấu bé hơn bằng mình phải gõ lệnh \leqslant hoặc chọn trang Latex có sẵn còn dấu bé hơn trong latex là “\<" mà nếu mình đánh dấu "<" trên bàn phím mà sao Latex vẫn không báo lỗi vậy Thầy?

 3. thầy ơi trong đoạn code
  $$
  y=f(x)=
  \left\{
  \begin{array}{ccl}
  1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} & x < -3 \\
  -\frac{x}{2}+\frac{1}{2}&\text{nếu} &-3\leqslant x<-1 \\
  1&\text{nếu} &-1\leqslant x<1 \\
  \frac{2}{x+1}&\text{nếu} &1\leqslant x ❤ \\
  1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &3\leqslant x \end{array}
  \right.
  $$
  không xuất được chữ "nếu", thầy giúp em với, em cám ơn thầy ạ!

  • Rất có khả năng, em quên \usepackage[utf8]{vietnam}

   Thầy copy đoạn code và dán vào \LaTeX thấy chạy tốt. Em xem lại.

   \documentclass[12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \begin{document}

   $$
   y=f(x)=
   \left\{
   \begin{array}{ccl}
   1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} & x < -3 \\
   -\frac{x}{2}+\frac{1}{2}&\text{nếu} &-3\leqslant x<-1 \\
   1&\text{nếu} &-1\leqslant x<1 \\
   \frac{2}{x+1}&\text{nếu} &1\leqslant x ❤ \\
   1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &3\leqslant x \end{array}
   \right.
   $$

   \end{document}

 4. Nguyễn Duy Uân

  Chào Thầy ạ. Em muốn tạo CHỈ MỤC trong LaTeX ạ.
  Khi em gõ
  \usepackage{makeidx}
  ….
  \makeindex
  ….
  \verb+\arccos+$\arccos$
  \index(\verb+\arccos+$\arccos$)
  …..
  \printindex
  …..
  thì nhận được bảng chỉ mục dưới dạng \arccos(arccos),4
  4 là trang có từ ta làm chỉ mục ấy ạ.
  Em thấy trong sách LaTeX thì chỉ mục thường có dạng kiểu như
  \arccos(arccos)…………….4
  Nhìn như thế trông rất đẹp mắt ạ.
  Làm sao để có thể hiển thị chỉ mục kiểu như thế này Thầy nhỉ?
  Mà em còn thấy bảng chỉ mục còn sắp xếp 2 cột theo kiểu từ điển như thế này ạ http://www.mediafire.com/view/?dpylyt06i7rdp#vgjsc95jhso860i
  Làm thế nào để có bảng chỉ mục kiểu như thế ạ. Em cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

 5. em chào thầy ạ. Thầy cho em hỏi cách tạo header trong texmaker như thế nào ạ?

 6. \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
  \documentclass[12pt,oneside,a4paper,openany]{report}
  \usepackage{amsthm,amsmath,amsfonts,amsxtra,amssymb,latexsym,amscd}
  %\usepackage{colortbl,mathrsfs,pstricks,pstricks-add,pst-math,pst-xkey,setspace,fancyhdr,tabularx,multirow,animate,pst-3dplot,xcolor,pst-vue3d,pst-node,pst-coil}
  \def\arc#1{\stackrel{\textstyle\frown}{#1\ }}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[top=3.5cm, bottom=3cm, left=3.5cm, right=2cm]{geometry}
  \usepackage{fancyhdr}
  \pagestyle{fancy}
  \usepackage{utopia}
  \lhead{\textbf{Khoa Toán-Tin}}
  \chead{}
  \rhead{\textbf{\textit{Nguyễn Thảo Huyền}}}
  \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
  \begin{document}
  \end{document}

  dạ đây là phần khai báo của e ạ

  • em bỏ dòng 1 đi.

