Vĩnh Long chuyển sang sử dụng PMNM

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TỈNH VĨNH LONG                                                     Độc lập-Tự do- Hạnhphúc

Số:14/CT-UBND

Vĩnh Long,ngày 14 tháng 10 năm2011

CHỈ THỊ

Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở và áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số: 07/2008/CT-BTTTT, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước và Thông tư số: 19/2011/TT-BTTTT, ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng mở trong cơ quan nhà nước.

Nhằm đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở (hay còn gọi là phần mềm tự do nguồn mở, viết tắt là PMNM), góp phần hạn chế vi phạm bản quyền phần mềm, thống nhất áp dụng một tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở chung trong cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Để thực hiện các nội dung trên tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

I. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

 1. Cài đặt ứng dụng PMNM (gồm: OpenOffice, Unikey, Mozilla FireFox, Mozilla ThunderBird) cho 100% máy tính trong đơn vị.
 2. Quy định tại đơn vị, địa phương việc sử dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF đối với các tài liệu dạng văn bản, bảng tính, trình diễn trong việc lưu trữ, lưu hành trên mạng LAN của đơn vị, mạng chuyên dùng của tỉnh, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định này.
 3. Không nâng cấp, mua sắm bản quyền các phần mềm nguồn đóng có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương với PMNM trong danh mục quy định tại Thông tư số: 41/2009/TT-BTTTT, ngày 30/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.
 4. Ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm PMNM, đặc biệt là các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước khai thác, cung cấp có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương phần mềm thương mại, đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức nhà nước như trong quy định của Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số: 223/2006/QĐ-TTg, ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 5. Cổng/trang thông tin điện tử:
  1. Việc đăng tài liệu cho phép đọc và chỉnh sửa (file) áp dụng:
   • Tài liệu dạng văn bản: định dạng .odt.
   • Tài liệu dạng bảng tính: định dạng .ods.
   • Tài liệu dạng trình diễn: định dạng .odp.
  2. Việc đăng tài liệu dạng chỉ đọc áp dụng Tiêu chuẩn định dạng Portable Document Format (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6.

II. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

 • Tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương chính sách, giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng PMNM, lộ trình chuyển đổi từ ứng dụng phần mềm nguồn đóng sang ứng dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 • Hướng dẫn thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng dự án đầu tư ứng dụng CNTT hay dự án đầu tư có một phần về ứng dụng CNTT theo hướng phát triển nguồn mở.
 • Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng các PMNM trong ứng dụng tin học văn phòng.
 • Đưa việc ứng dụng PMNM vào nội dung bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các cá nhân, đơn vị.

III. Giám đốc Sở Nội vụ:

 • Phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức, viên chức.
 • Tuyển dụng mới công chức, viên chức phải ràng buộc điều kiện biết sử dụng PMNM trong ứng dụng tin học văn phòng.
 • Đào tạo chuẩn hoá cán bộ, công chức, viên chức đối với môn tin học văn phòng phải thực hiện trên PMNM. Tổ chức thi môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải được thực hiện trên PMNM.

IV. Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 • Bố trí kinh phí cho kế hoạch đào tạo PMNM và chuyển đổi ứng dụng phần mềm nguồn đóng sang PMNM.
 • Không cấp kinh phí (kinh phí sự nghiệp hay kinh phí đầu tư phát triển) cho việc mua bản quyền các phần mềm nguồn đóng có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương với PMNM trong danh mục quy định tại Thông tư số: 41/2009/TT-BTTTT, ngày 30/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

V. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục:

 • Kiểm tra và nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng PMNM trong các cơ sở giáo dục tại Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT, ngày 01/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai nội dung công văn số: 4960/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012.
 • Các cơ sở đào tạo tin học chủ động xây dựng các chương trình, giáo trình và tổ chức các khoá đào tạo về PMNM; đưa nội dung đào tạo sử dụng các sản phẩm PMNM vào các chương trình đào tạo về tin học cơ bản, tin học văn phòng, tin học nâng cao.

VI. Các doanh nghiệp cung cấp máy tính:

 • Cài đặt các PMNM vào các máy tính khi cung cấp cho các cơ quan, tổ chức nhà nước; Không được cung cấp ra thị trường các máy tính với những phần mềm không có bản quyền hợp pháp.
 • Khuyến khích cài đặt các PMNM vào các máy tính khi cung cấp cho cá nhân.

VII. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Long: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức ứng dụng PMNM.

Định kỳ 6 tháng, thủ trưởng các ngành, các cấp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này, những việc làm được và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Diệp

Đã ký

Nơi nhận:

– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– CT, PCT. UBND tỉnh;
– Sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Lưu: VT, 1.10.02

Advertisements

One response to “Vĩnh Long chuyển sang sử dụng PMNM

 1. Ước gì quê hương Tây Ninh của em cũng làm sớm và các tỉnh bạn cũng vậy. Em từ ngày biết Ubuntu Linux thì thích lắm thầy ơi. Em đã mua sách Ubuntu Linux của Thầy viết, giờ em đang cài phiên bản 12.04 hỗ trợ dài hạn. Sắp tới em sẽ dùng hẳn Ubuntu Linux và tạm biệt Windows. Chúc Thầy có nhiều bài viết hay hơn nữa về Ubuntu Linux và đặc biệt về \LaTeX.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s