Tạo chapter bằng TikZ

Bạn cần gói titlesec.sty và tất nhiên gói tikz.sty.

Có thể tìm kiếm dễ dàng hai file sty này trên các trang CTAN.

\documentclass[svgnames,12pt]{book}%{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{palatino}
\usepackage{tikz}
\usepackage[explicit]{titlesec}
\newcommand*\chapterlabel{}
\titleformat{\chapter}
{\gdef\chapterlabel{} \normalfont\sffamily\Huge\bfseries\scshape}
{\gdef\chapterlabel{ \thechapter.\ }}{0pt}
{\begin{tikzpicture}[remember picture,overlay] \node[yshift=-3cm]
at (current page.north west)
{\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
\draw[fill=LightSkyBlue] (0,0) rectangle
(\paperwidth,3cm);
\node[anchor=east,xshift=.9\paperwidth,rectangle,
rounded corners=20pt,inner sep=11pt,
fill=MidnightBlue]
{\color{white}\chapterlabel#1};
\end{tikzpicture}
};
\end{tikzpicture}
}\titlespacing*{\chapter}{0pt}{50pt}{-60pt}
\usepackage[top=2.54cm,bottom=3cm,left=2.54cm,right=2.54cm]
{geometry}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{url}
\usepackage{pdfpages}
\parindent=0pt
\begin{document}
Nội dung như bình thường
\end{document}

Advertisements

4 responses to “Tạo chapter bằng TikZ

 1. Cám ơn thầy! Cái này cũng đẹp lắm.

 2. Thầy có thể cho em xin cả folder chứa file tex của mẫu này được không thầy ? Em đang cần viết chuyên đề thưa thầy.

  • Download file doc về đổi tên thành titlesec.sty

   https://osshcmup.files.wordpress.com/2013/08/titlesec.doc

   lưu vào thư mục có chứa file TeX. Sau đây là mẫu:

   \documentclass[svgnames,12pt,a4paper]{book}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{times}
   \usepackage{tikz}
   \usepackage[explicit]{titlesec}
   
   \newcommand*\chapterlabel{}
   
   \titleformat{\chapter}
   {\gdef\chapterlabel{} \normalfont\sffamily\Huge\bfseries\scshape}
   %{\gdef\chapterlabel{\thechapter.\ }}{0pt}
   {\gdef\chapterlabel{}}{0pt}
   {\begin{tikzpicture}[remember picture,overlay] \node[yshift=-5cm]
   at (current page.north west)
   {\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
   \draw[fill=LightSkyBlue] (0,0) rectangle
   (\paperwidth,6cm);  % độ rộng của khung màu
   \node[anchor=east,xshift=.8\paperwidth,rectangle, % di chuyển khung tên chương
   rounded corners=20pt,inner sep=11pt,
   fill=MidnightBlue]
   {\color{white}\chapterlabel#1};
   \end{tikzpicture}
   };
   \end{tikzpicture}
   }
   
    \newcommand{\chuong}{\vspace*{-7cm} {\hspace*{5cm}\textbf{\Huge \color{red}Chương \thechapter}} \vspace*{7cm}}
   \parindent=0pt
   \begin{document}
   \chapter{Tôi đi học}\chuong
   
   \newcommand{\van}{	
   Tôi sắp nói với em điều mà tôi nhắc lại hằng năm khi bầu trời thu vần vũ, vào những bữa ăn đầu tiên dưới ánh đèn và khi lá vàng trên cây rung động. Tôi sắp nói với em điều mà tôi tTôi sắp nói với em điều mà tôi nhắc lại hằng năm khi bầu trời thu vần vũ, vào những bữa ăn đầu tiên dưới ánh đèn và khi lá vàng trên cây rung động. Tôi sắp nói với em điều mà tôi thấy khi đi ngang qua vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng mười. Ngôi vườn lúc đó hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, bởi vì đó là lúc mà lá vàng rơi từng chiếc, từng chiếc một trên đôi vai trắng xóa của bức tượng. Điều mà tôi thấy khi đi ngang qua ngôi vườn này, đó là một cậu bé, tay trong túi với cặp sách trên vai, đang tung tăng đến trường như một con chim se sẻ. hấy khi đi ngang qua vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng mười. Ngôi vườn lúc đó hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, bởi vì đó là lúc mà lá vàng rơi từng chiếc, từng chiếc một trên đôi vai trắng xóa của bức tượng. Điều mà tôi thấy khi đi ngang qua ngôi vườn này, đó là một cậu bé, tay trong túi với cặp sách trên vai, đang tung tăng đến trường như một con chim se sẻ. \\ 
   
   \bigskip }
   
   \van\van \van\van\van \van\van\van \van\van\van \van
   
   \van\van \van\van\van \van\van\van \van\van\van \van
   
   \chapter{Quê mẹ}\chuong
   
   \van\van \van\van\van \van\van\van \van\van\van \van
   
   \van\van \van\van\van \van\van\van \van\van\van \van
   \end{document}
   
 3. Em cám ơn thầy,em chạy file được rồi ạ,rất đẹp thưa thầy !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s