   \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
   \documentclass[12pt,oneside,a4paper,openany]{report}
   \usepackage{amsthm,amsmath,amsfonts,amsxtra,amssymb,latexsym,amscd}
   %\usepackage{colortbl,mathrsfs,pstricks,pstricks-add,pst-math,pst-xkey,setspace,fancyhdr,tabularx,multirow,animate,pst-3dplot,xcolor,pst-vue3d,pst-node,pst-coil}
   \def\arc#1{\stackrel{\textstyle\frown}{#1\ }}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage[top=3.5cm, bottom=3cm, left=3.5cm, right=2cm]{geometry}
   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \usepackage{utopia}
   \lhead{\textbf{Khoa Toán-Tin}}
   \chead{}
   \rhead{\textbf{\textit{Nguyễn Thảo Huyền}}}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
   \begin{document}
   \end{document}

   copy đoạn code sau đây biên dịch lại.

   \documentclass[12pt,oneside,a4paper,openany]{report}
   \usepackage{amsthm,amsmath,amsfonts,amsxtra,amssymb,latexsym,amscd}
   %\usepackage{colortbl,mathrsfs,pstricks,pstricks-add,pst-math,pst-xkey,setspace,fancyhdr,tabularx,multirow,animate,pst-3dplot,xcolor,pst-vue3d,pst-node,pst-coil}
   \def\arc#1{\stackrel{\textstyle\frown}{#1\ }}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage[top=3.5cm, bottom=3cm, left=3.5cm, right=2cm]{geometry}
   %%%%%%%%
   \usepackage{fancybox}
   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \lhead{\textbf{Khoa Toán-Tin}}
   \chead{}
   \rhead{\textbf{\textit{Nguyễn Thảo Huyền}}}
   \lfoot{\textbf{}}
   \cfoot{}
   \rfoot{\thepage}
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
   
   %%%%%%%%%%%%
   
   
   %\usepackage{fancyhdr}
   %\pagestyle{fancy}
   \usepackage{utopia}
   %\lhead{\textbf{Khoa Toán-Tin}}
   %\chead{}
   %\rhead{\textbf{\textit{Nguyễn Thảo Huyền}}}
   %\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
   \begin{document}
   
   Thầy sửa đôi chút 
   \end{document}
   
 7. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

 8. em thưa thầy là, em copy đoạn code trên sau đó paste một đoạn văn bản vào và cho chạy thì báo là file not found ạ.

  • em save file nói trên thàngh một file tex.

   • la nam trong la

    dạ vâng. em làm được rùi ạ. em cảm ơn thầy nhiều ạ!

   • la nam trong la

    em thưa thầy là, lúc tối mất điện máy e có bị sập nguồn. Sau đó, giờ em mở file tex ra cho chạy thì không chạy ra để xem ở PDF ạ. e phải làm thế nào ạ? em cảm ơn Thầy ạ!

 9. em làm được rùi ạ!

 10. Thưa Thầy! em gõ xong rồi nhưng biên dịch bằng PDFlatex là làm như thế nào ạ
  \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
  \hline
  STT & Họ và Tên & Chwcs vụ & Nhiệm Kỳ \\
  \hline
  1 & Võ Bá Huy & Chồng & 2012-suốt đời \\
  \hline
  2 & Trần Thị Ái Hỷ & Vợ & 2012-suốt đời \\
  \hline
  \end{tabular}

  • Em lấy mẫu sau đây:

   \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage[utopia]{mathdesign}
   \usepackage{times}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   
   \end{document}
   

   Rồi chèn nội dung vào, lưu thành file test.tex:

   \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage[utopia]{mathdesign}
   \usepackage{times}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   \begin{tabular}{|c|c|c|c|}
   \hline
   STT & Họ và Tên & Chức vụ & Nhiệm Kỳ \\
   \hline
   1 & Võ Bá Huy & Chồng & 2012-suốt đời \\
   \hline
   2 & Trần Thị Ái Hỷ & Vợ & 2012-suốt đời \\
   \hline
   \end{tabular}
   \end{document}
   

   Trong TeXMaker em biên dịch bằng pdflatex , view bằng acrobat reader.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s