Đánh số Định lý, Bổ đề, Mệnh đề … trong LaTeX

Khai báo:

\newtheorem{thm}{Theorem}[section]
\newtheorem{lem}[thm]{Lemma}
\newtheorem{proposition}[thm]{Proposition}
\newtheorem{corollary}[thm]{Corollary}
\newtheorem{defi}[thm]{Definition}
\newtheorem{ex}[thm]{Examples}

Sau đó ta đưa môi trường vào biến môi trường đã định nghĩa như sau:

\begin{defi}
Let $R$ be a comutative ring with a unit, a formal power 
series over R is a symbol 
$\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}\tau^{n}$ , with $a_{n}\in R$  
where $\tau$ is a dummy variable. The set of all formal 
power series can be made into a ring through the following 
addition and multiplication laws
$\sum a_{n}\tau^{n}+ \sum b_{n}\tau^{n}=\sum(a_{n}+b_{n})
\tau^{n}
(\sum a_{n}\tau^{n})(\sum b_{n}\tau^{n})=(\sum c_{n}
\tau^{n}) where c_{n}=\sum_{j=0}^{n}a_{j}b_{n-j} .$
\end{defi}
Advertisements

3 responses to “Đánh số Định lý, Bổ đề, Mệnh đề … trong LaTeX

 1. Thầy ơi, em cũng khai báo như thầy dạy. Nhưng khi xuất ra PDF thì chữ cai đầu tiên của phần sau Định ly cứ bij thụt vào. Ví dụ như chữ Chứng minh bị thụt vào. Làm thế nào thầy giúp em với

  • \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[vietnam]{babel}
   \usepackage{times}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}
   \begin{document}
   \newtheorem{thm}{Định lý}[section]
   \newtheorem{lem}[thm]{Lemma}
   \newtheorem{proposition}[thm]{Mệnh đề}
   \newtheorem{corollary}[thm]{Hệ quả}
   \newtheorem{defi}[thm]{Định nghĩa}
   \newtheorem{ex}[thm]{Ví dụ}
   
   \newenvironment{proof}[1][Chứng minh]{\begin{trivlist}
   \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
   \newenvironment{remark}[1][Nhận xét]{\begin{trivlist}
   \item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
   
   \newcommand{\qed}{\nobreak \ifvmode \relax \else
      \ifdim\lastskip<1.5em \hskip-\lastskip
      \hskip1.5em plus0em minus0.5em \fi \nobreak
      \vrule height0.75em width0.5em depth0.25em\fi}
      
      
   \newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
    \node[shape=circle,draw,inner sep=2pt] (char) {#1};}}
   
   
   \begin{thm}
   Let $R$ be a comutative ring with a unit, a formal power 
   series over R is a symbol 
   $\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}a_{n}\tau^{n}$, with $a_{n}\in R$ 
   where $\tau$ is a dummy variable. The set of all formal 
   power series can be made into a ring through the following 
   addition and multiplication laws
   $$\displaystyle \sum a_{n}\tau^{n}+ \sum b_{n}\tau^{n}=\sum(a_{n}+b_{n})
   \tau^{n}
   (\sum a_{n}\tau^{n})(\sum b_{n}\tau^{n})=(\sum c_{n}
   \tau^{n}) where c_{n}=\sum_{j=0}^{n}a_{j}b_{n-j} .$$
   \end{thm}
   
   \begin{proof}
   Trước hết ta chứng minh dãy số này tăng và bị chặn trên.
   \end{proof}
   
   
   \begin{defi}
   Let $R$ be a comutative ring with a unit, a formal power 
   series over R is a symbol 
   $\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}a_{n}\tau^{n}$, with $a_{n}\in R$ 
   where $\tau$ is a dummy variable. The set of all formal 
   power series can be made into a ring through the following 
   addition and multiplication laws
   $$\displaystyle \sum a_{n}\tau^{n}+ \sum b_{n}\tau^{n}=\sum(a_{n}+b_{n})
   \tau^{n}
   (\sum a_{n}\tau^{n})(\sum b_{n}\tau^{n})=(\sum c_{n}
   \tau^{n}) where c_{n}=\sum_{j=0}^{n}a_{j}b_{n-j} .$$
   \end{defi}
   
   \begin{remark}
   
   Chẳng có nhận xét gì hết.
   \end{remark}
   \end{document}
   
 2. Đào Duy Hiếu

  Thầy ơi, thầy giúp em ạ.
  Em muốn gõ luận văn theo thứ tự sau
  Định nghĩa 1.1
  Định nghĩa 1.2
  Bổ đề 1.1
  Nhưng mà lại bị thành thế này
  Định nghĩa 1.1
  Định nghĩa 1.2
  Bổ đề 1.3
  Bây giờ em phải sưa thế nào ạ.
  Em cảm ơn thầy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s